Svensk Tryckgjutning i Vimmerby (STG) har investerat i en bearbetningscell för efterbearbetning av pressgjutna aluminiumdetaljer.

 

Valet föll på en dubbelspindlig fleroperationsmaskin från Chiron. Eftersom cykeltiderna är korta är maskinen utrustad med växelbord för snabb laddning av nya arbetstycken. För att kunna köra detaljerna i en uppspänning är maskinen utrustad med fem axlar.

 

Chiron DZ 12 WK

X 550 mm, Y 320 mm, Z 360 mm,

Spindelavstånd 250 mm

 

Med denna maskin klarar STG av hela årsproduktionen av en specifik detalj i en maskin och en laddningsutrustning.

 

Laddningsutrustningen levereras av Svensk Industriautomation AB (SVIA). Deras standardlösning Feedline med tillhörande Visionsystem möjliggör obemannad körning av maskinen i flera timmar.

 

För ytterligare information kontakta

Patrick Almquist, Duroc Machine Tool 070-396 61 15