-Nu är utbyggnaden av våra lokaler klar. Den nya totala fabriksytan hos Weland Plastic är på 15 000 m² fördelat på tre produktionshallar utrustade med traverser som klarar verktyg upp till 12 ton säger Peo Axelsson, VD för Weland Plastic

Utbyggnaden av Weland Plastics lokaler har skett i två etapper och påbörjades under sommaren 2019. I den nya fabriksytan har vi en materialhall och två färdigvarulager byggt efter ett effektivt FIFO flöde. Den sista etappen av utbyggnaden är för formsprutning av plastdetaljer i tekniskt formgods samt lager av färdiga artiklar.

I samband med de nybyggda lagerhallarna byggdes även lastslussen ut till dubbla ytan med både bak- och sidolastning i regnskyddad miljö. Ett skärmtak för emballage i anslutning till produktionsytan byggs på cirka 700 m². Totalentreprenaden är på 7600 m².

Ny mätmaskin

De har installerat en ny mätmaskin från tyska Wenzel. Mätmaskinen är en Wenzel XO87 Liberty och är utrustad med den senaste programvaran. Mätområde i axlarna är X 800mm, Y 1000mm och Z 700mm.

Den nya maskinen har max en variation på 1,7my vid mätning och är utrustad med 5 axlig probhuvud för snabb och noggrann mätning.

-En ny mätmaskin skapar möjligheter för utökning av vår mätkapacitet och ökar vår flexibilitet för att bättre möta våra kunders behov när det gäller formsprutade artiklar avslutar Peo Axelsson.