Skapandet av ett nytt verktyg – från koncept till spindel

aug 1, 2018 | Fräs, Verktyg

Jan Bittner

Nya skärverktyg utvecklas ständigt på marknaden, men hur ser egentligen processen ut för att få produkten från koncept till spindel?Dormer Pramet är en global tillverkare av skärande verktyg, med en produktutvecklingsavdelning som varje år tar fram nya produkter. En av dem som tillhör denna avdelning är Jan Bittner, produkt- och utvecklingsingenjör.Han började arbeta på Dormer Pramet i januari 2015 och blev då en del av företagets projektgrupp att utveckla ett sortiment högmatningsfräsar (HFC). Nästan tre år senare lanserades det nya sortimentet av SBN10-fräsar och BNGX-skär på den globala marknaden.Tiden det tar att utveckla en ny produkt, visar tillverkarens önskan att utveckla produkter som ger mervärde för kunder i många år. Detta är Jans historia.
Hos Dormer Pramet börjar processen med att skapa en nytt verktyg på produktutvecklingsavdelningen som identifierar marknadens behov i förhållande till vilka luckor som finns i nuvarande sortiment. Karel Tiefenbach, produktchef för vändskärsverktyg för fräsning, satte ett kortfattat och tydligt mål för utvecklingsgruppen.
Dormer Pramets syfte var att skapa ett sortiment av verktyg med dubbelt negativa skär, vilket möjliggör höga matningsvärden för ökad produktivitet. Designen behövde vara på detta vis för att de dubbelsidiga skären skulle ge bästa bearbetningsvärde (fyra eggar) och ge bra spånkontroll, vilket möjliggör större rampningsvinkel.
Samtidigt behövde verktyget erbjuda processäkerhet och mångsidighet för formverktygstillverkning, som täcker såväl grov som finbearbetning.
Designkoncept

Jan Vlček

Tillsammans med med Jan Vlcek, från företagets produktutvecklingsavdelning och ansvarig för alla aspekter när det kommer till utveckling av verktyg, startade Jan Bittner processen. Detta innebär att skapa högkvalitativa data för varje verktyg som produceras, design av produkterna och att stödja tillverkningen.
Avdelningens första uppgift i utvecklandet av en ny högmatningsfräs, vilken senare kom att kallas SBN10, var att undersöka vilka av våra konkurrenters produkter som redan fanns tillgängliga på marknaden och hur Dormer Pramet kunde vara annorlunda, men samtidigt möta kundernas behov.
Jan Bittner säger: Vi började med en rad preliminära studier och tog fram ett antal idéer innan vi kunde börja producera prover. Det finns alltid svårigheter och utmaningar att övervinna, vissa små förändringar i detta skede kan ha stor inverkan.
“Till exempel, när vi skapade en av de första proverna, fann vi ett patent från en konkurrent. Det är många företag som utvecklar vändskärsverktyg hela tiden, vilket gör marknaden trång.
“Hur som helst, tillsammans med vår designer modifierade vi vårt koncept för att bli unikt, samtidigt som produkten uppfyllde våra ursprungliga mål. Vi var också i kontakt med kollegor i Sverige och Nordamerika för att vara säkra på att våra produkter inte bröt mot befintliga patent.
“Vi diskuterade också med kollegor inom immateriell egendom (IP), hur vi kunde göra vår design unik, vilket var en ny erfarenhet för mig.
“Vid varje liten förändring vi gjorde var vi i kontakt med IP. Vi behövde hela tiden försäkra oss om att vi höll oss inom ramen för vårt patent och inte gjorde intrång på redan befintliga. Så småningom fick vi godkännande att fortsätta.

