SEO-tips för tillverkare och industriföretag

aug 16, 2021 | Nyheter

Sökmotoroptimering, även kallat SEO, är en av de viktigaste kanalerna för digital marknadsförare. Men vad krävs egentligen för att lyckas? Vi har bjudit in Abbe El-Madhoun, SEO-specialist på den digitala marknadsföringsbyrån Buzzlemedia, som här listar några SEO-tips för tillverkare och industriföretag. 

Krönika:Abbe El-Madhoun SEO-specialist Buzzlemedia

Då tillverkare försöker locka köpare på mer effektiva och skalbara sätt är behovet av sökoptimerat innehåll viktigare än någonsin. Köpare gör ofta research på nätet, till och med innan de pratar med en tillverkningsrepresentant, och innehållet som kommer upp på deras skärmar har en påtaglig inverkan på deras slutgiltiga köpbeslut.

Det är nödvändigt för tillverkare att deras webbsidor, innehåll och produktutbud går att hitta på nätet vid sökningar. Oavsett om det handlar om en B2B-, B2C- eller till och med B2G-affärsmodell ser tillverkare med framtidsperspektiv till att ranka högt i sökresultat på exempelvis Google, Bing och Yahoo!

Vad kan företagen då göra för att optimera sina webbplatser vad gäller SEO? Det finns några strategier och taktiska drag som kan implementeras för att ranka högre, få mer trafik och generera leads för framtida affärer:


1. Försäkra dig om att tekniska SEO fungerar

Innan du funderar på vad folk söker efter är det absolut nödvändigt att webbsidan kan hittas, att både sökmotorer och användare litar på den och att den förmedlar en fantastisk användarupplevelse. 

Kontrollera följande:

 • Hastighet: Kanske sidan har för många stora bilder och videor? Har den onödig kod? Dessa och andra faktorer kan göra att det tar längre tid för sidan att ladda och kan leda till att användare lämnar den innan de ser vad det finns på den. Du kan titta på din Google PageSpeed Insights-rapport.
 • SSL-certifikat: Har du tänkt på att det står ”http” eller ”https” i början av webbadresser? ”S” i slutet på den senare talar om för webbservrar, webbläsare och användare att webbplatsen är säker. Detta Secure Sockets Layer (SSL)-certifikat innebär att anslutningen mellan webbservern och webbläsaren är krypterad och datan är privat. Hur en sida rankas i Google påverkas av huruvida den har eller inte har något SSL-certifikat. Att ha en säker webbplats skickar dessutom rätt meddelande till användare: Företaget bryr sig om säkerhet och är uppdaterad enligt senaste och bästa webbstandard.
 • Metadata: Detta är information om sidan. Två vanliga metadata är metatiteln, som är titeln på den sida som visas i din webbläsarflik och högst upp i sökmotorn, samt metabeskrivningen, som är en beskrivning av sidans innehåll. Denna bör begränsas till högst 160 tecken.
Den övre röda rutan innehåller metatiteln; den andra rutan innehåller metabeskrivningen.
 • Indexera och följ: ”Indexerings”-data talar om för sökmotorer om de ska genomsöka och lista din webbsida för framtida sökningar. ”Följ” talar om för sökmotorerna att de ska följa länkarna på din sida till andra sidor. Det finns ”index/inget index” och ”följ/följ ej” som alternativ. Sådana inställningar kan se till att innehåll som du inte vill ska hittas på nätet (t.ex. vissa PDF-filer) inte är offentligt tillgängligt men ändå kan hittas efter en vald konverteringsväg.
 • Fel och mobila upplevelser: När du granskar din webbsida via Google Search Console bör du försäkra dig om att du har löst alla fel i kategorin 300, 400 och 500. Dessa felkoder kan lösas med omdirigeringar, siduppdateringar/sidborttagningar eller andra sid- eller serverändringar. Se till att dina sidor är formaterade med Google Accelerated Mobile Pages (AMP) specifika funktioner i Google Search Console.

2. Lokal eller nationell SEO

Nu när allt är i sin ordning är det dags att avgöra till vilka du vill rikta innehållet till. Det är vanligt att dela upp dessa i: en lokal / nationell och en internationell målgrupp. Innehållet på webbplatsen bör återspegla uppdelningen.

