Stora produktionsvinster med nytt verktygskoncept

mar 29, 2021 | 3D

3D-printade verktyg i titan skapar helt nya möjligheter. Lagom till omställningen från plast till papper i engångsartiklar släpper AIM Sweden ett helt nytt verktygskoncept för termoformning av pappersprodukter.

Artikel Aktuell Produktion Nummer 2/2021 Gabriella Mellbergårdh.

Verktygskonceptet FreeFlow föddes liksom de flesta goda idéer utifrån ett konkret behov. I sommar träder EU:s nya lagstiftning i kraft som innebär en kraftig minskning av engångsprodukter i plast – och stora behov av att takta upp produktionen av motsvarande produkter i papper.

– Traditionell verktygstillverkning inom det här området har varit både tidskrävande och hantverksmässig. Dessutom har traditionella verktyg återkommande problem med cellulosafiber som sätter igen nätbrynjan vilket gör att man måste stanna produktionslinan och spola rent, alternativt byta ut verktygssegment, säger Stefan Thundal, Chief Commercial Officer AIM Sweden AB.

Minskar underhåll och oönskade produktionsstopp

Lösningen som AIM Sweden presenterar stavas 3D-printning. Med en unik metod för modellering och tillverkning baserad på EBM-teknologi från GE Additive presenterar man verktygskonceptet FreeFlow; tunna så kallade ”skins”, 3D-printade i titan och vilande på bakstycken av nylon, även dessa 3D-printade. Dessa verktyg ger möjlighet att optimera hålutbredningen över ytan på verktygen vilket ökar verktygens prestanda och därigenom kvaliteten på slutprodukten. Dessutom minskar underhåll samt oönskade produktionsstopp. Detta öppnar för industriell termoformning av pappersprodukter i helt ny skala.

– Verktygen blir billigare att ta fram, blir mer effektiva och har bättre hållbarhet. Ledtiderna i tillverkningen minskar markant samtidigt som slutresultatet får högre kvalitet. Du kan tillverka både bättre och billigare pappersprodukter, konstaterar Stefan Thundal.

Bättre funktion till bättre pris

Formverktygen kan tack vare sin höga perforeringsdensitet och den tunna struktur som EBM-teknologin medger staplas på varandra för maximal produktivitet utan att för den skull tumma på kvalitén.

– Bättre funktionalitet, bättre produktionsstrategi och bättre kostnadseffektivitet helt enkelt, konstaterar Stefan.

Tekniken att formgjuta pappersmassa har funnits länge och utvecklats med tiden, från de enklaste grunder som vi ser i exempelvis en äggkartong till att med hjälp av olika tillsatser och tekniker hålla både vätskor och fetter. Men när nu EU-direktivet om engångsplast träder i kraft vid halvårsskiftet ökar efterfrågan rejält hos producenterna av engångsprodukter i papper.

Enorma möjligheter på marknaden

– Allt tyder på att FreeFlow har väldigt många fördelar att erbjuda industrin jämfört med de traditionella verktygen. Normalt sett jobbar vi mot en nordisk och europeisk marknad men här ser vi möjligheter till en kundbas worldwide, säger Stefan Thundal.

AIM Sweden har redan inlett ett samarbete med flera stora spelar inom området. Och allt är ännu bara i sin linda.

– Vi hoppas vara en del av omställningen där engångsartiklar i plast, som koppar och hämtmatlådor, slutar användas och istället tillverkas av förnybar cellulosafiber, säger Stefan.

