Snabbare svarvning, minskat spill

mar 2, 2023 | Svarv, Verktyg

En färsk undersökning från OpenText visade att 92 % av tillverkarna anser att företagets samhällsansvar (corporate social responsibility, CSR) är viktigt för deras rykte på marknaden. Även om stålsvarvning till sin natur är en tillverkningsprocess som genererar mycket spill, kan tillverkarna ändå förbättra sin hållbarhet utan att kompromissa med bearbetningssäkerheten – till och med när man ställs inför de aldrig tidigare skådade utmaningar som coronapandemin innebär. Här förklarar Rolf Olofsson, Product Manager vid Sandvik Coromant, den globala ledaren inom skärande bearbetning, ett annorlunda sätt att se på stålsvarvning.

Läs hela artikeln i vår E-Tidning, Klicka här

Enligt de 17 globala målen för hållbar utveckling som FN har satt upp förväntas tillverkare minimera sin miljöpåverkan, och då inte bara nöja sig med att optimera energiförbrukningen. Även om CSR är viktigt för företag uppskattar Sandvik Coromant att tillverkare slösar bort mellan 10 % och 30 % av materialet vid bearbetningsprocesserna, med en typisk bearbetningseffektivitet på under 50 %, vilket omfattar design, planering och bearbetning.

Så, vad kan tillverkarna göra? I FN:s mål rekommenderas två huvudsakliga sätt som också tar hänsyn till faktorer som en ökande befolkning, ändliga resurser och den linjära ekonomin. Det första är att hantera utmaningarna med teknik. Industri 4.0-koncept – som cyberfysiska system, big data eller Internet of Things (IoT) – nämns ofta som vägen framåt för tillverkare som vill minska sitt spill.

Detta tar inte hänsyn till det faktum att de flesta tillverkare ännu inte använder moderna maskiner med digital kapacitet vid stålsvarvning. 

De flesta tillverkare är medvetna om hur viktigt valet av skärsort är för att göra stålsvarvning ännu effektivare och produktivare, och hur detta påverkar den övergripande funktionen och verktygslivslängden. Men många missar något viktigt genom att inte ta hänsyn till hela verktygskonceptet, allt från avancerade skär och verktygshållare till användarvänliga digitala lösningar. Alla dessa faktorer kan göra stålsvarvning hållbarare genom att sänka energiförbrukningen och minimera spillet.

Sänkta skärhastigheter

Tillverkare står inför en rad utmaningar när de stålsvarvar. Bland annat att få fler detaljer per egg från ett och samma skär, öka spånavverkningshastigheten, korta cykeltiderna, optimera lagernivåerna och, så klart, minimera materialspillet. 

Men tänk om det finns ett sätt att klara av alla dessa utmaningar som också leder till bättre övergripande hållbarhet? Ett sätt att minska energiförbrukningen är att sänka skärhastigheten. Tillverkarna kan upprätthålla produktiviteten genom att i motsvarande grad öka matningshastigheten och skärdjupet. Förutom att spara energi leder det också till längre verktygslivslängd. Vid stålsvarvning har Sandvik Coromant sett att en genomsnittlig ökning av verktygslivslängden på 25 %, i kombination med tillförlitliga och förutsägbara prestanda, kan minimera mängden materialspill från både arbetsstycket och skäret. 

Rätt val av skärsort tar oss en bit på vägen mot målet. Därför utökar Sandvik Coromant utbudet med ett par nya hårdmetallsorter för P-svarvning, GC4415 och GC4425. GC4425 ger ännu bättre slitstyrka, varmhållfasthet och seghet, medan sorten GC4415 är utformad för att komplettera GC4425 när det krävs ännu bättre prestanda och varmhållfasthet.

Båda sorterna kan användas i tuffa material som Inconel, olegerat stål, rostfritt stål och ISO-P-material som är särskilt komplicerade och svåra att bearbeta. Rätt sort kan hjälpa dig att bearbeta fler detaljer i massproduktionsprocesser och/eller batchproduktionsprocesser. 

Sorten GC4425 ger extremt hög bearbetningssäkerhet tack vare att egglinjen hålls intakt. Eftersom skäret kan producera fler detaljer per egg, går det åt mindre hårdmetall för att bearbeta samma antal komponenter. Dessutom gör skär med konsekventa och förutsägbara prestanda att man kan undvika skador på arbetsstycket, vilket minimerar kasseringen av material och arbetsstycket. Båda fördelarna minskar mängden producerat skrot.