 • Lokal / nationell SEO: Om du arbetar för en tillverkningsanläggning (som till exempel en ståltillverkare) som bara kan leverera produkter till vissa områden eller har förutbestämda gränser som avgör vilka leads som kan omvandlas till kunder är det lämpligt med en lokal strategi. Skapa ett Google My Business-konto och använd riktade sökord för de regioner och städer som företaget kan betjäna.

  Du kan även utforska andra lokala SEO-verktyg för att hantera katalogförteckningar i bulk. Med Moz Local kan du till exempel uppdatera din information på ett ställe och sprida denna information till flera olika katalogförteckningar, som till exempel Google My Business och Facebook.
 • Internationell SEO: För de flesta tillverkare och industriföretag som kan leverera sina produkter utanför landet eller har flera distributionsanläggningar rekommenderas en bredare innehålls- och sökordsstrategi för att fånga upp det större målgruppssegmentet.

3. Innehåll som är sökbart och löser ett problem

Skriv innehåll som genererar ny trafik och gör att du rankar bättre i sökmotorerna över tid. Var beredd på att du måste vara tålmodig. Att lägga ut ett nytt blogginlägg gör inte att du hamnar högst upp i sökresultaten över en natt, men med en genomtänkt och konsekvent strategi och rätt utförande kommer du så småningom dit.

 • Fastställ om företaget riktar sig mot andra företag eller mot konsumenter: När du funderar över vilka du säljer till inom dina olika produktlinjer, avgör då om du är en tillverkare som säljer till slutkunder, återförsäljare, andra företag, myndigheter eller något annat. Du kan inte vara allt för alla när du skapar sökbart SEO-innehåll. Att veta vilka besökare och att följa deras beteendemönster på webbplatsen hjälper dig att leverera innehåll som talar direkt till deras ömma punkter och orsaken till varför de kan behöva dina produkter.
 • Skapa innehåll för dina olika köpare: En tillverkare kan ha flera olika sorters köpare, till exempel en teknisk expert, en upphandlingschef som sköter anbudsinfordrans-förfarande (RFP) eller en småföretagare vars verksamhet tillför värde för din produkt innan de säljer vidare. Dessa olika personer avgör tillsammans vilket innehåll du ska ta fram, nivån för hur teknisk texten ska vara och att få dig att hitta specifika problem som du bör visa att din produkt kan lösa.
 • Skapa innehåll för det som dina besökare söker på: För att ta fram unikt och värdefullt innehåll behöver du känna till vilka ömma punkter besökare har och hur dessa påverkar vad de söker efter. Sökmotorer använder sig av en algoritm för att   avgöra vad en användare vill läsa (dvs deras avsikt med sökningen) och att placera relevant innehåll överst i sökresultaten. Letar användaren efter exempel på hur en produkt används? Letar de efter tekniska specifikationer för en produkt? Letar de efter hur problemet kan bespara dem pengar och tid och hur produkten kan integreras i deras produktlinje? Besvara sådana frågor för att lista ut vilket sorts innehåll du bör ta fram för din publik.
 • Vad inte rädd för att gå djupt in i ett ämne: Webbplatsbesökare vill lära sig något och du har möjligheten att visa upp företagets expertkunskaper. Tillverkare som inser värdet av kundcentrerad marknadsföring fokuserar på att locka trafik med innehåll som löser svårigheter och ger därefter läsarna ytterligare innehåll så att de kan fortsätta sin granskning.Tillåt att ditt innehåll går på djupet i ett ämne. Detta visar på era expertkunskaper, och att ni behärskar ämnet skapar förtroende hos din besökare. Om du vill utöka innehållet kan du göra en sökordsanalys eller en enkel Google-sökning för att få upp relaterade sökämnen. Detta ger en fantastisk inblick i relaterade frågor och sådant som människor undrar över.
 • Skapa innehåll för att besvara frågor som potentiella kunder ställer: Om du har lyckats med det svåra jobbet att få en besökare att begära en offert eller vilja prata med en säljare kommer de att ställa frågor för att se till att de har all information som behövs för de ska kunna fortsätta. Dra nytta av detta genom att besvara samma frågor i framtida bloggar och i annat innehåll. Troligtvis kommer andra att ställa samma frågor i sina sökningar.
 • Tillhandahåll tekniska specifikationer: Om dina produkter klassificeras med vissa mätvärden, uppfyller (eller överträffar) standard inom branschen, eller om de har genomgått oberoende tester – lägg ut de tekniska aspekterna av dessa mätvärden på din webbsida eftersom köpare kanske vill se om produkterna kan användas för deras projekt eller uppfyller deras behov.
 • Visa hur produkterna används: Om du befinner dig i mitten av distributionskedjan eller har råvaror som används för att skapa en färdig produkt kan du visa upp hur dessa produkter används i verkliga miljöer. Oavsett om det handlar om en fallstudie eller om du tar med bildexempel på själva produktsidorna kan det underlätta för kundens fortsatta engagemang om de får en uppfattning om hur produkten kan användas.
 • Länka inom / till andra webbsidor: Skapa innehåll som vägleder läsaren längs en resa, antingen genom att leda dem till en annan sida med produktspecifikationer, länka till annat innehåll inom samma ämne (t.ex. inom en ämnesgrupp) eller till och med leda dem till en landningssida med nedladdningsbart material av bra kvalitet. Interna länkar från en sida till en annan kan ge användarna genomförbara nästa steg och även informera sökmotorers spindlar om hur omfattande din sida är.
 • Få länkar från externa källor: Skapa innehåll som är så rikt, värdefullt och informativt att andra webbplatser (t.ex. branschpublikationer, leverantörer, kunder) vill länka sitt eget innehåll till ditt. Även om inte alla externa länkar är lika mycket värda (det finns även dåliga länkar som du kanske vill tacka nej till), innebär kvalitetsmässigt bra länkar till din webbplats att webbplatsen kommer ranka högre och att den totala SEO förbättras. Du kan till och med fundera över att direkt fråga kollegor i andra organisationer om de vill länka till ditt innehåll.
 • Skapa ett publiceringsschema för ditt innehåll: Om du ger dig in i SEO-spelet och försöker få din sida att ranka högst i sökresultaten kan det vara viktigt för att lyckas på lång sikt att skapa ett publiceringsschema. Många tillverkare kastar in handduken om de inte ser resultat genast efter att ha lagt ut innehåll 3-4 gånger. Men sökmotoroptimering är snarare som ett maraton än ett sprinterlopp. Planera ditt innehåll, i vilken takt det ska komma och inse att det tar tid innan du får belöning för mödan.

