Medelstora plåtbearbetningsföretag tar digitaliseringen på allvar. Men vad kan optimeras? Hur är det bäst att automatisera? Och vad ska byggas in i nätverk? Dessa frågor kan bara besvaras genom expertis och erfarenhet. Färdplanen för framtiden måste utvecklas inom ramen för ett kooperativt partnerskap och Bystronic hjälper sina kunder att utnyttja de möjligheter som ny teknik erbjuder på ett lönsamt sätt.

Krönika:Alberto Martínez, Head of Competence Center Software Services, Chief Digital Officer, och medlem av Bystronic Management Committee

Skillnaden kan inte vara större: Medan stora industriföretag redan tillverkar i helautomatiserade nätverksmiljöer, så har processkedjorna för medelstora företag fortfarande en betydande optimeringspotential. För de flesta Job-shops och tillverkningsföretag är Industri 4.0 bara ett modeord eller i bästa fall en vision. De är fortfarande långt borta från den smarta fabriken.

Det är ingen överraskning att mindre företag inte är på samma nivå som de stora företagen. Den dagliga affärsverksamheten lämnar litet utrymme för infrastrukturförändringar och de flesta automatiseringslösningar är för oflexibla för små och medelstora företag. Företag som måste hantera fluktuerande ordersituationer inom ett begränsat utrymme är beroende av flexibilitet. Ett annat problem är kompatibilitet: Koppla ihop olika system i ett nätverk är extremt svårt. Och att byta ut hela maskinparken på en gång är ekonomiskt helt enkelt inte ett alternativ.

Trycket för digitalisering ökar

Det ökande kostnadstrycket och de växande kundkraven gör dock tillämpning av automatiseringslösningar och programvara oumbärlig, även för medelstora företag. Efter att redan ha skakat om ett brett spektrum av andra industrier så sprids digitaliseringens effekter långsamt men säkert även till industrisektorn. Progressiva företag överväger hur de kan använda ny teknik till sin fördel och dessa inkluderar många Bystronic-kunder. Vi ser att små och medelstora företag vill fortsätta med den digitala omvandlingen för att förbli konkurrenskraftiga i framtiden. De vill uppnå övergången från analogt till digitalt så snabbt som möjligt. Men för att uppnå detta behöver de stöd, eftersom implementeringen kräver expertis och erfarenhet.

Flexibla och skalbara lösningar

Vi ser på oss själva som en viktig partner för dessa företag. Vi förstår deras verksamhet eftersom vi har gett dedikerat stöd till just detta kundsegment i mer än 30 år. Två tredjedelar av Bystronics kunder är medelstora företag. Våra team är bekanta med deras arbetsflöden, deras affärsprocesser och deras marknad. Och vi förstår båda världarna – den analoga och den digitala. När allt kommer omkring har vi själva framgångsrikt uppnått en digital transformation: Vi har utvecklats från en analog tillverkare av maskiner till en leverantör av digitala end-to-end lösningar.

Automation och programvara har nu en nyckelroll i vår portfölj. Trots alla förändringar har vi förblivit trogna våra principer: Vi fortsätter att fokusera på alla processer relaterade till skärning och bockning. Vi gör allt vi kan för att göra bearbetning av plåt enklare, effektivare och mer kostnadseffektiv. Detta kräver lösningar som uppfyller kraven från medelstora företag. Integrering av dessa lösningar i befintliga arbetsflöden måste vara möjlig på ett snabbt och enkelt sätt. Samtidigt måste de vara tillräckligt flexibla och skalbara för att företaget ska kunna växa steg för steg.

Från en mognadsdiagnos till en färdplan

För att kunna erbjuda våra kunder optimala lösningar måste vi förstå deras speciella situation. Vi bestämmer våra kunders nuvarande status med hjälp av en digital diagnos av företagets tekniska mognad. Baserat på den här modellen, som vi har utvecklat internt, utvärderar vi en hel rad aspekter som rör digitalisering: produktionsprocesser, anställda, datahantering, IT-infrastruktur, logistik och kvalitetssäkring. Vi skiljer mellan fem mognadsnivåer: digital nybörjare, digital utforskare, digital spelare, digital utmanare och digital mästare.

När vi har analyserat den ursprungliga situationen arbetar vi tillsammans med kunden för att utveckla en plan för den digitala omvandlingen. På detta sätt avancerar vi stegvis mot det slutliga målet: tillverkning i nätverk. Vi integrerar till och med maskiner från tredjepartstillverkare, eftersom vi är övertygade om att öppenhet är en viktig förutsättning för att behärska den digitala omvandlingen. Framgången kan redan upplevas genom uppnåendet av de första milstolparna: Materialflödet accelereras och energieffektiviteten optimeras. Produktiviteten ökar och driftskostnaderna minskar.

En tradition av innovation

Bystronics lösningar har alltid varit toppmoderna. Vi var en av de första pionjärerna med laserskärning 1984 och fyra år senare lanserade vi världens första PC-baserade nestningslösning. Vi har behållit vår innovativa kapacitet fram till idag: För fyra år sedan lanserade vi vår första mjukvarulösning för digital produktionshantering och för två år sedan världens första lösning för mobil bockningsautomation. För att säkerställa att vi förblir lika innovativa i framtiden utforskar vi intensivt teknologier som maskininlärning och förstärkt verklighet.

Vi kommer att presentera våra senaste tekniska innovationer på EuroBLECH 2020 i Hannover i slutet av oktober, där vi också kommer att visa upp vår senaste version av den smarta fabriken. I denna modulära lösning nätverkar alla komponenter som gör våra kunders väg in i framtiden för plåtbearbetning lättare. Steg för steg.