I Södertälje arrangerades den tredje upplagan av Science Week nyligen. Ett arrangemang samordnat av inte mindre än 38 medarrangörer.

En kombination av seminarier, workshops och utställare skapade brett och intressant innehåll för de ca 5000 besökarna.

Edge Technology var inbjuda som utställare för att dela med sig av kunnandet inom framförallt CAM.

-Vi visade hur EDGECAM bidrar till effektivare och säkrare programmering av CNCmaskiner. Dessutom visade vi NCSIMUL som tack vare den modena tekniken med en digital tvilling har förmågan att ge en exakt verifiering och simulering av program till CNC maskiner säger vd Anders Brunström.