Både GC4425 och GC4415 har dessutom skärsubstrat och beläggning som har utvecklats för att stå emot höga temperaturer bättre. Detta minskar effekten som orsakas av för höga temperaturer och gör i sin tur att skäret i högre grad kan bibehålla skäreggslinjen vid högre temperaturer. 

Men tillverkare bör också överväga att använda skärvätska med skäret. Om du använder ett verktyg med övre kylning och undre kylning kan det vara fördelaktigt att stänga av den övre kylningen för vissa operationer. Spånavgång, kylning och smörjning mellan verktyget och materialet i arbetsstycket utgör skärvätskans primära funktioner.

Korrekt applicerad skärvätska ger maximal produktivitet, högre bearbetningssäkerhet samt förbättrad verktygsprestanda och komponentkvalitet. Att använda verktygshållare med invändig skärvätsketillförsel kan också förbättra skärlivslängden.

Skala av lagren

Både GC4425 och GC4415 har andra generationens Inveio®-lager, en texturerad aluminiumoxibeläggning med kemisk ångavsättning (CVD) (Al2O3) som har tagits fram för bearbetning. Om man tittar på Inveio i mikroskop ser man att ytans kristaller är vända åt samma håll. Kristallorienteringen har dessutom förbättrats betydligt i den andra generationens Inveio-beläggning. Nu är alla kristaller i aluminiumoxidbeläggningen vända åt samma håll i ännu högre grad, vilket skapar en stark barriär mot skärzonen. 

Inveio ger skäret hög slitstyrka och längre livslängd. Verktyg som håller längre är förstås bra när man vill sänka kostnaden per detalj. Dessutom innehåller materialets hårdmetallsubstrat en hög andel återvunnet hårdmetallmaterial, vilket gör den till en av de mest miljövänliga sorterna.

För att testa de utlovade egenskaperna har sorten GC4425 genomgått förmarknadstester hos Sandvik Coromants kunder. Hos ett företag inom allmän verkstadsindustri användes både en konkurrents skär och skäret GC4425 i tillverkningen av pressvalsar. En ISO-P-sort utsattes för kontinuerlig utvändig axiell bearbetning och medelgrov finbearbetning vid en skärhastighet (vc) på 200 m/min, matningshastighet på 0,4 mm/varv (fn) och ett djup (ap) på 4 mm. 

Tillverkare mäter normalt verktygslivslängden i antal bearbetade arbetsstycken (detaljer). Medan konkurrentens sort bearbetade 12 detaljer innan den blev för sliten på grund av plastisk deformation, tillverkade Sandvik Coromants skär 18 detaljer, vilket innebar att den arbetade 50 % längre med stabil och förutsägbar förslitning. 

Exemplet visar vinsten man kan göra när rätt bearbetningselement får samarbeta, och hur rekommendationer om första val av verktyg och skärdata, från en tillförlitlig partner som Sandvik Coromant, kan öka bearbetningssäkerheten och minska tidsspillet när man letar efter rätt verktyg.   Online-verktyg har också visats sig vara populära när tillverkare ska bedöma vilka svarvskär och sorter som passar deras behov bäst, till exempel CoroPlus® Tool Guide.

För att underlätta själva processövervakningen har Sandvik Coromant också utvecklat programvaran CoroPlus® Process Control som kan övervaka bearbetningen i realtid och agera enligt programmerade protokoll om specifika problem uppstår – till exempel genom att stanna maskinen eller byta ut ett slitet skärverktyg.

En perfekt cirkel

Detta leder oss till FN:s andra rekommendation för hållbarare verktyg: genom att övergå till en kretsloppsekonomi kan man börja betrakta avfallsprodukter som råvaror och återföra dem till ett resursneutralt kretslopp. Det blir allt tydligare att en kretsloppsekonomi kan vara både sund ur ett miljöperspektiv och lönsam för tillverkare.

Detta omfattar återvinning av solida hårdmetallverktyg – vi vinner alla på att utslitna verktyg hålls borta från deponier och skrotupplag. Både GC4415 och GC4425 innehåller en stor mängd återvunnen hårdmetall. Att tillverka nya verktyg från återvunnen solid hårdmetall kräver 70 % mindre energi än att tillverka dem från nya råmaterial, och det innebär också att koldioxidutsläppen minskar med 40 %.