4. Hitta branschspecifika sökord

Se till att göra en noggrann sökordsanalys som en del av din planering. Med hjälp av en sådan analys upptäcker du nya ämnen, relaterat innehåll kring ett särskilt tema och ser till att det inte plötsligt tar stopp när det gäller innehåll.

Content is King, och riktat Content is the emperor.

 • Sökordsanalys: Det bästa sökbara innehållet fokuserar på ett specifikt ämne och sökord. Det finns olika svårighetsnivåer och sökvolym för enskilda sökord och fraser. Genom att  upprätta en plan där du riktar in dig på såväl sökord med hög volym och hög svårighetsgrad som sökord med låg volym och låg svårighetsgrad säkerställer du en välbalanserad och långsiktig strategi. Du bör även ta reda på vad konkurrenterna rankar på och använda den informationen när du sammanställer din lista med sökord.
 • Inrikta dig på nisch-sökord: Undersökningar kring sökord delas ofta in i short-tail och long-tail sökord. Short-tail sökord finns ofta i stora mängder och är bra för att driva mycket trafik, medan nischen, long-tail sökorden kanske är färre och driver mindre trafik men träffar precis rätt på det som en besökare söker på. Besökare som kommer via long-tail sökningar är ofta mer värdefulla eftersom de letar efter ett detaljerat svar på sin detaljerade fråga.
 • Inrikta dig på branschspecifika termer: När du gör din research kring sökord, titta då på andra fraser som användare söker på samt andra liknande sökfraser. Kombinationen av vad du hittat och branschspecifika termer (och analys av vad människor för närvarande söker på när de hamnar på din webbsida) kan belysa behovet av att skapa innehåll kring branschspecifika termer och sökord. Att arbeta in dessa branschspecifika sökord och ämnen i ditt innehåll – och visa hur dina produkter kan anpassas eller hur ditt företag har underlättat för att skapa branschnormer – kan rensa bort många besökare med lågt värde som studsar så snart de landar på ditt innehåll.

