Strålande prestanda med diamantbelagda skär

nov 23, 2017 | Borr, Verktyg

För att undvika de utmaningar med spånbildning och spånavgång som ofta uppstår vid borrning i icke-järnhaltiga metaller presenterar Sandvik Coromant, experten på skärverktyg och verktygssystem, nu CoroDrill® 880-skärsorterna GCN124 och GCN134 med CVD-diamantbeläggning. Den superhårda diamantbeläggningen ger lång verktygslivslängd, och i kombination med en innovativ utformning av spånbrytare och geometri säkerställer den enastående prestanda vid borrning i bland annat aluminium.

”Håltagning i aluminium kan vara en riktig utmaning”, förklarar Patrik Pichler, global produktägare för Indexable Drilling Tools på Sandvik Coromant. ”Duktilitet och mjukhet gör att materialet konstant och under lång tid kommer i kontakt med skärets skäreggar. Följden blir att aluminium fäster på skäreggen och ger upphov till löseggsbildning, vilket i sin tur försvårar både spånbildning och spånavgång.”

De diamantbelagda skärsorterna GCN124 och GCN134 är utformade för att ge lägsta kostnad per hål i de flesta ISO-N-material tack vare lång skärlivslängd och/eller högre produktivitet. Ökad produktivitet kan uppnås bland annat genom högre skärdata och som ett resultat av kortare stilleståndstider tack vare färre skärbyten. Ytterligare fördelar för kunderna är bland annat enklare hantering i produktionen till följd av tillförlitligare skär som håller längre och förbättrad ytjämnhet på hålets insida, eftersom löseggsbildning och kletning kan undvikas. Minskad skärförbrukning innebär både mindre miljöpåverkan och att företagen inte behöver ha lika många skär i lager.

Tillverkare av fordonskomponenter hör till dem som kommer att ha stor nytta av de nya skärsorterna vid borrning och uppborrning i aluminiumkomponenter som t.ex. cylinderblock, cylinderhuvuden, spindlar, hus, bromsok, styrarmar, transmissionshöljen, styrstångskåpor och gafflar. Men de diamantbelagda skären kommer definitivt också innebära konkurrensfördelar för alla som producerar ISO-N-detaljer och för företag som nischat sig mot kompositbearbetning för till exempel rotorer och blad av glasfiberarmerad plast (GFRP) till vindkraftverk.

Ett exempel på de möjligheter de nya sorterna ger: Vid borrning av ett 84,1 mm djupt bottenhål på 22 mm diameter i ett cylinderhuvud av 6061-T6 aluminium (90–100 HB), CoroDrill 880 med de nya skären N124 (periferi) och N134 (centrum) ökade livslängden från 700 till 3024 detaljer – en imponerande ökning på 332 %. Med det nya skäret gick det också att öka skärhastigheten och därmed åstadkomma en produktivitetsökning på 33 %. Totalt sparade man cirka 300 timmar produktionstid och den totala kostnaden per hål minskade med 23 %.

Liknande goda resultat uppnåddes vid borrning av genomgående hål (22,5 mm i diameter) i 20 mm tjocka styrarmar till bilar tillverkade av AISi1Mg-T6 aluminium (150 HB). Här bidrog de nya diamantbelagda CoroDrill 880-skären till att öka verktygslivslängden från 3 000 till 30 000 detaljer. Minskade maskinstillestånd för byte av skär gav dessutom en produktivitetsökning på 10 % och kostnaden per hål minskade med 17 %.

GCN124 och GCN134 är nu förstaval bland skärsorterna för ISO-N-material. De kompletterar den befintliga sorten H13A, ett obelagt skär från Sandvik Coromant, som fortfarande rekommenderas för applikationer med kortare produktion och/eller svåra intermittenta skärförlopp.

I standardutförandet består CoroDrill 880-serien av vändskärsborr från 12 till 84 mm (0,472–3,307 tum) i diameter med borrlängd 2, 3, 4 och 5×DC. Med Tailor Made-erbjudandet kan man beställa mellanliggande diameter- och längdkombinationer, liksom olika anslutningstyper och storlekar som HSK, Coromant Capto® och cylindriskt skaft. I ett av Tailor Made-alternativen finns det också möjlighet att utforma anpassade steg- och fasborr för specifika komponenter.

Vill du synas här med en banner för ert företag

 

 

Verktyg lika unika som du

Att det är viktigt att ”skilja sig från mängden” har vi alla hört. Men utmaningarna är många när en osäker framtid tvingar tillverkarna att pröva lyckan på nya...

Sandvik optimerade gängverktyg för effektivare håltillverkning

Sandvik Coromant, utökar sitt sortiment med verktyg för gängningsoperationer i stål med två uppgraderingar i utbudet med solida verktyg. Den nya...

Iscar NEOLOGIQ – Snart lanserars nya produkter för att möta utmaningarna i dagens trender

Det har nu gått några år sedan ISCAR lanserade en serie unika och innovativa LOGIQ-verktyg. Dessa verktyg hade utformats särskilt för att klara utmaningarna inom...

Ett säkert sätt att bli kvitt mikrodefekter

”Mät två gånger, skär en gång”, är ett vanligt uttryck inom tillverkningsbranschen, men det är lättare sagt än gjort vid bearbetning av besvärliga material. Det är...

Hur Industri 4.0 kan hjälpa tillverkare att öka maskinutnyttjandet och vinsten

Enligt svaren i en ny rapport har färre än 30 % av tillverkarna börjat tillämpa Industri 4.0-teknik i någon större omfattning. Men tillverkarna måste kanske släppa...

Effektiv och hållbar verktygsrekonditionering

Tid är pengar inom tillverkning. Borrning, fräsning och brotschning är enormt påfrestande för verktygen. Här förklarar Jill Glynn, Commercial Services Manager hos...

Tillämpa LOGIQ vid borrning

ISCAR’s LOGIQ-verktyg är inriktade på att lösa utmaningar som finns inom bearbetningsindustrin, det kan vara att hitta kostnadseffektiva lösningar på små verktyg eller...

Spara tid och öka produktiviteten med den nya appen

Seco Assistant ger dig den produktinformation och de verktyg du behöver, utan att du behöver söka på internet eller i olika kataloger, även när du är offline. Seco...

Skapa mer produktivitet med 3D-printade verktyg

Om vikten på PKD-verktyg kan minskas, är regeln att skärdata kan ökas väsentligt. Tillsammans med större frihet av designen, är möjligheten till viktoptimering en av de...

Utökar med marknadens minsta borrhuvud

Iscar´s utbud av populära håltagningsfamiljen SUMOCHAM har utökats med borrhuvuden i små storlekar. Numera finns även så små borrhuvuden som från 4.0 mm upp till 5.9...