I den svenska paviljongen är NYLI Metrology i Uddevalla, de säljer utrustning inom teknisk renhet samt mätmaskiner och handmätdon. Företaget, som har både agenturer och egna produkter, vill försöka sig på en internationell satsning.

–Vi kommer att visa en av våra egna produkter inom teknisk renhet, säger Andreas Thorn, försäljningschef på NYLI Metrology.

NYLI visar produkten CCB och analyssystemet ParticleView.

CCB är ett extraktionsskåp (ett spolskåp) där partiklar extraheras från känsliga komponenter såsom växellådskomponenter, kullager och hydraulslangar.
Partiklarna som extraheras samlas på ett filter som sedan
placeras under analyssystemet ParticleView (mikroskop) där alla partiklar räknas och storleksbestäms enligt standard. 

Det har blivit allt viktigare att säkerställa renheten i tekniska system och tillverkningsprocesser. Målet är att eliminera skadliga partiklar från kritiska komponenter som kan orsaka onödig förslitning eller haveri i exempelvis en lastbilsmotor. I en rapport från STLE (Society of Tribologists and Lubrication Engineers) och NRCC (National Research Council of Canada) uppskattades det att 82% av förslitningsskador i mekaniska system var orsakade av partiklar.

Nyli står i en demostation tillsammans med samarbetspartnerna Mevisio och Skymaker. Arbetsnamnet vid stationen är ”Smart Control & Quality.” Nyli demonstrerar spolskåpet, Mevisio har ett digitalt ledningssystem och Skymaker står för ett mjukvarusystem som gör att steget från beredning till produktion kortas.