Test av produkter
“I början av processen 2015 hade vi, enligt vår planering, som mål att lansera BNGX-skären i november 2017. Vi kände pressen från våra säljteam, som ville ha fram dem tidigare. Vårt syfte var att arbeta så snabbt som möjligt och vi lyckades hålla tidsschemat.
“Under kvartal två 2016 startade vi testprocessen. Detta innebar flertalet tester med kunder eftersom detta är det bästa sättet att få reda på hur bra produkten faktiskt är.
“Vi var övertygade om att det var en bra produkt, men inga tester i vårt eget laboratorium kan mäta sig med tester gjorda ute i den verkliga produktionen. Vi lärde oss mycket av dessa tester när vi kunde se vilka områden vi behövde förbättra.
“Ett test som vi gjorde med en kund i Frankrike involverade bearbetning i titan, austenitiskt, krom-nickel, rostfritt stål. Det är extremt tuffa material med god pressbarhet som kräver en kraftfull maskin, med höga matningar och låga spindelhastigheter.
“Vi jämförde den med en konkurrents högmatningsverktyg med samma egenskaper som SBN10.
“Efter att ha bearbetat tre bitar var konkurrentens skär så slitna att de behövde bytas ut. Efter att ha bearbetat åtta bitar med SBN10-fräsen och BNGX-skären visade skäreggen minimalt slitage och kunde fortsätta bearbeta.
“Förutom klart längre livsIängd, var avverkningshastigheten 20 procent högre. Kunden blev så imponerad att han omgående köpte en fräs och förbeställde ytterligare sju våren 2018.
“Vi utförde drygt 20 tester med kunder i Frankrike, Brasilien, Polen, Kina, Italien, Tjeckien och Tyskland, varav fem resultat inte uppfyllde våra förväntningar. Det fick oss att gå tillbaka och undersöka vad som var nödvändigt att förbättra. Detta är en viktig process och bidrar till att förbättra produktens prestanda och minska begränsningarna.
“Den avgörande delen under testfasen är att reagera snabbt, vilket är viktigt. Eventuella problem måste elimineras och designen på verktyget förbättras så fort som möjligt, innan man sedan fortsätter testandet.
“I juli 2018 återvände vi till en kund I Tyskland där ett av testerna inte föll lika väl ut som hos de andra. Att åka tillbaka till samma plats gjorde att vi kunde utföra exakt samma test och i samma miljö som tidigare. Detta var viktigt så vi säkert kunde se effekterna av de förändringar vi gjort. Det nya testet gick väldigt bra och det var ett nöje att visa kunden en ny förbättrad modell!
“I detta skede förstod vi att vi var redo för lansering av produkten på marknaden. Vi förde ytterligare diskussioner med IP för att säkerställa att vårt patent var på plats och att allt var förberett.
“Nästa steg var att diskutera med produktionen för att försäkra oss om att vi kunde producera tillräckligt med skär innan lanseringen och dessutom kontakta Marknadsavdelningen för skapande av marknadsmaterial i form av broschyrer, bilder, videos, pressreleaser och digital information.

Dormer Pramets nya sortiment BNGX och ANHX-skär.

SBN10-fräsar kan användas till kopierfräsning, rampning, spiralinterpolering, spårfräsning och dykfräsning.

 
 
 
 
 
 
Produktlansering till marknaden
Dormer Pramet lanserade sitt sortiment BNGX-skär och SBN10-fräsar i november 2017, nästan tre år efter att processen startade.
Under 2018 kommer företaget producera mer än 30 000 BNGX-skär I olika storlekar och spånbrytare. Lägg därtill 450 fräsar i tre olika varianter.
Jan fortsätter: “Produktutveckling handlar mycket om lagarbete. Många personer från olika delar av världen är involverade i utvecklingen av nya skärverktyg. Processen går igenom produktutveckling, design, produktion och genomförande av tester, försäljning och marknadsföring.
“Alla områden är beroende av varandra. Vi är alla i kontakt med varandra och ett område kan inte lyckas utan de andras stöd. Alla måste arbeta tillsammans för att skapa en ny produkt på marknaden.
“Varje ny produkt som skapas blir framtida arbete för vår produktionsavdelning. Ibland fokuserar man på dagens produkter och vad som är nytt idag, men det är vårt jobb att se in i framtiden och vad som kommer vara viktigt om fem till tio år.