Sökmotoroptimering och att få innehåll att ranka högst upp i olika sökmotorers sökresultat är en långsiktig insats som kräver en medveten strategi och ett rätt genomförande. Du kommer inte se resultat över en natt, men om du håller dig till strategin kommer du se lyckade resultat på lång sikt.

För mer information: Buzzlemedia

Vill du synas här med en banner för ert företag

 

Lanserar Lexium Cobot för att effektivisera svensk industri
Schneider Electric introducerar nästa generations robotteknik för industriell automation – Lexium Cobot. Teknologin skiljer sig från konventionella robotar genom sin...
En revolution för maskinverkstäder
I dagens ständigt föränderliga tillverkningslandskap spelar maskinverkstäder en avgörande roll när det gäller tillverkning av högkvalitativa delar och komponenter. För...
Robotar som lär av varandra gör industrin mer effektiv
Robotar skulle kunna klara av flera och mer komplexa uppgifter än vad de gör i dag. Robotar skulle också kunna lära av varandra vilket skulle göra hela...
Enkel och individuell konfigurering av verktygshållare
 Nytt digitalt verktyg från SCHUNK – easyToolholder produktkonfigurator. Denna kan användas för optimal online-anpassning av standardverktygshållare till deras...
Effektivt och ergonomiskt lager? 
Effektivitet och ergonomi är av hög prioritet för många företag idag. För att uppnå detta krävs många gånger en genomtänkt lagerlösning. SSI:s hissautomat, eller...
Nya Garant master chuck
Oavsett vilken typ av Hydraul Chuck du väljer inom GARANT Master Chuck-familjen kommer den att prestera utmärkt! De nya chuckarna erbjuder ett alternativ till...
Ny robot förbättrar plock och montering
Framtagen för att möta tillväxtmöjligheter på viktiga marknader som elektronik, fordonsbranschen och förnybar energiproduktion • Ger 10 procents ökad genomströmning...
ABB utökar kodfri Wizard Easy Programming till industrirobotar
ABB Robotics har utvidgat omfattningen av sin kostnadsfria programvara Wizard Easy Programming till att omfatta sina sexaxlade industrirobotar med OmniCoreTM-styrenhet...
AI sänker tröskeln för automation
AI är inget nytt, men de senaste årens hårdvaruutveckling har banat väg för ett AI-genombrott. Medan chatbotar fortfarande befinner sig i ett tidigt skede av att...
Tillverkningsindustrins utmaningar möttes av framtidstro och nytänkande
I en värld präglad av komplexa utmaningar skapar Elmia Subcontractor en betydelsefull plattform. Här omvandlar tillverkningsindustrin problem till möjligheter för en...
Kvalitetsinspektion och varför det är så viktigt för maskinverkstäder
Maskinverkstäder spelar en avgörande roll för framställning av olika komponenter och delar för allt från fordons- och flygindustrin till medicin- och...
Svensk industri ser positivt på framtiden
Svensk industri har en mer positiv syn på framtiden jämfört med övriga europeiska länder visar Protolabs undersökning om innovation. 87% ser den största drivkraften för...
Cidan Machinery
CIDAN Machinery Group om framtidssäkring i omställbar industri CIDAN Machinery Group har bokat monter på Elmia Plåt 2024. I en tid av ständig förändring och utveckling...
Ny positioneringsenhet för pneumatiska gripdon
Den nya pneumatiska positioneringsenheten (PPD) från SCHUNK tillåter fri positionering med pneumatiska gripdon. Tack vare PLC-funktionsblock är idrifttagningen också...
Ravema Expo – där julstämning och industriell teknik möts!
-Återigen bjuder vi på Ravema in till vår årliga mässa fylld av innovativa lösningar, spännande nyheter och givande möten! Den 12-14 december öppnar vi upp dörrarna...
Iscar nyanställer
