Strålande prestanda med diamantbelagda skär

nov 23, 2017 | Borr, Verktyg

För att undvika de utmaningar med spånbildning och spånavgång som ofta uppstår vid borrning i icke-järnhaltiga metaller presenterar Sandvik Coromant, experten på skärverktyg och verktygssystem, nu CoroDrill® 880-skärsorterna GCN124 och GCN134 med CVD-diamantbeläggning. Den superhårda diamantbeläggningen ger lång verktygslivslängd, och i kombination med en innovativ utformning av spånbrytare och geometri säkerställer den enastående prestanda vid borrning i bland annat aluminium.

”Håltagning i aluminium kan vara en riktig utmaning”, förklarar Patrik Pichler, global produktägare för Indexable Drilling Tools på Sandvik Coromant. ”Duktilitet och mjukhet gör att materialet konstant och under lång tid kommer i kontakt med skärets skäreggar. Följden blir att aluminium fäster på skäreggen och ger upphov till löseggsbildning, vilket i sin tur försvårar både spånbildning och spånavgång.”

De diamantbelagda skärsorterna GCN124 och GCN134 är utformade för att ge lägsta kostnad per hål i de flesta ISO-N-material tack vare lång skärlivslängd och/eller högre produktivitet. Ökad produktivitet kan uppnås bland annat genom högre skärdata och som ett resultat av kortare stilleståndstider tack vare färre skärbyten. Ytterligare fördelar för kunderna är bland annat enklare hantering i produktionen till följd av tillförlitligare skär som håller längre och förbättrad ytjämnhet på hålets insida, eftersom löseggsbildning och kletning kan undvikas. Minskad skärförbrukning innebär både mindre miljöpåverkan och att företagen inte behöver ha lika många skär i lager.

Tillverkare av fordonskomponenter hör till dem som kommer att ha stor nytta av de nya skärsorterna vid borrning och uppborrning i aluminiumkomponenter som t.ex. cylinderblock, cylinderhuvuden, spindlar, hus, bromsok, styrarmar, transmissionshöljen, styrstångskåpor och gafflar. Men de diamantbelagda skären kommer definitivt också innebära konkurrensfördelar för alla som producerar ISO-N-detaljer och för företag som nischat sig mot kompositbearbetning för till exempel rotorer och blad av glasfiberarmerad plast (GFRP) till vindkraftverk.

Ett exempel på de möjligheter de nya sorterna ger: Vid borrning av ett 84,1 mm djupt bottenhål på 22 mm diameter i ett cylinderhuvud av 6061-T6 aluminium (90–100 HB), CoroDrill 880 med de nya skären N124 (periferi) och N134 (centrum) ökade livslängden från 700 till 3024 detaljer – en imponerande ökning på 332 %. Med det nya skäret gick det också att öka skärhastigheten och därmed åstadkomma en produktivitetsökning på 33 %. Totalt sparade man cirka 300 timmar produktionstid och den totala kostnaden per hål minskade med 23 %.

Liknande goda resultat uppnåddes vid borrning av genomgående hål (22,5 mm i diameter) i 20 mm tjocka styrarmar till bilar tillverkade av AISi1Mg-T6 aluminium (150 HB). Här bidrog de nya diamantbelagda CoroDrill 880-skären till att öka verktygslivslängden från 3 000 till 30 000 detaljer. Minskade maskinstillestånd för byte av skär gav dessutom en produktivitetsökning på 10 % och kostnaden per hål minskade med 17 %.

GCN124 och GCN134 är nu förstaval bland skärsorterna för ISO-N-material. De kompletterar den befintliga sorten H13A, ett obelagt skär från Sandvik Coromant, som fortfarande rekommenderas för applikationer med kortare produktion och/eller svåra intermittenta skärförlopp.

I standardutförandet består CoroDrill 880-serien av vändskärsborr från 12 till 84 mm (0,472–3,307 tum) i diameter med borrlängd 2, 3, 4 och 5×DC. Med Tailor Made-erbjudandet kan man beställa mellanliggande diameter- och längdkombinationer, liksom olika anslutningstyper och storlekar som HSK, Coromant Capto® och cylindriskt skaft. I ett av Tailor Made-alternativen finns det också möjlighet att utforma anpassade steg- och fasborr för specifika komponenter.

Vill du synas här med en banner för ert företag