Adveon

Om du kunde sänka beredningstiden för din skärande bearbetning ner till, som i vissa fall, en femtedel av den tid det tar dig idag, skulle det vara intressant? Självklart, svarar du, men är det möjligt? Absolut, menar Sandvik Coromant och Edge Technology som tillsammans lanserar Adveon™, ett program för verktygsdatahantering baserat på ISO 13399.

Tryck här för att läsa artikeln