Iscar Sverige AB är ett av 40-talet dotterbolag i den internationella koncernen IMC som är ett av de världsledande företagen inom utveckling, tillverkning och...
Ny stålsvarvningssort för grovbearbetning med hög matning
Sandvik Coromant, specialisten på skärverktyg och verktygssystem, presenterar en ny sort i den senaste versionen av stålsvarvningsserien. GC4405 är första val för höga...
Ny verktygshållare – TENDO Silver
På EMO 2023, presenterade SCHUNK en ny verktygshållare – TENDO Silver, som erbjuder idealisk introduktion till hydraulisk hållarteknik och är en allroundverktygshållare...
Nokalux AB investerar i ny kantpress
1971 startade Nokalux AB i Töcksfors i västra Värmland sin verksamhet och utvecklar och producerar nubelysningsarmaturer för den professionella marknaden i...
Utforska de oändliga möjligheterna hos CAD/CAM-tillverkningssystem
I den ständigt föränderliga tillverkningsbranschen har CAD- (Computer-Aided Design) och CAM-system (Computer-Aided Manufacturing) revolutionerat sättet som man utformar...
Ett borr att lita på för nickelbaserade HRSA-komponenter
Sandvik Coromant, globalt ledande inom skärande bearbetning, introducerar ett nytt solitt hårdmetallborr som är optimerat för borrning i nickelbaserade HRSA-material...
Betydande utmaningar och strategier för maskinverkstäder
Tillverkning av precisionskomponenter och innovativt arbete gör att maskinverkstäder utgör tillverkningsbranschens stomme. Men maskinverkstäder står även inför...
InLead Automation
Hur ser InLead Automation på huvudtemat Omställbar industri på Elmia Automation 2024 InLead Automation är ett av de företag som bokat monter på Elmia Automation 2024....
För tillförlitlig och kostnadseffektiv plan- och profilfräsning
Sandvik Coromant – specialisten på skärverktyg – lanserar det nya fräskonceptet CoroMill® MR80, som är anpassat för krävande grovfräsning i ett brett applikationsområde...
Flexibel produktion med KUKAs nya AMR:er
KUKA har ökat si- sor/ment av utrustning nischad för modern logis/k och industri 4.0. Det handlar om de självkörande plaBormarna (AMR) KMR iisy och KMP 1500P. –...
Kuggfräsar på rekordtid
Med sin verktygskonfigurator (HTC – HORN Tool Configurator) erbjuder Horn möjligheten att leverera kuggfräsar med kort ledtid. Horn fokuserar på sitt eget cirkulära...
Nytt samarbete mellan Seco och Swemachinist
Seco har tagit ännu ett steg i företagets strävan att dela kunskap om de många möjligheterna inom maskinbearbetning genom ett nytt samarbete med Swemachinist, en...
Förbättra din maskinbearbetning med utökat verktygssortiment
Dormer Pramet har nöjet att presentera sitt senaste sortiment av verktygssystem. Det nya sortimentet innehåller en rad avancerade fastspänningsverktyg för fräsning,...
Nya faciliteter för Amada Scanidinavia
AMADA Scandinavia tillkännager stolt sin kommande invigning av en helt ny kundanläggning belägen i Alingsås, Sverige. Samtidigt med denna invigning firas 30-årsjubileum...
GibbsCAM 2024 – Powerfully Simple, Simply Powerful
GibbsCAM, en ledande CAD/CAM innovatör inom mjukvara för produktionsbearbetning är glada att kunna presentera en helt ny release. GibbsCAM 2024 fortsätter att höja...
SMT
SMT har säkrat monterplats på Elmia Verktygsmaskiner 2024 SMT är ett av de bolag som bokat monter på Elmia Verktygsmaskiner 2024. Tre huvudteman - Smart industri,...
Optimel Plåtteknik AB i Uppsala investerar 
Optimel startade 1997 och är ett väletablerat legotillverkande företag inom tunnplåtsbearbetning.Våra kunder är både stora och små företag och vi åtar oss alla typer av...
Maskinbetjäning med robot öppnar dörren till nästa industriella revolution
