Sumitomo lyfter hårdsvarvning med innovativ verktygslösning

apr 30, 2021 | Svarv, Verktyg

Artikel Aktuell Produktion Nummer 3/2021. Text Kent Nordin

För att kunna uppnå fina ytor vid svarvning av härdade komponenter sker bearbetningen i allmänhet med låga matningshastigheter vilket påverkar produktiviteten. Det här har Sumitomo med lång erfarenhet inom CBN-bearbetning tagit fasta på. Resultatet heter HFT-D, ett skärverktyg som med sitt sinnrika skärplattläge smått revolutionerar hårdsvarvning och erbjuder upp till dubbla matningshastigheten och dubbla livslängden. Wiklunds Verktyg representerar Sumitomo och har nu fått äran att introducera HFT-D i Sverige som första marknad.

Kraven på bättre ytfinhet på maskinkomponenter ökar i samma takt som kraven på lägre komponentkostnad. Det är en omständighet som de flesta produktionsenheter brottas med och när det gäller hårdsvarvning, alltså svarvning av härdade komponenter, handlar det mycket om att kunna uppnå ytor som ersätter en dyr och tidskrävande slipprocess på ett rationellt sätt.

Unikt skärplattläge

Som en ledande tillverkare av CBN-skär (Cubic Boron Nitride) har japanska Sumitomo lång erfarenhet av hårdsvarvning där även utveckling av specialverktyg och hållare inkluderats. Inledningsvis var CBN-skären relativt spröda och fungerade mindre bra vid intermittent bearbetning över exempelvis hål och kugg.  Idag har utvecklingen av nya skärsorter vänt på detta och CBN-skären utnyttjas nu framgångsrikt, antingen som solida (CBN hela skäret) eller skär med CBN-flisa med olika eggförstärkningar (eggfaser), i mångskiftande bearbetningsoperationer. 

HFT-serien (High Feed Turning), som har utvecklats av Sumitomos tyska utvecklingscenter i Lauchheim, har funnits sedan en tid med det 8-eggade O-skäret för utvändig, invändig svarvning och plansvarvning som kräver en frigång eller släppning på 8 mm. Med det nya D-skäret med 2 skäreggar, ges möjligheter att bearbeta detaljer med släppningar/frigång till 3 mm.

Det innovativa med HFT-D verktygslösning ligger i skärets egglinje och skärlägets unika förhållande till centrumlinjen på arbetsstycket. Skärlägets något förskjutna placering i hållaren gör att skärets egglinje kan generera en bättre yta vid given matning jämfört med traditionella skär och även skär med s.k. wipergeometri.  

Wiklunds Verktyg svarar för världspremiär i Sverige

Wiklunds Verktyg representerar Sumitomo i Sverige och har nu fått äran att som första marknad introducera HFT-D till hårdsvarvande kunder i Sverige. Tomas Kjäll, försäljningsansvarig, och Ove Vikström, tekniker, deltar i den betydelsefulla introduktionen.

-Det blir en typ av hyvelsvarvning eftersom hela skärkantlängden är i ingrepp, konstaterar Tomas Kjäll. Det är också det som gör att vi får en avsevärt längre livslängd trots ökad matning.

-HFT-metoden svarar upp mot ytjämnhetskrav på Rz 5.0 eller Ra 0.6 och bearbetar dessutom ytorna mycket snabbare med längre livslängd per skäregg. Produktivitetsökningen betyder lägre kostnad per komponent och förbättrar kundens lönsamhet, menar Ove Vikström

-Typiska skärdata för bearbetning av en härdad detalj med hårdhet 60 HRC är skärhastighet Vc 150 m/min och 0,15 mm skärdjup. Produktivitetslyftet kommer med den höjda matningshastigheten till f 1,2 mm/r. Många kunder använder ”2-passeringsmetoden” där första passeringen har matning f 1.0 mm/r och vid andra passeringen sänks matningen till f 0.6 mm/r för att sätta den yta som ritningen kräver. 

Ersatte slipoperationen

Sumitomos HFT-lösning kräver inga maskininvesteringar utan kan med fördel användas i enkla standardmaskiner förutsatt att god stabilitet och vibrationsdämpande bearbetningsförhållanden föreligger. Förutom i härdat material fungerar verktygslösningen utomordentligt bra i höglegerade och svårbearbetade material.