Högmatningsfräsning av rotorer – tryggare, säkrare och mer effektivt
Med längder uppemot 6 meter och vikter uppemot 30 ton är rotorerna som tillverkas hos anrika Björneborg Steel minst sagt imponerande. När man dessutom ska avverka...
Nya MAPAL-kataloger: Hållande, hålbearbetning och fräsning
MAPAL lanserar nya kataloger för hållande verktyg, hålbearbetning och fräsning. Som en del i det har hela produktportföljen setts över, reviderats och kompletterats för...
Med sin mångsidighet sänker Secos fräsar kostnaderna för verktygslagret
Tillverkare som vill ha mångsidighet och precision vid bearbetning kan kombinera Seco Turbo 16 hörnfräsar och Helical Turbo 16 fräsar för att minska verktygslagret och...
Spårfräsning av smala spår
Paul Horn GmbH har utökat sitt system för spårfräsning av spår. Horn erbjuder verktygen i skärbredder från 0,25 mm till 1 mm, beroende på diametern. Beroende på...
Fräsfamilj med unikt frässkär för höga matningar
2018 introducerades fräsfamiljen LOGIQ4FEED, för fräsning med höga matningar, med ett 4 mm´s-skär och tillhörande fräskroppar i Ø12-52 mm. Nu kompletteras familjen med...
Multi-Master – En multifunktionell mästare
När ISCAR lanserade MULTI-MASTER för roterande fräsverktyg med utbytbara hårdmetallhuvuden i början av 2000-talet blev det början på en ny era för utvecklingen av...
GARANT Master UNI fräs med grovbearbetningsprofil visar hög prestanda och processtillförlitlighet i alla material
Den nya GARANT Master UNI HM Högavverkningsfräs HPC från Hoffmann Group är ett riktigt allround-verktyg för alla fräsoperationer och material. Det unika med denna...
Horn på EMO – med teknologiskt försprång
Tyska HORN är i dag Europas ledande tillverkare av spårbearbetningsverktyg och har sedan 1969 producerat extremt exakta spår-, avstick-, längdsvarv- och fräsverktyg för...
Innovation – Nya experter på spårskärning i icke-järnhaltiga material
Hofmann & Vratny presenterar sin nya EXN1-serie – en innovation för spår skärning i aluminium, syntetiska material och andra icke-järnhaltiga metaller. EX i...
Utökar sortiment av gängfräsar
SmiCut har nu utökat och förbättrat sitt sortiment av solida gängfräsar som dem tillverkar själva i Ludvika. Vad är då nytt? Vissa verktyg ändras från 4-skäriga till...
Mapal presenterar nya OptiMill-Tro-Inox: Högsta produktivitet i rostfritt stål
För att uppnå högsta möjliga produktivitet i bearbetningen av rostfritt stål (Inox) lanserar MAPAL OptiMill-Tro-Inox-en ny sexskärig fräs för dynamisk fräsning i...
Ny programvarumodul för kontrollerad spånbrytning
Sandvik Coromant presenterar en ny bearbetningsmetod som gör det möjligt att kontrollera spånbrytningen i gängsvarvningsapplikationer. OptiThreading™ lanseras som...
Optimerad fräsning för vibrationsfri bearbetning
Sandvik Coromant har lanserat ett nytt fräsverktyg för hög matning. CoroMill® MH20 är främst framtagen för fräsning av hålrum och fickor i materialen ISO S, M och P....
Deras vassaste fräs någonsin!
-Vår vassaste fräs någonsin! Speciellt framtagen för effektiv bearbetning i mjuka och tuffa material, både under stabila och instabila förhållanden säger Peter Alström...
ISCAR NEOFEED – högre lönsamhet med dynamisk plan- och högmatningsfräsning
Från ISCAR´s senaste kampanjlansering NEOLOGIQ återfinns den helt nya fräsfamiljen NEOFEED för grovfräsning. NEOFEED består av planfräsar i två olika utföranden - FFQ8...
Ny formgängtapp med unik polygongeometri ger hög process säkerhet och lång livslängd!
GARANT Master-produktfamiljen har fått en ny medlem: Med nya GARANT Master Form Steel presenterar Hoffmann-gruppen en formgängtapp som levererar gängor i toppklass,...
