WPSiemens har fått sin första kommersiella order på havsbaserad vindkraft från finska Suomen Hyötytuuli Oy. Ordern omfattar levererans, installation och driftsättning av 10 stycken 4.0 megawatt vindkraftverk i Tahkoluoto vindkraftspark i Östersjön. Projektet syftar till att demonstrera genomförbarheten för havsbaserad vindkraft i Östersjöområdet.

 

Tahkoluoto vindkraftspark ligger ca 0,5 till 3 kilometer från Finlands sydvästra kustlinje på 8 till 15 meters vattendjup. Närmsta större stad är Björneborg (Pori på finska). Vindkraftverken kommer att monteras på specialdesignade tyngdkraftsbaserade stålfundament för att kunna klara av tung isbeläggning. Finlands regering bidrar med 20 miljoner euro till demonstrationsprojektet för att visa på hur vindkraftverken kommer att hantera just utmaningarna med isbildning.

 

”Villkoren för havsbaserad vindkraft är utmärkta i Finland. Vi har en lång kustlinje, blåsiga förhållanden, grunt vatten och en hård havsbotten”, säger Toni Sulameri, verkställande direktör på Suomen Hyötytuuli Oy.

 

Redan under 2010 levererade Siemens ett vindkraftverk med en kapacitet på 2,3 megawatt till Suomen Hyötytuuli Oy för användning i pilotprojektet Pori, beläget 1,2 km från den finska kusten. Detta vindkraftverk kommer nu att omges av de 10 nya vindkraftverken i vindkraftsparken Tahkoluoto. Siemens har hittills installerat havsbaserade vindkraftverk med en total kapacitet på mer än 5,8 gigawatt runt om i världen, varav två gigawatt bara under det föregående verksamhetsåret.

 

För mer information, kontakta: Lisa Frykman, pressansvarig på Siemens Tfn: 08 – 728 14 42; e-post: lisa.frykman@siemens.com