Europas största yrkestävling Euroskills ägde rum i Göteborg den 1-3 december. I tävlingen, som är den största i sitt slag i Europa, tävlade omkring 500 unga från ett 30-tal länder med sina yrkesmässiga färdigheter i 35 yrkesgrenar. Som samarbetspartner till tävlingen sponsrade Siemens bland andra grenen Industrial Control (Industrielektriker), där guldmedaljen glädjande gick till svenske Johannes Johnsson.

Som ett innovativt globalt teknikföretag vill Siemens bidra till att inspirera unga människor att intressera sig för teknik. Ett viktigt led i detta arbete är att belysa vikten av yrkeskompetens och -utbildningar genom partnerskapet med organisationen Worldskills International, som står bakom Europas största yrkestävling Euroskills.

Siemens sponsrade tre av de totalt 35 grenarna i Euroskills; Industrial Control (Industrielektriker), Electronics (Elektroniktekniker) och Refrigeration & Air Conditioning (Kyltekniker); samt det svenska laget i grenen Mechatronics (Automationstekniker). Den utrustning som Siemens sponsrade tävlingen med donerades efter tävlingens slut till utvalda skolor.

Thomas Stetter, chef för Siemens division Digital Factory i Norden, agerade prisutdelare. Extra glädjande var att guldmedaljen i grenen Industrial Control (Industrielektriker) gick till Sverige genom en strålande tävlingsinsats av Johannes Johnsson.

– Vårt partnerskap med WorldSkills Sweden är en viktig del av vårt bidrag till Regeringens initiativ Smart Industri. Euroskills är en unik möjlighet för unga att visa upp sina yrkesmässiga färdigheter, men vad som kanske är än viktigare med tävlingen är att den sätter fokus på vikten av utbildning och yrkeskompetens hos unga. Det, tillsammans med fokus på digital kompetens, är en förutsättning för att Sverige ska kunna fortsätta vara ett konkurrenskraftigt industriland med en smart industri, säger Thomas Stetter, chef för Siemens division Digital Factory i Norden.

Det är mycket hård konkurrens om deltagarplatserna i Euroskills, de svenska deltagarna har exempelvis behövt kvalificera sig via Yrkes-SM till Svenska Yrkeslandslaget för att få delta. 

Läs mer om tävlingen på www.euroskills2016.com