Henrik A.Schunk

 ”Smart laddning, Smart tillverkning, Smart uppkoppling – dessa tre viktiga ämnen kommer att prägla industriproduktionen under de kommande fem åren,” hävdar Henrik A. Schunk med tanke på EMO 2019. ”Målet är intelligent förenkling av industriell produktion.” Även om processtabilitet och ekonomisk effektivitet för de enskilda verksamheterna har varit huvudfokus hittills, kommer moderna applikationer, enligt experterna på SCHUNK, också att göra processkedjan mer flexibel och ge detaljerad processdata  Bildtext: Smart iTENDO från SCHUNK möjliggör processövervakning och styrning i realtid direkt på verktyget. Geometri och prestandadata för verktygshållarna förblir oförändrade oavsett om de är utrustade med en systemsensor eller inte. 

 SCHUNKs uppspänningar och griplösningar möjliggör detaljerad övervakning av produktionsprocessen i realtid och gör en autonom återkoppling av förändringar. Det bästa exemplet på detta: Precisionsverktygshållaren iTENDO med sensor, som kommer att finnas tillgänglig för pilotapplikationer från hösten. Den tillåter fullständig statusövervakning och dokumentation av processtabilitet, obemannad gränsvärdeövervakning, verktygsbrottdetektering samt realtidsreglering av rotationshastigheten och matningshastigheten. Om processen blir instabil, ingriper den integrerade intelligensen omedelbart i realtid och utan någon åtgärd av operatören: beroende på situationen 

stoppas processen, reduceras till tidigare definierade basparametrar eller anpassar skärhastigheten till att det blir en stabil process. Digitala tvillingar i verktygshållarserien TENDO, TRIBOS och SINO baserade på DIN 4000 kommer också att säkerställa konsekvent data i hela CAD / CAM-processkedjan. Det ger de perfekta förutsättningarna för simuleringar, kollisionsobservationer och för lagerhållning av produkter. 

Bildtext: SCHUNKs speciellt utformade modulära system ”end of arm” för robotar från Universal Robots möjliggör enkel och kostnadseffektiv maskinbetjäning 

Inom området för VERO-S nollpunktssystem introducerar SCHUNK snabbväxling av paletter med sensorer för första gången, som möjliggör permanent övervakning av neddragningskraften och positionen, såväl som av arbetsstycket eller palettens närvaro. Dessutom kommer nya VERO-S specialkomponenter att presenteras för aerospace, 3D-printning och direktuppspänning av arbetsstycken. 

Förutom följande höjdpunkter, kommer SCHUNK att presentera sofistikerade koncept med betoning på automatiserad maskinbetjäning såsom leanautomatiserade lösningar, enkel implementering samt kostnadsattraktiva lösningar. Även applikationer för mindre robotar till palettering, småpartiproduktion, ergonomiska- samt kollaborativa lösningar med det långslagiga gripdonet Co-act EGL-C. Gripdonet EGL-C kan interagera direkt med människor för hantering av arbetsstycken som väger upp till 8 kg. 

Bildtext: SCHUNKs speciellt utformade modulära system ”end of arm” för robotar från Universal Robots möjliggör enkel och kostnadseffektiv maskinbetjäning