ISCAR HELISLOT-familjen växer – nu finns skivfräsar för smalare spår
ISCAR HELISLOT består av spårfräsar med fyrkantiga skär som ger en produktiv och kostnadseffektiv spårfräsning. Introducerat sedan tidigare är fräskroppar för 13 mm´s...
Förbättra stabilitet och livslängd med optimerade solida pinnfräsar
I sitt fortsatta arbete att tillhandahålla de mest kostnadseffektiva verktygslösningarna, har Seco Tools lanserat en ny serie flexibla och högproduktiva solida...
Dynamisk 5-axlig fräsning med GARANT PPC-fräsar
Efter att ha arbetat med PPC-fräsning i över 5 års tid är Hoffmann Group en erfaren och pålitlig leverantör av PPC-fräsverktyg. Deras omfattande sortiment innehåller...
Power skiving för elbilar
Teslas bilar används ofta som exempel på att elbilar inte behöver flera växlar eller dubbelkoppling. Det vill säga med undantag för alla modeller som visst behöver det....
ISCAR NEODO – ger exakt 90° hörn
Iscar´s nya fräsfamilj NEODO är en del av NEOLOGIQ – nästa steg av logiska verktyg för en smart fabrik. NEODO består av plan- och hörnfräsar, Ø40-125 mm, med...
Mitsubishi Materials lanserar fyra nya innovativa pinnfräsar
Mitsubishi Materials utökar nu sitt sortiment med fyra nya pinnfräsar till VQ-serien. De senaste tillskotten är speciellt framtagna för specialapplikationer till...
ISCAR HELI2000 Jet Line – fräskroppar för högtryckskylning
Iscars produktfamilj HELI2000 utökas nu med nya fräskroppar för högtryckskylning. Kylningen som är riktad mot varje skäregg ger bland annat längre livslängd och...
Elektrifierad rörlighet – driftsäker bearbetning av små motorhus för elmotorer gjorda i magnesium och aluminium
Idag så cyklar amatörcyklister uppför alla typer av berg utan större ansträngning, berg som får proffscyklister att blir svettiga. Elcyklar är hemligheten, cyklar med...
Nya sätt att bearbeta växellådor
Galenskap är att göra samma sak om och om igen och förvänta sig olika resultat. Detta gäller även vid bearbetning av komponenter till växellådor, där...
Dormer Pramet utökat fräsprogram för svårbearbetade material
Dormer Pramet har lanserat en ny generation av femskäriga, solida hårdmetallfräsar, avsedda specifikt för dynamisk fräsning i allmänhet och för formtillverkning. ...
Dubbla vinster
Biltillverkaren Henry Ford sa en gång att ”bilsporten föddes fem minuter efter att den andra bilen var byggd.” Anpassningsförmåga och bilar har alltid gått hand i hand,...
Imponerar med sina fjorton-skärkanter
ALESA HEPA 45° imponerar med sina fjorton-skärkanter (2x7)vändskär. Det maximala antalet av skärkanter garanterar ett optimalt pris ochprestanda förhållande för varje...
Iscar NEOLOGIQ – Snart lanserars nya produkter för att möta utmaningarna i dagens trender
Det har nu gått några år sedan ISCAR lanserade en serie unika och innovativa LOGIQ-verktyg. Dessa verktyg hade utformats särskilt för att klara utmaningarna inom...
Effektiv och hållbar verktygsrekonditionering
Tid är pengar inom tillverkning. Borrning, fräsning och brotschning är enormt påfrestande för verktygen. Här förklarar Jill Glynn, Commercial Services Manager hos...
Processäker planfräsning med lång livslängd
Kunder till MAPAL litar på PKD-fräsen för planfräsning av stora volymer, med instabila detaljer och inom HPC-området. Med en solid stålkropp med lödda PKD-skär, uppnår...
Spara tid och öka produktiviteten med den nya appen
Seco Assistant ger dig den produktinformation och de verktyg du behöver, utan att du behöver söka på internet eller i olika kataloger, även när du är offline. Seco...
Nytt dubbelsidiga skär med 6 skäreggar
