Wilson Tool har ambitiösa tillväxtplaner, och anställda för att lyckas med detta en Nordic General Manager under våren 2018. Med ansvar för de nordiska och baltiska länderna kommer den nya chefen att utveckla verksamheten, fortsätta tillväxten med ett starkt resultat. Under de senaste tre åren har företaget upplevt tvåsiffrig tillväxt, och det är ambitionen att upprätthålla tillväxt på hög nivå. ”Jag är helt säker på att vi kan utveckla vår verksamhet väsentligt”, säger Nordic General Manager Steen Holm. ”Hela uppbyggnaden där finns, kan accelereras och det finns nya affärsmöjligheter.”

Wilson-familj vid världshuvudkontoret i USA

Familjeägd Verksamhet

Wilson Tool International startades i Minnesota för 52 år sedan och ägs fortfarande av familjen Wilson, med den ursprungliga grundaren Ken Wilson i spetsen. Från början vände sig Wilsons produkter endast mot stans verktyg, där många nya lösningar har patenterats under årens lopp, och dessutom har genomgått en kontinuerlig utveckling i förhållande till de allt högre krav på stansning och formverktyg.

Wilson Tool i Europa

Wilson Tool har varit verksamt i Europa i mer än 30 år, först med konsulter och agenter. Den 1 mars 1989 förvärvade företaget Punch Press Tooling Ltd. i England som också producerade stansverktyg. Företaget döptes till Wilson Tool International Ltd. och den är belägen i Swindon väster om London i England, och härifrån har de europeiska aktiviteterna styrts sedan dess. En av de 3 ägare, Colin Blackwell, gick i bolaget som VD och han är fortfarande kvar som VD i företaget.

Terje Bjørnebekk (th) tilldelar ansvaret till Steen Holm (tv) på våren 2018

Övertagande av Dansk bolag

Med flera och snabbt växande aktiviteter i de nordiska länderna genom 90-talet ville Wilson Tool ha en egen nordisk bas. Detta blev möjligt under 2001 då Sorenco A/S i Köbenhamn förvärvades tillsammans med ett antal anställda, varav flera fortfarande är anställda i företaget. Bolaget namn ändrades till Wilson Tool International A/S, och genom kontoret i Danmark har alla nordiska aktiviteter styrts sedan 2001. Därefter har verksamheten ökat avsevärt i dom nordiska samt baltiska länderna, där företaget har egna försäljningskonsulter och en kommersiell agent i Lettland, som även omfattar Litauen.

Fram till våren 2018 hade norska försäljningschef Terje Bjørnebekk också ansvaret för ledningen av det danska högkvarteret. I samband med att Terje gick i pension så skapaes en ny tjänst som Nordisk General Manager med ansvar för den totala verksamheten i Norden och Baltikum. Positionen som General Manager gick till danskan Steen Holm, som har lång erfarenhet med ledarskap inom tillverkningsindustrien.

Hög tillväxt och utveckling

”Jag har nu etablerat ett kort och en lång strategisk plan”, säger Steen Holm. ”Kärnverksamheten med stansverktyg är väl etablerad, tillväxten måste bara fortsätta. I USA har vi producerat kantpressverktyg med mycket hög kvalitet i 25 år, men för 6 år sedan köpte vi ett företag i Italien som producerar bockverktyg. Det italienska företaget är nu välintegrerat i Wilson Tool’s tillverknings system med focus på LEAN, och därmed finns det stora möjligheter att öka vår verksamhet på detta område. Vi producerar fortfarande en stor del av verktygen i England.”

När du stoppar 40 000 hål i en stålplåt kan du få en bild

Steen Holm säger också att Wilson Tool har produkter som hittills bara varit marknadsförda  i USA, som är helt nya produktområden för Norden. Wilson Tool letar ständigt efter företag i tillverkningsindustrin som är till salu. ”Så våra möjligheter är många inom såväl organisk tillväxt som förvärv tillväxt.”

”Vi har haft en stark inkomstökning under de senaste tre åren, det är fantastiskt, men det har varit svärt att uppnå resultat, Dessutom har vi utmanats med låga växelkurser på svenska och norska kronan. I samband med omstrukturering av bolaget så ser vi nya möjligheter, men det finns fortfarande utmaningar, men planen är att från 2019 kommer vi att skapa positivt resultat”, säger Steen Holm

Ett globalt företag

Wilson Tool International har europeiskt huvudkontor med produktion i Swindon, England och produktion i Italien, USA, Kanada och Kina. Samtliga företag är USA-ägda, men koncernen håller för närvarande på att förändras, där dotterbolagen blir alltmer oberoende. Nyligen har ett GmbH-företag etablerats i Tyskland.

För det engelska företaget är det självklart och viktigt att det finns en syn på Brexit den 1 januari 2021, det är fortfarande oklart vilka följder det kommer att ha. Således förbereder företaget sig för det värsta fallet, där det kan finnas handels- och logistiska utmaningar när verktygen ska transporteras från engelsk produktion till kunder i Europa. Men med bra förberedelse är Wilson Tool säker på att det inte är något kunderna kommer att märka.