J2L Holding AB, som ägs av Louise och Johan Lindh, är sedan den 29 augusti 2011 nya ägare till AB Sigfrid Stenberg med tillhörande dotterbolag i Finland och Danmark. Stenbergs kommer att ingå i en företagsgrupp där sedan tidigare Diesel Motor Nordic finns.

Stenbergs kommer att fortsätta arbetet med att stärka vår position som ledande företag inom maskinhandel riktat mot våra kunder inom verkstadsindustrin.
Våra värdeord kompetenta, kompletta, trygga och innovativa kommer även i fortsättningen prägla vår verksamhet.
Den dagliga verksamheten fortsätter som tidigare och vi finns till för er.

Önskar ni mer information är ni välkomna att kontakta oss.

Johan Lindh J2L 0705-24 34 04

Fredrik Larsson, tf VD Stenberg 0380 – 77 253