Ett genomsnittligt trafikflygplan består av över 350 000 enskilda delar. För att tillverka dessa delar, oavsett om de är av metall eller plast, är en process avgörande:...
FA-Tec investerar i ny fräs
FA TEC i Falkenberg AB har investerat i en fräsmaskin av fabrikatet JUARISTI som marknadsförs av Mekana Maskin AB Maskinmodellen TX1D-MGX8 Specifikation på maskinen...
Mångsidig spår- och avstickning med hög stabilitet
Sandvik Coromant, specialisten på skärverktyg och verktygssystem, uppgraderar det väletablerade avsticknings- och spårsvarvningskonceptet CoroCut® 1-2. Förbättrad...
Nytt partnerskap mellan JN & Röders
Johan Nordström Verktygsmaskiner AB och den tyska maskinleverantören Röders TEC har ingått partnerskap. Röders tillverkar vertikala höghastighetsfräsar för...
Framtidsinriktad tillväxt med ökat fokus på ”Wearparts”
Nyligen på EMO-mässan i Hannover korsade vi vägen för Mikael Gyllhamn, VD för Scandinavian Carbide Company (SCC). SCC är en pålitlig aktör som erbjuder ett imponerande...
Automationsnivåer i 4 olika steg 
Cellro, som är ytterligare en av dom större spelarna inom maskinautomation, skapades 2004 ur ett tillverkande företag, i Nederländerna. Bram de Koning, grundare av...
Innovation och hållbarhet i centrum
Hösten 2023 bjuder på en spektakulär händelse när EMO-mässan intar Hannover, och ett företag som sticker ut i mängden är MAPAL. Deras 480 kvadratmeter stora monter var...
Världens största tillverkare av karusellsvarvar  –
Slår på stort med nya VTL-1000ATC+C You Ji har än en gång överträffat sig själva genom att presentera den nya VTL-1000ATC+C. Detta mästerverk har en helt ny design som...
Finepart satsar på EMO
Finepart Sweden AB, som tillverkar maskiner för mikro-vattenskärning ser EMO som en viktig plattform för att marknadsföra sina maskiner. Artikel ifrån Aktuell...
Beställ en robotcell på nätet, köp eller hyr, och installera den själv!
Robojob lanserar nu ”Coby CNC”, en kolaborativ robotlösning som kunden konfigurerar och beställer på nätet, och installerar själv. Artikel ifrån Aktuell Produktion...
Maskiner med maskinbetjäning i fokus
Under vårt besök i Haas monter, där den nya VD:n för Edströms Maskin, Adam Asplund, guidade oss runt, fick vi en fascinerande inblick i prisvärda automationslösningar...
Fanuc passerar en miljon levererade robotar och lanserar nytt CNC-system
FANUC firade nyligen en viktig milstolpe genom att producera sin miljonte industrirobot. Företaget, som förser kunder över hela världen med CNC-system, robotar och...
En ny era med Henrik Bohlin vid rodret
På EMO-mässan hade vi nöjet att träffa gänget från DANKAB, med Henrik Bohlin i spetsen. Det markerar början på en spännande ny era då Henrik tar över som VD och...
Ny högpresterande sort för virvelgängning
SG3P är namnet på den nyutvecklade högpresterande Horn-sorten som ger användaren nya möjligheter när det gäller prestanda och verktygslivslängd vid virvelfräsning av...
Ny vd på Edströms Maskin
Edströms Maskin AB meddelar att Adam Asplund, för närvarande försäljningschef, kommer att tillträda rollen som verkställande direktör för företaget från och med den 1...
Masentia – maskinpartnern till 110%
Aktuell Produktion träffar Thomas Hässel och Anssi Laurila, båda Area Sales Managers hos Masentia AB, på EMO och vi kikar närmare på ett par av Masentias leverantörer....
ABB ökar satsningen på robotiken och på maskinbetjäning
ABB tillkännagav nyligen en investering på 280 miljoner dollar för att utöka sin produktionskapacitet i Europa och bygga ett nytt toppmodernt europeiskt ABB Robotics...
EMO 2023 
EMO 2023, som gick av stapeln 18-23 september i Hannover, attraherade ca; 1 850 utställare från 42 länder som kom för att visa upp sina senaste produkter, lösningar och...