Sedan har vi också Sandvik Coromants återvinningsprogram för hårdmetall, som är tillgängligt för alla våra kunder världen över. Företaget återköper utslitna skär och solida hårdmetallverktyg från sina kunder, oavsett fabrikat. Det är faktiskt nödvändigt, om du tänker på hur sällsynta och begränsade råmaterialen kommer att vara i ett längre perspektiv. Den beräknade totala reserven av volfram i världen är till exempel cirka sju miljoner ton, vilket motsvarar cirka 100 års förbrukning. Sandvik Coromant har nu uppnått en återvinningsgrad på 80 % genom sitt återköpsprogram för hårdmetallverktyg.

Trots den rådande osäkerheten på marknaden kan tillverkare inte glömma sina andra åtaganden, inklusive CSR. Tillverkare som har ett nytt sätt att se på verktyg och har rätt hårdmetallskär på plats kan förbättra sin hållbarhet utan att kompromissa med bearbetningssäkerheten – och stå emot de utmaningar som coronapandemin har skapat på marknaden på ett effektivare sätt.

Läs hela artikeln i vår E-Tidning, Klicka här

Svarvning med Y-axeln i alla riktningar
Sandvik Coromant, introducerar en ny metod för svarvning av komplicerade former och fickor med ett enda verktyg. Reducerad cykeltid, förbättrad ytkvalitet på...
En ny sortgeneration
Dormer Pramet har lanserat en ny generation svarvsorter, som klarar marknadens allra högst ställda krav på produktivitet och mångsidighet.  Pramets sort T9415 är den...
Bemästra processer: hård bearbetning
Kortare bearbetningstider, höga ytbehandlingar och besparingar vid slipning. Detta är bara tre fördelar som nämns som hård bearbetning med geometriskt bestämd skäregg...
För svarvning i härdat stål
Mitsubishi Materials har utvecklat ett nyskapande PCBN-belagt vändskär, BC8210, som utökar det redan stora utbudet i produktkategorin. Skäret symboliserar Mitsubishis...
Högteknologisk skärande bearbetning – med automation även för kortserier
CNC-bearbetning i korta serier med hög förädlingsgrad och snabba ledtider är deras vardag. Följ med till Linköpingsföretaget ProCell som optimerar svaroperationerna med...
Svarvning i alla riktningar tar en ny vändning
Sandvik Coromant lanserar nu andra generationens CoroTurn® Prime-skär av B-typ. Det nya dubbelsidiga, negativa skäret har fyra skäreggar och är utformat för...
AMB 2022 – den viktigaste mässan för WhizCut
AMB i Stuttgart, nystartat försäljningsbolag och flertalet tyska samarbetspartners. Det är mycket Tyskland just nu för svenska WhizCut.  Artikel i Aktuell Produktion...
Minimässa hos Colly Verkstadsteknik
I april tidigare i år hade Colly ett öppet hus (och minimässa) med extra fokusering på deras slipverkad. Konceptet och mottagandet var så bra att man bestämde sig för...
Nya produkter för maskiner där utrymmet är begränsat
I maskiner med begränsat utrymme är det viktigt med verktyg som i sig är utrymmesbesparande men också att verktyg och skär är enkla att hantera framför allt vid byte...
CPT lanserar nya sintrade skär för gängsvarvning
Type-K från CPT är en ny serie av precisionssintrade skär för gängsvarvning som är utrustade med spånbrytare för högsta prestanda i en mängd olika material. De finns...
Avstickssystem som förenar ekonomi och miljötänk
Avsticksskäret WhizTwin från Svenska WhizCut har dubbla skäreggar framtill för minskat spill av material, reducerad energiåtgång och lägre tillverkningskostnader. Text...
Optimerad bearbetning gör alla till vinnare
Med den japanska giganten Kyocera i ryggen har svenska Kyocera Unimerco Tooling AB i Jönköping målet klart. I partnerskap med kunden och med rätt verktygsval vill man...
WhizTwin, utmärkt för både långa och korta serier
Zeb Allanson, skärtekniker på WhizCut, har tillsammans med WhizCuts grundare Erik Schmidt utvecklat avstickskonceptet WhizTwin. Han lyfter fram att det dubbeleggade...
Hållbar skärande bearbetning: för människorna, planeten och vinsten
När man arbetar med metall kan ett dåligt val av verktyg eller bearbetningsstrategi vara det som avgör om man lyckas eller misslyckas. Avfallsmaterial, dålig...
