Från CAD till 3D-printing hos PLM Group

Från CAD till 3D-printing hos PLM Group

PLM Group är i dag en företagsgrupp med 140 anställda i Danmark, Finland, Norge, Island, Estland, Lettland och Sverige.Företagsgruppen, som omsätter ca; 35 miljoner Euro, har lokalkontor på 17 platser och en av dom platserna är Värnamo – där Aktuell Produktion...