Under en vecka, 13 till 17 juli, kommer Sverige att visa upp vad grön teknik i framkant innebär. 15 svenska företag kommer att visa upp sina energiinnovationer i Energipaviljongen på världens största industrimässa – Hannovermässan.

För femte året i rad står Energimyndigheten som värd för den Svenska Energipaviljongen som kommer att ligga i hall 27. Förutom de utställande företagen så deltar också ett antal större svenska företag och organisationer som vidareutvecklar hållbara lösningar med anknytning till energiområdet och bidrar till att vidga intresset för svenska lösningar och erbjudanden. 

De 15 utställande företagen visar en stor bredd av innovativa energilösningar så som smart övervakning av avfallssystem, styr- och reglerteknik, högeffektiv ledbaserad gatubelysning, energilager, laddinfrastruktur, pappersbaserade byggmaterial och mycket mer.

 Vi behöver accelerera takten på hur snabbt energiinnovationer når marknaden och börjar göra nytta. Hannovermässan är en bra språngbräda för bolagen att knyta kontakter och visa upp sina lösningar. Sverige ligger verkligen i framkant, från små start-ups till stora satsningar som Hybrit, och kan vi leverera hållbara lösningar och bra affärsidéer står en enorm världsmarknad öppen,

Energimyndighetens generaldirektör Robert Andrén.

Indonesien partnerland till Hannover mässan

Förra året var Sverige officiellt partnerland till Hannovermässan och i år är det Indonesien, vilket kommer att uppmärksammas genom Svenska Energipaviljongens aktiviteter under mässan. Indonesien är en av Energimyndighetens prioriterade marknader där myndigheten gör insatser för att främja svenska energilösningar. 

Under mässan kommer vi också att ta avstamp i de globala hållbarhetsmålen på flera olika sätt. Energipaviljongen är designad och uppbyggd på ett sätt som ska knyta an till hållbarhets- och framtidsmålen, sett också ur ett barns perspektiv.

– Energimyndigheten arbetar på flera arenor för att accelerera omställningen av energisystemet, genom spridning av innovationer och genom internationella samarbeten. Vårt arbete i Tyskland har varit framgångsrikt och det är glädjande att flera av de innovativa företag som varit med i våra satsningar i Tyskland, och inte minst på Hannover Messe, redan på kort tid etablerat samarbeten och partnerskap,

Ludvig Lindström, projektledare för Energimyndighetens tysklandssatsningar. 

Knutet till Energipaviljongen kommer det också ske en rad olika aktiviteter både i paviljongen och på andra scener. Varje dag mellan klocka16.00 till 17.00 kommer det att hållas evenemang i Energipaviljongen som leds av olika eftermiddagsvärdar med budskap relaterade till innovationer inom grön energi. På stora scenen i Hall 27 kommer vi att uppmärksamma de globala hållbarhetsmålen och vårt samarbete med värdlandet Indonesien.