Dormer Pramets sortiment av hårdmetallpinnfräsar för svårbearbetade material erbjuder en mängd olika alternativ från grovbearbetning till finbearbetning.

S2-sortimentet innehåller exempelvis en rad alternativ med midja, som gör det möjligt att nå djupare med fräsen, samt flerskäriga alternativför att underlätta operationer i tuffa stål, titan och nickel.

Dess differentialdelade skär(S260, S262, S264) minskar vibrationer och erbjuder färre verktygsförskjutningar, vilket ger effektiv spånavverkning vid höga matningshastigheter.

Trion ovan finns tillgängliga i diametrar mellan 3mm-20mm och har en optimerad skäregg för minskad urflisning och förlängd verktygslivslängd. Samtliga har en AlCrN-beläggning som förbättrar slitstyrka och oxidationsmotstånd.

Dessutom har S264-fräsen en robust hörnfas på ändskäret för att ytterligare minska urflisning och en grövre profil för bättre spånavverkningshastighet. Hörnradien på S262 ger också en mer exakt finish och optimerad prestanda, särskilt vid rampning.

S2-sortimentet av fräsar innehåller ett antal olika skärgeometrier för en mängd svårbearbetade material.

Dormer Pramets pinnfräsar med sex till åtta skär (S225, S226, S227) har en hög spiralvinkel för att underlätta bearbetningar under konstanta ingrepp. Detta resulterar i ren, effektiv bearbetning och högkvalitativ ytfinish.

Flera alternativ med midja finns tillgängliga som förenklar fickfräsning, upp till 8xD. Genom att förhindra kontakt mellan skaft och arbetsstycke elimineras risken för vibrationer.

För att förenkla allmänna fräsoperationer erbjuder vi fyrskäriga fräsar upp till 9xD (S216, S217, S218, S219). Denna serie har även en optimerad skärgeometri och en AlTiN-beläggning som förbättrar värmebeständighet och oxidationsmotstånd. En speciell eggbehandling ger en jämn och tyst bearbetningsprocess som förlänger verktyget.

Slutligen finns ett sortiment av fullradiepinnfräsari diametrar mellan 1,5mm-16mm (S229, S231, S233), vilka erbjuder skärdjup upp till 8.3xD. Förutom en särskild eggbehandling för att stödja jämn bearbetning, ger TiSiN-beläggningen förbättrad slitstyrka och oxidationsmotstånd vid extrema arbetsförhållanden.