Siemens har tecknat ett bindande avtal om en betydande utbyggnad av tre befintliga termiska kraftverk med Ende Andina SAM i Bolivia. Siemens leverans omfattar bland annat 14 gasturbiner av modell SGT-800, som tillverkas i Finspång.

Gasturbinerna levereras som en del av ett större leveransomfång för utbyggnad av tre befintliga termiska kraftverk. Avtalen undertecknades i slutet av april och början av maj i närvaro av Bolivias president Evo Morales, och följer på ett samförståndsavtal (Memorandum of Understanding, MoU) från november 2015.

”Vi är mycket glada över att ha fått det fortsatta förtroendet att leverera gasturbiner till Bolivia. Den här ordern bekräftar även att SGT-800 behåller sin redan starka position för en effektiv och långsiktigt hållbar kraftproduktion”, säger Hans Holmström, vd för Siemens Industrial Turbomachinery AB (SIT).

Totalt kommer produktionskapaciteten hos kraftverken Termoelectrica del Sur, Termoelectrica de Warnes och Termoelectrica Entre Rios, som alla ägs och drivs av Ende Andina SAM, att öka med mer än en Gigawatt (GW).

”Siemens stödjer Bolivias ansträngningar för att förbättra tillgången på elkraft för sin växande befolkning och ekonomi. Med dessa bindande avtal för tre kombikraftverk har vi tagit ännu ett viktigt steg i att hjälpa Bolivia trygga sin energiförsörjning”, säger Willi Meixner, CEO på Siemens division Power and Gas.

Siemens leverans omfattar totalt 14 gasturbiner av modell SGT-800, 11 ångturbiner av modell SST-400, 22 ångpannor samt instrumenterings- och styrsystemet SPPA-T3000. De 14 gasturbinerna ska användas två och två i kombicykelutförande tillsammans med varsin ångpanna och en gemensam ångturbin.

På de aktuella platserna finns sedan tidigare totalt fyra gasturbiner av typ SGT-700 och nio av typ SGT-800 från Finspång. Utöver de nya kombianläggningarna enligt ovan omfattar avtalen också konvertering av åtta utav nio befintliga gasturbiner av typ SGT-800 till kombianläggningar genom tillbyggnad av åtta ångpannor och fyra ångturbiner med servicesystem.

Den spanska koncernen TSK kommer att ansvara för byggnadsarbeten, servicesystem, leverans av transformatorstationer samt mekanisk och elektrisk installation.

Bolivia har Sydamerikas näst största naturgasfyndighet. I och med denna order har Siemens Industrial Turbomachinery i Finspång sålt närmare 80 gasturbiner till Sydamerika, varav detta är den enskilt största beställningen på SGT-800.