Ny skärsort för stålsvarvning hjälper THK Rhythm att ta kontroll över sin bearbetningsprocess
Tillsonburg har förändrats sedan den kanadensiska musiklegendaren Stompin’ Tom Connors gjorde den lilla staden i Ontario och dess tobaksfält kända genom sången med...
Nya möjligheter: Avstickning i rostfritt stål med System 222
Gühring System 222 för spår och avstickning har utökats. Förutom vändskär för stålmaterial finns det nu också ett verktyg med en bredd på 3mm för avstickning i rostfria...
Digitaliserad kvalitetssäkring i fordonsindustrin
Enligt IBM-rapporten Automotive 2030 — Racing toward a digital future säger hälften av cheferna inom fordonsindustrin att deras organisationer måste genomgå en digital...
Samarbete minskar ställtiden i längdsvarvarna
WhizCut fortsätter att utveckla precisionsverktyg i världsklass och flera nyheter presenteras på Elmia Produktionsmässor.  En av de främsta innovationerna är...
Edeco tar samarbetet med Gesac till en ny nivå
Karlstadbaserade verktygsspecialisten Edeco Tool och kinesiska Gesac har gjort en lång och händelserik resa tillsammans. Edeco var den partner som 2016 introducerade...
80 fullspäckade sidor med flera nyheter och fullständigt fokus på verktyg till längdsvarvar
WhizCut fortsätter att utveckla precisionsverktyg i världsklass och flera nyheter presenteras i årets katalog. En av de främsta innovationerna är produktlinjen...
Förstahandsvalets bredd sänker lagerkostnaderna
CNC-tekniker och verktygsingenjörer möter ett enormt urval av svarvskär, med hänsyn till sorter och spånbrytare på marknaden. Mitsubishi Materials har utvecklat och...
Innovativt avstickningssystem för högtryckskylning
ISCAR JETCROWN består av fyrkantiga adaptrar som passar i en unik krona som med en enda skruv monteras i tillhörande hållare. Kronan har två effektiva kylmedelsutlopp...
Horn på EMO – med teknologiskt försprång
Tyska HORN är i dag Europas ledande tillverkare av spårbearbetningsverktyg och har sedan 1969 producerat extremt exakta spår-, avstick-, längdsvarv- och fräsverktyg för...
WhizCut på EMO – med nya innovationer inom längdsvarvning
En av dom få svenska utställarna på EMO var WhizCut, med sin bas i Helsingborg. På WhizCut försöker man alltid att hitta nya lösningar på utmaningar vid tillverkning av...
Invändig och utvändig bearbetning av statorhus
I takt med det ökande antalet elfordon så krävs inte bara detaljer med snäva toleranser, utan också en så effektiv produktion som möjligt. En del som är speciellt...
Exakt bearbetning av mindre diametrar
Sandvik Coromant har lanserat CoroCut® QI, en serie specialutformade skär för invändig och axiell spårstickning i mindre diametrar. CoroCut® QI har optimerats för ett...
Ny katalog ifrån Dormer Pramet
Dormer Pramet har förnyat sina huvudkataloger med metriska produkter, som omfattar mer än 20.000 skärande verktyg genom att dela in dem i fyra publikationer omfattande...
Verktyg med tre skär gav snabbare svarvning av valsar
När enbart grovsvarvning av en grovplåtsvals kan ta upp till 150 timmar får varje procent som bearbetningstiden kan reduceras effekt på produktionskostnaderna....
Vikten av anpassning i stålsvarvningsprocesser
Vad har krigsstrategier från antikens Rom och Sandvik Coromants svarvskär för ISO P-stål gemensamt och hur kan det hjälpa dig att öka produktiviteten i din verkstad? I...
Sandvik Coromant presenterar samarbete med HCL CAMWorks
Sandvik Coromant, har offentliggjort sitt samarbete med det globala teknikföretaget HCL Technologies, där deras PrimeTurning™-teknik ska integreras i HCL...
Vikten av anpassning i stålsvarvningsprocesser
Vad har krigsstrategier från antikens Rom och Sandvik Coromants svarvskär för ISO P-stål gemensamt och hur kan det hjälpa dig att öka produktiviteten i din verkstad? I...
PCBN-beläggning – nästa generationens teknik