Den stora volymen av härdade komponenter återfinns framför allt inom fordons-, gruv- och pumpindustrierna där jakten på cost-per-part är vägledande för alla förbättringar. Och en sådan förbättring är att kunna reducera eller eliminera slipningsoperationen i bearbetningsprocessen.

-En av våra kunder hade långt framskridna planer på att investera i en ny maskin som kunde kombinera svarvning och slipning på ett rationellt sätt. Vi fick då möjlighet att testa nya HFT-D-skäret och resultatet utmynnade i att maskininvesteringen skrinlades. Den fördubblade livslängden hos skärverktyget kom som en bonus, dubbelt upp, konstaterar en nöjd Tomas Kjäll

Sumitomo driver även utvecklingen inom så kallad spiralfri svarvning, lead-free turning, som utnyttjas vid bearbetning av komponenter där ytan efter svarvning inte får uppvisa någon spiral. Det finns olika lösningar som Sumitomo tillsammans med några maskintillverkare utvecklat för kunders specifika önskemål och därmed undviker ett slipmoment.  

För mer information: Wiklunds, Sumitomo

Samarbete minskar ställtiden i längdsvarvarna
WhizCut fortsätter att utveckla precisionsverktyg i världsklass och flera nyheter presenteras på Elmia Produktionsmässor.  En av de främsta innovationerna är...
Edeco tar samarbetet med Gesac till en ny nivå
Karlstadbaserade verktygsspecialisten Edeco Tool och kinesiska Gesac har gjort en lång och händelserik resa tillsammans. Edeco var den partner som 2016 introducerade...
80 fullspäckade sidor med flera nyheter och fullständigt fokus på verktyg till längdsvarvar
WhizCut fortsätter att utveckla precisionsverktyg i världsklass och flera nyheter presenteras i årets katalog. En av de främsta innovationerna är produktlinjen...
Förstahandsvalets bredd sänker lagerkostnaderna
CNC-tekniker och verktygsingenjörer möter ett enormt urval av svarvskär, med hänsyn till sorter och spånbrytare på marknaden. Mitsubishi Materials har utvecklat och...
Innovativt avstickningssystem för högtryckskylning
ISCAR JETCROWN består av fyrkantiga adaptrar som passar i en unik krona som med en enda skruv monteras i tillhörande hållare. Kronan har två effektiva kylmedelsutlopp...
Horn på EMO – med teknologiskt försprång
Tyska HORN är i dag Europas ledande tillverkare av spårbearbetningsverktyg och har sedan 1969 producerat extremt exakta spår-, avstick-, längdsvarv- och fräsverktyg för...
WhizCut på EMO – med nya innovationer inom längdsvarvning
En av dom få svenska utställarna på EMO var WhizCut, med sin bas i Helsingborg. På WhizCut försöker man alltid att hitta nya lösningar på utmaningar vid tillverkning av...
Invändig och utvändig bearbetning av statorhus
I takt med det ökande antalet elfordon så krävs inte bara detaljer med snäva toleranser, utan också en så effektiv produktion som möjligt. En del som är speciellt...
Exakt bearbetning av mindre diametrar
Sandvik Coromant har lanserat CoroCut® QI, en serie specialutformade skär för invändig och axiell spårstickning i mindre diametrar. CoroCut® QI har optimerats för ett...
Ny katalog ifrån Dormer Pramet
Dormer Pramet har förnyat sina huvudkataloger med metriska produkter, som omfattar mer än 20.000 skärande verktyg genom att dela in dem i fyra publikationer omfattande...
Verktyg med tre skär gav snabbare svarvning av valsar
När enbart grovsvarvning av en grovplåtsvals kan ta upp till 150 timmar får varje procent som bearbetningstiden kan reduceras effekt på produktionskostnaderna....
Vikten av anpassning i stålsvarvningsprocesser
Vad har krigsstrategier från antikens Rom och Sandvik Coromants svarvskär för ISO P-stål gemensamt och hur kan det hjälpa dig att öka produktiviteten i din verkstad? I...
Sandvik Coromant presenterar samarbete med HCL CAMWorks
Sandvik Coromant, har offentliggjort sitt samarbete med det globala teknikföretaget HCL Technologies, där deras PrimeTurning™-teknik ska integreras i HCL...
Vikten av anpassning i stålsvarvningsprocesser
