När det gäller processäkerhet och gängkvalité så är gängfräsning fortfarande den vanligaste bearbetningsmetoden när det kommer till bearbetning av gängor. Det nydesignade gängfräsprogrammet SC Line ger snabbare matningshastigheter och är ett program för mikro-gängfräsning och gängfräsning med 45° fas. Varje verktyg finns med upp till åtta skäreggar.

SC-MTM3 SP mikro-gängfräs ger bland annat avsevärt förlängd verktygslivslängd, även för små diametrar och material upp till 1,300 N/mm².

SC-TMC SP gängfräsar med fas är karakteriserad av kombinationen av försänkare och gängfräs. Verktyget ger en mycket jämna bearbetning och minskade matningskrafter. Extra skäreggar ger en avsevärt snabbare gängfräsning och gör det möjligt att räkna med ökad verktygslivslängd. Kombinationen av nytt hårdmetallsubstrat, anpassad beläggning och ny verktygsgeometri ger en mycket god gängkvalitet och en förbättrad verktygetslivslängd. Radiekompensation blir inte nödvändig för bearbetning med SC verktyg förrän betydligt senare i processen.

SC-MTM3 SP: Mikro-gängfräsning

Ökat antal skäreggar

Upp till åtta skäreggar gör att SC-MTM3 SP kan bearbeta avsevärt fortare. Bearbetningstiden minskas med upp till 50% – gäller även mikrobearbetning.

Vänsterskärande geometri

Den nya vänsterskärande geometrin ökar verktygslivslängden med upp till 100%, särskilt i synkroniserade processer. Ökad motståndskraft för verktygsslitage Kombinationen av nytt hårdmetallsubstrat, TiCN beläggning och ny verktygsgeometri ger fler gängor per verktyg. Radiekompensering är inte nödvändigt förrän betydligt senare.

SC-TMC SP: Gängfräsning med 45° fas

Ny geometri

Den nya geometrin tillåter verktyget att stabilisera sig under bearbetning. Den ökar bearbetningssäkerheten och förlänger livslängden med upp till 100% vid synkroniserade processer.

Gührings verktyg med vänsterskärande geometri kan i synnerhet uppnå en längre verktygslivslängd, särskilt vad gäller synkroniserade bearbetningar. Gängfräsen bearbetar mycket stabilt.

Ökat antal skäreggar

Upp till åtta skäreggar med optimerad geometri, SC-TMC SP halverar nästan bearbetningstiden.

Ökad motståndskraft för verktygsslitage

Kombinationen av nytt hårdmetallsubstrat, AlCrN beläggning och ny verktygsgeometri ger fler gängor per verktyg. Radiekompensering är inte nödvändigt förrän betydligt senare.

Överblick av SC Line programmet:

  • gängfräsning med optimal prestanda
  • klarar material upp till 1,300 N/mm²
  • bearbetningstiden minskas med upp till 50%
  • livslängden förlängs med upp till 100%
  • pålitlig bearbetning och även ökad processsäkerhet