Mitsubishi Materials har kompletterat med en mångsidig vändskärsfräs till sitt omfattande sortiment av högpresterande verktyg. Den nya WWX400-serien är en fräs som...
Vridet frässkär för höga matningar
LOGIQ4FEED-familjen ifrån Iscar som introducerades 2018 utökas nu med nya skär och fräskroppar.  Nyheter: Fräskroppar FFX4 ED-MM – Fräshuvud med MULTI-MASTER...
De senaste tillskotten stärker kapaciteten för formverktygsbearbetning
På senare år har den globala tillverkaren Dormer Pramet expanderat sitt sortiment av solida och vändbara roterande verktyg för att möta en mängd olika applikationer...
Fräshuvud i 32 mm´s diameter ger nya möjligheter
Iscar´s redan stora Multi-Master-sortiment utökas med 32 mm´s fräshuvuden med en ny T21-gänga. De nya fräshuvudena kommer i första skedet i två varianter – 4-skäriga...
Högprestandafräsar för aluminium och stål
MAPAL utökar sitt program OptiMill inom området av högprestandafräsar för bearbetning av aluminium och stål.  Säker produktion av konstruktionsdetaljer i...
Utökar sortimentet
Nu utökas Iscar´s utbud av spårfräsar med MultiMaster- och FlexFit-koppling i dimensionsområdet 32-50 mm. Kundnytta och egenskaper: Ingen ställtid vid byte av...
Utökar med nya solida hårdmetallpinnfräsar
Iscar´s SOLIDMILL-familj CHATTERFREE har utökats med ytterligare 7-skäriga pinnfräsar som kompletterar de som finns sedan tidigare. CHATTERFREE består av solida...
Hans forskning stärker verktygsbolaget kompetens
Efter 17 år på Seco Tools antog Adnan Agic utmaningen att börja forska inom ett område som länge intresserat både honom och företaget.  – Jag har främst studerat...
Fräsarna går på djupet
Dormer Pramet har utvidgat sitt fräsprogram för formverktygstillverkning och övrig bearbetning med ett flertal nya produkter.  Bland dem finns det nya dubbelsidiga...
Solidmill och Chatterfree
Nya solida pinnfräsar för effektiv bearbetning av rostfritt stål samt solida keramiska pinnfräsar för bearbetning av superlegeringar, gjutjärn och grafit. ISCAR...
Förbättrar industrins produktionsekonomi
 En gång årligen samlar kinesiska världskoncernen Gesac sina exportpartners för en veckolång presentation av det senaste inom verktygstekniken. I takt med Gesacs...
Den helt nya kraftfulla GTC fräsen
Speciellt vid fräsning av mycket tuffa material, så är det endast möjligt i begränsad utsträckning att öka skärhastigheten (med tanke på processtillförlitlighet). Tack...
Konsten att utveckla unika produkter
Vid renovering av järnvägsräls föredras generellt två alternativ; slipning eller dynamisk fräsning. Till skillnad från slipning av järnvägsspår, ger...
Väsentligt bättre ytfinhet tack vare vibrationsdämpade fräsdornar.
Vibrationer förekommer ofta vid bearbetning. Det leder till dynamisk instabillitet av hela systemet. Otillräcklig ytfinhet, dålig noggrannhet, höga bearbetningsljud,...
Horn på EMO
Ny frontinspänning för Supermini skär Bild: Den nya designen gör att skäret hålls på plats med en högre kraft och ger ett stabilare system. Horn har utvecklat ett nytt...
Verktygsbolag utökar med fräshobb
I veckan blev det klart att Dorato Tools AB med säte i Eskilstuna blir representant för koreanska fräshobbstillverkaren DTR i Sverige, Norge och Danmark. Koreanska DTR...
Ny huvudkatalog från Mitsubishi Materials
Mitsubishi Materials lanserar nu under våren 2019 sin nydesignade huvudkatalog C008 över sitt standardprogram av skärande och hållande verktyg. En ny layout -Mitsubishi...
Ny serie högmatningsfräsar
Mitsubishi Materials har lanserat en ny serie högmatningsfräsar till sitt omfattande sortiment av vändskärsfräsar. WJX har utformats för att vara multi-funktionell och...