För mer information: Aim Sweden

EOS P 500 är ”effektiv, energieffektiv och perfekt anpassad till vår tillväxtstrategi”
"För oss är detta en strategisk investering", förklarar Prototals vd Jan Löfving. "Den modulära plattformsdesignen kommer att ge prototalkunder omedelbara operativa och...
Protolabs öppnar nytt europeiskt 3D-printcenter och ökar kapaciteten med upp till 60 procent
Protolabs har nu öppnat sitt toppmoderna 3D-printcenter i Putzbrunn utanför München, Tyskland. I den totalt 6 500 kvadratmeter stora anläggningen finns över 60...
Protolabs först i Europa med att lansera ångutjämning för bättre ytfinish på 3D-printade delar
Protolabs är den första och ledande digitala tillverkaren i Europa och nu även först med att lansera ångutjämning för 3D-printade delar. Efterprocessteknologin är ett...
Europas första 3D-printade båt
En sjöduglig båt, 3D-printad i ett stycke visades upp på InnoDex under Elmia Subcontractor i november. Båten har skrivits ut hos RISE och är resultatet av ett samarbete...
PLM Group breddar erbjudande med avancerad simulering
 PLM Group, Dassault Systèmes SOLIDWORKS största partner i Norden och Baltikum, förvärvar den norska 3DEXPERIENCE-återförsäljaren PLM Technology AS.  PLM...
Forskning som gör svensk industri mer hållbar
Additiv tillverkning ger industrin helt nya möjligheter att optimera sina produkter och tillverka på ett resurssnålt, effektivt och hållbart sätt. Högskolan Västs...
Ny kunskap gör det möjligt att tillverka klimatsmarta flygmotorer
På bara tre år har Högskolan Västs forskarteam byggt upp världsledande kunskap inom additiv tillverkning med pulverbädd för legeringen 718. Att tillverka produkter med...
Stratasys trippel-lanserar nya 3D-skrivare
Stratasys produktsortimentet utökas med tre nya 3D-skrivare för serieproduktion och storskaliga utskrifter. Det här blir den största produktlansering marknaden någonsin...
Ny utbildning i additiv tillverkning ska möta industrins stora behov
KK-stiftelsen beviljar två miljoner kronor till Mittuniversitetet för att starta utbildningsprogram på avancerad nivå inom additiv tillverkning med metalliska material....
3D-maskinstyrning utvecklad efter grävlastarens behov
Först utvecklade Unicontrol världens första 3D-maskinstyrningssystem med inriktning på mindre grävmaskiner. Nu har danska Unicontrol kommit med en ny innovation och...
Banbrytande forskning om additiv tillverkning
Flyg- och rymdindustrin, fordonsindustrin, försvarsindustrin och medicinteknisk industri. Det är några branscher som kan ha nytta av Paria Kamiris banbrytande forskning...
Simuleringar ger värdefulla kunskaper om metallers mikrostrukturer
Höga temperaturer och snabba temperaturförändringar ingår naturligt i processen vid additiv tillverkning. Därför är det extremt svårt att se hur mikrostrukturen i en...
”Industrin ser stora möjligheter”
Sandvik är en högteknologisk global industrikoncern med unik kompetens inom materialteknik. Sedan några år tillbaka satsar företaget stort på additiv tillverkning och...
Skapa mer produktivitet med 3D-printade verktyg
Om vikten på PKD-verktyg kan minskas, är regeln att skärdata kan ökas väsentligt. Tillsammans med större frihet av designen, är möjligheten till viktoptimering en av de...
Nystartad servicebyrå för 3D-utskrifter
 AM Printservice är en servicebyrå med lång erfarenhet inom additiv tillverkning. Konceptet bygger på en online-plattform för att öka tillgängligheten lokalt på...
Världsledande forskning inom additiv tillverkning
På bara tre år har Högskolan Västs forskarteam byggt upp världsledande kunskap inom additiv tillverkning med pulverbädd för legeringen 718. – Det är en strategisk...
Lanserar nya produkter och material till industrin
MakerBot utökar den snabbt växande Method-serien med ytterligare 3D-skrivare och tillgängliga material anpassade för industrin. MakerBot tar ett nytt kliv och...
Stor forskningssatsning på metallbaserad additiv tillverkning
Årets anslag på 80 miljoner kronor från KK-stiftelsen används till tolv nya forskningsprojekt som bidrar till att höja svensk industris konkurrenskraft. Det största...
Tar additiv tillverkning till nya nivåer
Ny forskning gör att additiv tillverkning kan användas för fler material och nya applikationer. Högskolan Väst spetsforskar tillsammans med bland andra Alfa Laval och...
Högskolan Väst tillverkar plastvisir till vården
David Simonsson är student och arbetar också deltid som forskningsingenjör inom Högskolan Västs produktionstekniska forskningsmiljö. Bland annat handlar den forskningen...

Maskinbetjäning

Robotar

Tillbehör