Vad har krigsstrategier från antikens Rom och Sandvik Coromants svarvskär för ISO P-stål gemensamt och hur kan det hjälpa dig att öka produktiviteten i din verkstad? I...
PCBN-beläggning – nästa generationens teknik
Mitsubishi Materials har utvecklat en nytt, innovativt PCBN-belagt vändskär för högeffektiv svarvning av härdat stål. Beläggningen har utvecklats för att skapa en...
Ett nytt flaggskepp bland svarvsorter bildar en ny generation
Dormer Pramet har uppgraderat sitt flaggskepp, den PVD-belagda sorten T8330 med en ny beläggning som ökar slitstyrkan och prestandan.  T8430 kommer att...
WhizCut förstärker organisationen
“Kunskaperna är gedigna och viljan att hjälpa våra kunder är stark”, säger Niclas Axelsson som är ny försäljningschef på WhizCut. Niclas Axelsson Företaget, som...
Säker bearbetning av tuffa ytor
Sandvik Coromant har lanserat två nya svarvsorter speciellt framtagna för varmhållfasta superlegeringar. Svarvsorten S205 för finbearbetning och medelgrov...
Kyla och precision ger resultat
Som fotbollsspelaren Lionel Messi sa, ”talang och elegans betyder ingenting utan stringens och precision.” Målet för alla tillverkningsföretag är att uppfylla sina...
Varför tillverkare borde övergå till en ny generation av verktygslösningar
Niccolò Machiavelli, portalgestalten för den moderna politiska filosofin, menade att ”den som önskar ständig framgång måste ändra sitt beteende med tiden”. Vi lever...
Öka verktygslivslängden med precisionskylning
Sandvik Coromant har uppgraderat sina Coromant Capto®-verktygshållare för hårdmetallsvarvskäret T-Max® P . Nu har verktyget invändig övre och undre precisionstillförsel...
Nästa steg mot obemannad produktion
I en studie från Beihang University i Kina, publicerad i International Journal of Production Research, kopplas prediktivt underhåll direkt till produktkvaliteten....
Förbättra stålsvarvningsproduktiviteten med nya hårdmetallsorter
Efter att i oktober 2020 ha lanserat två nya hårdmetallsorter för svarvning har Sandvik Coromant nu utökat sitt stålsvarvningsproduktsortiment med ytterligare...
Dormer Pramet expanderar sitt GL-sortiment
Dormer Pramet har expanderat sitt GL-sortiment för avsticknings- och spårstickningsapplikationer med en serie verktyg, dubbelsidiga skär och geometrier.  De nya...
Ny teknik – säkerställer höga skärhastighet och slitstyrka
Det finns en växande efterfrågan att bearbeta med högre skärhastigheter och förbättrad effektivitet. Dessutom ökar användningen av material med hög hållfasthet för...
Wiklunds Verktyg – om vinsten av att optimera
Artikel Aktuell Produktion Nummer 1/2021- Text Gabriella Mellergårdh Produktionsoptimering, effektivisering och kostnadsbesparingar – Wiklunds Verktyg sätter ribban...
Sänka kostnaden per detalj
När en undersökning gjord av US National Association of Manufacturers (NAM) visar att 53 % av tillverkningsföretagen förväntar sig att coronapandemin ska påverka...
Spara tid och öka produktiviteten med den nya appen
Seco Assistant ger dig den produktinformation och de verktyg du behöver, utan att du behöver söka på internet eller i olika kataloger, även när du är offline. Seco...
Nya hårdmetallskär för produktiv och effektiv stålsvarvning
Sandvik Coromant uppgraderar sitt sortiment av svarvskär för bearbetning av ISO-P-stål. Specialisten på verktygsuppsättningar har lanserat två nya hårdmetallsorter som...
Nytt verktygssystem ökar hastighet och noggrannhet
Dormer Pramet har infört ett snabbväxlingssystem med hög precision för en rad invändiga och utvändiga svarvapplikationer.  Den nya polygonkopplingen (PSC) är...
Hans forskning stärker verktygsbolaget kompetens
Efter 17 år på Seco Tools antog Adnan Agic utmaningen att börja forska inom ett område som länge intresserat både honom och företaget.  – Jag har främst studerat...
Specialverktyg riktade mot rörproduktionen
Dormer Pramet är känt som en av de ledande leverantörerna av verktyg för tillverkning av rör och tuber och har nu utökat sitt sortiment av hyvlingsverktyg. Ett...