Mitsubishi Materials har utvecklat en nytt, innovativt PCBN-belagt vändskär för högeffektiv svarvning av härdat stål. Beläggningen har utvecklats för att skapa en...
Ett nytt flaggskepp bland svarvsorter bildar en ny generation
Dormer Pramet har uppgraderat sitt flaggskepp, den PVD-belagda sorten T8330 med en ny beläggning som ökar slitstyrkan och prestandan.  T8430 kommer att...
WhizCut förstärker organisationen
“Kunskaperna är gedigna och viljan att hjälpa våra kunder är stark”, säger Niclas Axelsson som är ny försäljningschef på WhizCut. Niclas Axelsson Företaget, som...
Säker bearbetning av tuffa ytor
Sandvik Coromant har lanserat två nya svarvsorter speciellt framtagna för varmhållfasta superlegeringar. Svarvsorten S205 för finbearbetning och medelgrov...
Kyla och precision ger resultat
Som fotbollsspelaren Lionel Messi sa, ”talang och elegans betyder ingenting utan stringens och precision.” Målet för alla tillverkningsföretag är att uppfylla sina...
Varför tillverkare borde övergå till en ny generation av verktygslösningar
Niccolò Machiavelli, portalgestalten för den moderna politiska filosofin, menade att ”den som önskar ständig framgång måste ändra sitt beteende med tiden”. Vi lever...
Öka verktygslivslängden med precisionskylning
Sandvik Coromant har uppgraderat sina Coromant Capto®-verktygshållare för hårdmetallsvarvskäret T-Max® P . Nu har verktyget invändig övre och undre precisionstillförsel...
Sumitomo lyfter hårdsvarvning med innovativ verktygslösning
Artikel Aktuell Produktion Nummer 3/2021. Text Kent Nordin För att kunna uppnå fina ytor vid svarvning av härdade komponenter sker bearbetningen i allmänhet med låga...
Nästa steg mot obemannad produktion
I en studie från Beihang University i Kina, publicerad i International Journal of Production Research, kopplas prediktivt underhåll direkt till produktkvaliteten....
Förbättra stålsvarvningsproduktiviteten med nya hårdmetallsorter
Efter att i oktober 2020 ha lanserat två nya hårdmetallsorter för svarvning har Sandvik Coromant nu utökat sitt stålsvarvningsproduktsortiment med ytterligare...
Dormer Pramet expanderar sitt GL-sortiment
Dormer Pramet har expanderat sitt GL-sortiment för avsticknings- och spårstickningsapplikationer med en serie verktyg, dubbelsidiga skär och geometrier.  De nya...
Ny teknik – säkerställer höga skärhastighet och slitstyrka
Det finns en växande efterfrågan att bearbeta med högre skärhastigheter och förbättrad effektivitet. Dessutom ökar användningen av material med hög hållfasthet för...
Wiklunds Verktyg – om vinsten av att optimera
Artikel Aktuell Produktion Nummer 1/2021- Text Gabriella Mellergårdh Produktionsoptimering, effektivisering och kostnadsbesparingar – Wiklunds Verktyg sätter ribban...
Sänka kostnaden per detalj
När en undersökning gjord av US National Association of Manufacturers (NAM) visar att 53 % av tillverkningsföretagen förväntar sig att coronapandemin ska påverka...
Spara tid och öka produktiviteten med den nya appen
Seco Assistant ger dig den produktinformation och de verktyg du behöver, utan att du behöver söka på internet eller i olika kataloger, även när du är offline. Seco...
Nya hårdmetallskär för produktiv och effektiv stålsvarvning
Sandvik Coromant uppgraderar sitt sortiment av svarvskär för bearbetning av ISO-P-stål. Specialisten på verktygsuppsättningar har lanserat två nya hårdmetallsorter som...
Nytt verktygssystem ökar hastighet och noggrannhet
Dormer Pramet har infört ett snabbväxlingssystem med hög precision för en rad invändiga och utvändiga svarvapplikationer.  Den nya polygonkopplingen (PSC) är...
Hans forskning stärker verktygsbolaget kompetens
Efter 17 år på Seco Tools antog Adnan Agic utmaningen att börja forska inom ett område som länge intresserat både honom och företaget.  – Jag har främst studerat...
Specialverktyg riktade mot rörproduktionen
Dormer Pramet är känt som en av de ledande leverantörerna av verktyg för tillverkning av rör och tuber och har nu utökat sitt sortiment av hyvlingsverktyg. Ett...