Kortfattat: Unilever är ett av världens största företag inom snabbrörliga konsumentvaror och säljer cirka 400 varumärken i fler än 190 länder. Företaget har fyra produktionsanläggningar i Polen. En av dem, som ligger i staden Katowice, har specialiserat sig på att packa te som levereras till fabriken i 25 kg säckar. Kartongerna med de försäljningsklara produkterna packas av medarbetare i lådor som placeras på pallar med hjälp av sex UR10 samarbetsrobotar. Användningen av cobotar har förkortat palleteringstiden, optimerat arbetsergonomin och tagit bort de mest ansträngande uppgifterna från medarbetarna.

Utmaning: Unilever-fabriken i Katowice sysselsätter cirka 400 personer i två produktionsanläggningar. Dariusz Ratajczak, Automation Senior Specialist på Unilever, förklarar att man på företaget länge har haft svårt att behålla och hitta medarbetare till monotona, manuella uppgifter avseende packning och palletering – uppgifter som ofta också var svåra att utföra på grund av de storlekar och volymer som hanterades. Unilever behövde en lösning som automatiserade dessa processer men det var en utmaning att hitta en flexibel robot för lämpliga volymer och räckvidd samt intuitiv hantering och programmering. Särskilda uppgifter behövde delas in i delprocesser för att systematiskt automatisera de enskilda faserna, befria människor från ansträngande uppgifter och involvera dem i mer värdeskapande arbetsuppgifter.

”Varje år är det färre personer som söker till tjänster avseende palletering men i våra anläggningar är det en viktig process som måste utföras effektivt”, förklarar Dariusz Ratajczak, Automation Senior Specialist på Unilever. ”I packningsavdelningen behövde vi en robot vars arm hade tillräcklig räckvidd. Den uppgift roboten behövde utföra var att plocka olika lådor med te och placera dem på en pall.”

Lösning:

”Vi tittade på många olika lösningar men bestämde oss till slut för att testa robotar från Universal Robots” säger Dawid Mroczek, Automation Specialist på Unilever, och förklarar hur en UR-distributör kontaktade Unilever och visade hans team vilken kapacitet de samarbetande robotarna har och visade samtidigt hur de arbetar och hur man programmerar dem.

UR10-coboten med sin räckvidd på 1 300 mm och förmåga att hantera volymer på 10 kilo testades noggrant på Unilevers anläggning i Katowice. När den packar te används ett vakuum-gripdon. Testerna gick väldigt bra, faktiskt så bra att företaget bestämde sig för att börja använda UR10-cobotar. Implementeringen av den första coboten gjordes av en systemintegratör och tog cirka 3 veckor. Grundutbildningen avseende programmering av robotarna för automatiseringsteamet på Unilever hölls av distributören för UR-cobotar, Encon-Koester (omdöpta till ProCobot).

Unilever helautomatiserade två produktionslinjer i Katowice där sex UR10-robotar nu hanterar arbetsuppgifter som avser packning av te. Innan man började använda sig av automatisering hade alla dessa uppgifter utförts av en människa. Operatörerna tillbringade omkring 70 % av tiden med packning och 30 % med palletering. När nu palleteringen har helautomatiserats med hjälp av cobotarna har operatörerna befriats från 30 % av uppgifterna. Cobotarna utför de mest monotona uppgifterna och är också väldigt effektiva: De palleterar cirka 1 100 lådor under ett åttatimmarsskift. I palleteringsprocessen placerar UR10 varje låda på lastpallen enligt ett fördefinierat mönster. 

”Implementeringen av den första UR-coboten tog cirka 3 veckor” minns Dawid Mroczek. ”Nu kan den användas på bara några timmar. Programmerarens uppgift är att definiera lådornas plockpunkter och storlekar”.

På Unilever-fabriken beror robotarnas programmering på formen och storleken på pappkartongerna. Men i samtliga fall är denna process likartad. Efter att ha uppnått ett visst antal lådor på pallen börjar UR10 med nästa lager. Pallen innehåller vanligen sex till tio lager och har 10 till 21 lådor i varje lager. När packningsprocessen av ett lager är klar beräknar coboten den nya höjden och markerar startpunkten för nästa. När operatören upptäcker att UR10 börjar stapla kartonger på nästa pall avlägsnar han den redan packade pallen. Att göra färdigt en pall tar coboten cirka 20 till 30 minuter. 

”Min första erfarenhet av robotprogrammering skedde på UR Academy-webbplatsen. I vårt team utbyter vi erfarenheter och ökar systematiskt komplexiteten av de funktioner som används med mer avancerad skriptprogrammering”, säger Dawid Mroczek. ”Programmering på basnivå är extremt intuitivt. För närvarande använder vi främst avancerad skriptprogrammering eftersom det gör att vi kan påskynda och förena skapandet av program vilket uppnås genom att definiera ramper och lådstorlekar i programmet.”

Innan Unilever började använda UR-cobotar övervägde deras automatiseringsspecialister en färdig lösning som palleteringsrobotar. Teamet vägde för- och nackdelar mot varandra och kom fram till att cobotar var mer flexibla, lättare att använda och skulle ge en snabbare avkastning på investeringen. ”Tack vare implementeringen av UR10-cobotarna minskade vi packningstiden och förbättrade samtidigt arbetsergonomin avsevärt. Innan man genomförde automatiseringen var medarbetarna tvungna att utföra monotona arbetsuppgifter som innebar att de måste böja sig fram för att placera lådor på pallens undre lager. Det svåraste momentet eliminerades helt tack vare UR-robotarna” förklarar Dariusz Ratajczak och tillägger att den beräknade avkastningen på investeringen på UR-coboten är cirka 12 månader.

Man överväger också att börja använda cobotar vid andra Unilever-anläggningar och automatiseringsspecialisterna från Katowice är villiga att dela med sig av sina erfarenheter och förklara hur de löste sina palleteringsproblem med cobotar. Katowice-teamet arbetar också på att automatisera processen för urlastning som innebär att cobotarna plockar ur material som används för produktion.

”Innan man genomförde automatiseringen var medarbetarna tvungna att utföra monotona arbetsuppgifter som innebar att de måste böja sig fram för att placera lådor på pallens undre lager. Denna ansträngande uppgift eliminerades totalt med hjälp av UR-robotarna.” 
Dariusz Ratajczak, Automation Senior Specialist, Unilever.

AUTOMATISERINGUTMANINGAR SOM LÖSTES:

– minskad tid för packning

– effektivare palletering

– medarbetarna kunde flyttas till andra uppgifter

– helautomatisering av palleteringen

NYCKELFAKTORER SOM SKAPAR MERVÄRDE:

– levererar verktyg och kunskap som gör att medarbetarna snabbt kan lära sig cobotprogrammeringen

– samarbetsrobotarna är mycket intuitiva att hantera

– förmåga att programmera komplexa robotuppgifter efter några månader

– befriar medarbetarna från ansträngande och monotona arbetsuppgifter

UPPGIFTER SOM LÖSES AV DE SAMARBETANDE ROBOTARNA:

– palleteringsprocesser

– stapling av de packade lådorna med te

– Unilever-projektet utvecklades tillsammans med Biuro Inżynierskie IEC Sp. z o. o. från Gliwice

Företag: Unilever

Antal anställda: 400

Bransch: Mat och dryck

Land: Polen

Användningsområde: Paketering och palletering

UR-cobotar: 6 UR10-cobotar