Ny design på skärverktyg kan ge lägre flygpriser om tio år
Två-tre minuter. Så kort livslängd har skärverktyg vid tillverkning av vissa flygmotordelar. Men med ny verktygsdesign och effektivare kylning kan livslängden generellt...
Förbättrar industrins produktionsekonomi
 En gång årligen samlar kinesiska världskoncernen Gesac sina exportpartners för en veckolång presentation av det senaste inom verktygstekniken. I takt med Gesacs...
Mångsidigt alternativ för djupare spår
Dormer Pramet har utökat sitt sortiment av avsticknings- och spårstickningsverktyg med ett flertal viktiga artiklar.  Det omfattar nu ett komplett utbud för...
3 nya Duratomic® TM-sorter för svarvning
Seco lanserar tre nya sorter speciellt för svarvning i rostfritt stål med den senaste Duratomic® teknologin med Used-Edge Detection. De nya sorterna, TM1501, TM2501 och...
Revolutionerande avstickningssystem med en fyrkantig adapter med 4 skärlägen
MULTIFGRIP utökar ISCAR´s utbud av produkter för av- och spårstickning och består av unika och patenterade förstärkta grundhållare och fyrkantiga adaptrar med 4...
Duratomic® TM-sort för svarvning i rostfritt stål
Seco lanserar tre nya sorter speciellt för svarvning i rostfritt stål med den senaste Duratomic® teknologin med Used-Edge Detection. De nya sorterna, TM1501, TM2501 och...
Besök dem på EMO i Hannover och upptäck deras lösningar inom Industri 4.0
EMO i Hannover är en av världens största mässor inom bearbetning och maskinteknik och för ISCAR är det viktigt att kunna visa upp nyheter inom flera områden. Som...
Vi driver innovation och digitalisering inom tillverkning
Med unika produkter samt digitala lösningar och koncept kommer världens ledande leverantör av skärande verktyg och lösningar Sandvik Coromant att visa besökarna på EMO...
Horn på EMO
Ny frontinspänning för Supermini skär Bild: Den nya designen gör att skäret hålls på plats med en högre kraft och ger ett stabilare system. Horn har utvecklat ett nytt...
Ny huvudkatalog från Mitsubishi Materials
Mitsubishi Materials lanserar nu under våren 2019 sin nydesignade huvudkatalog C008 över sitt standardprogram av skärande och hållande verktyg. En ny layout -Mitsubishi...
Dahlbergs Mekaniska – det lilla företaget som växlat upp!
Mattias Dahlberg jobbade som säljare på SMV Verktyg och sålde verktyg till Dahlbergs Mekaniska Verkstad i Lidköping. Han slutade så småningom som säljare och köpte...
“Penta”-blad för TANG-GRIP (TAG)-skär
ISCAR´s redan stora utbud av avstickningsverktyg utökas nu med LOGIQ5GRIP bestående av adaptrar med 5 skärlägenför TAG-skär i 2 och 3 mm´s skärbredd. Adaptrarna...
Digitalt ansluten tyst svarvning
Med en avancerad lösning som gör det möjligt för tillverkningsföretag att ta ett steg mot digital bearbetning och Industri 4.0, har specialisten på...
Mitsubishi MB4120-serien CBN-skär för svarvning av sintrade legeringar och gjutjärn
Mitsubishi Materials förstahandsval för högeffektiv svarvning av sintrade legeringar och gjutjärn är den nya sorten MB4120. Sorten är framtagen för att komplettera...
CBN-skär för applikationer i härdat stål
För effektiv bearbetning av härdade stål har Mitsubishi Materials ett omfattande sortiment av belagda CBN-skär, BC8100-serien. Fyra sorter utgör ett komplett sortiment:...
Mitsubishi Materials GW – nytt spår- och avstickningssystem
Mitsubishi Materials omfattande sortiment av högkvalitativa svarvverktyg har utökats till att omfatta en helt ny serie av spår- och avstickningsverktyg, kallat för GW....
Nu har företaget ett komplett erbjudande för hårdsvarvningsoperationer
Sandvik Coromant, specialisterna på skärverktyg och verktygssystem, kommer snart att presentera två nya sorter för intermittenta hårdsvarvningsoperationer, CB7125 och...
Visar nya vägar till framgång i Stuttgart
Vid årets AMB-mässa i Stuttgart den 18–22 september kommer Sandvik Coromant att visa hur kunder och partners kan nå betydligt högre produktivitet, flexiblare...