I den lilla staden Arvika i mitten av Sverige, finns många stora industriföretag. Ett av dem är Swegons fabrik där alla vattenburna klimatsystem och ljuddämpare tillverkas.

Med 17.000 kvm produktionsyta, 100 anställda, moderna testanläggningar och en egen avdelning för forskning och utveckling, kan fabriken kontinuerligt komma ut med nya innovativa produkter på marknaden. Härifrån kommer innovationer som komfortmodul Parasol, som har fått stor uppmärksamhet över hela Europa. Den höga kapaciteten och dess energibesparande egenskaper gjorde att den tidigt 2008 vann Stora Inneklimatpriset. I samband med produktionsstarten av nästa generation Parasol har Swegon i Arvika nu investerat i en robotiserad kantpressrobotcell från Din Maskin!

Erik Olsson, produktionstekniskchef på företaget, berättar hur deras tankar gick inför investeringen;

-Vi såg möjligheten att automatisera vår kantpressning utan att öka våra slöserier i form av mellanlager och behövde därför en flexibel robotcell. Den robotiserade, servoelektriska kantpressen från SafanDarley och Starmatik var den enda på marknaden som klarade vår kravspecifikation.Vi kör nu kitproduktion i rätt sekvens direkt till en monteringsline utan mellanlager under normal produktionstid, vilket just nu innebär 2-skift. På övrig, obemannad tid, produceras halvfabrikat till andra delar av produktionsflödet. Produktionen har tidigare gjorts manuellt men nu använder vi robotcellen och sparar många mantimmar. Swegon i Arvika har sedan tidigare fyra servoelektriska kantpressar från SafanDarley och Din Maskin. Vi har varit mycket nöjda med den service som Din Maskin har gett oss och upplever dem som en mycket smidig leverantör att jobba tillsammans med, avslutar Erik.

Robotcellen från Starmatik består av en 50 kg Fanuc robot och en SafanDarley servoelektrisk kantpress på 65 ton med CNC-styrt 4-axligt bakre anslag, integrerad omslagsfunktion i kantpressens arbetsbord och en arbetslängd på 2500 mm. Roboten är placerad på en åkbana vilket ger optimal åtkomlighet vid bockning och större möjlighet för flexibel stapling. Cellen har automatiskt gripdons- och verktygsväxling. Gripdonsmagasinet har plats för 8 gripdon och verktygsmagasinet plats för ca 20 meter kantpressverktyg.

Fördelen med automatisk gripdons- och verktygsväxling är bland annat att man får ett bättre utnyttjande av cellen med snabba omställningar av verktyg och gripdon även om man kör korta serier. Omställning mellan jobb som är upplagda i arbetskön och hanteras av cellkontrollen ”Workcell Supervisor” tar oftast inte mer än några minuter.