SEO-tips för tillverkare och industriföretag

aug 16, 2021 | Nyheter

Sökmotoroptimering, även kallat SEO, är en av de viktigaste kanalerna för digital marknadsförare. Men vad krävs egentligen för att lyckas? Vi har bjudit in Abbe El-Madhoun, SEO-specialist på den digitala marknadsföringsbyrån Buzzlemedia, som här listar några SEO-tips för tillverkare och industriföretag. 

Krönika:Abbe El-Madhoun SEO-specialist Buzzlemedia

Då tillverkare försöker locka köpare på mer effektiva och skalbara sätt är behovet av sökoptimerat innehåll viktigare än någonsin. Köpare gör ofta research på nätet, till och med innan de pratar med en tillverkningsrepresentant, och innehållet som kommer upp på deras skärmar har en påtaglig inverkan på deras slutgiltiga köpbeslut.

Det är nödvändigt för tillverkare att deras webbsidor, innehåll och produktutbud går att hitta på nätet vid sökningar. Oavsett om det handlar om en B2B-, B2C- eller till och med B2G-affärsmodell ser tillverkare med framtidsperspektiv till att ranka högt i sökresultat på exempelvis Google, Bing och Yahoo!

Vad kan företagen då göra för att optimera sina webbplatser vad gäller SEO? Det finns några strategier och taktiska drag som kan implementeras för att ranka högre, få mer trafik och generera leads för framtida affärer:


1. Försäkra dig om att tekniska SEO fungerar

Innan du funderar på vad folk söker efter är det absolut nödvändigt att webbsidan kan hittas, att både sökmotorer och användare litar på den och att den förmedlar en fantastisk användarupplevelse. 

Kontrollera följande:

 • Hastighet: Kanske sidan har för många stora bilder och videor? Har den onödig kod? Dessa och andra faktorer kan göra att det tar längre tid för sidan att ladda och kan leda till att användare lämnar den innan de ser vad det finns på den. Du kan titta på din Google PageSpeed Insights-rapport.
 • SSL-certifikat: Har du tänkt på att det står ”http” eller ”https” i början av webbadresser? ”S” i slutet på den senare talar om för webbservrar, webbläsare och användare att webbplatsen är säker. Detta Secure Sockets Layer (SSL)-certifikat innebär att anslutningen mellan webbservern och webbläsaren är krypterad och datan är privat. Hur en sida rankas i Google påverkas av huruvida den har eller inte har något SSL-certifikat. Att ha en säker webbplats skickar dessutom rätt meddelande till användare: Företaget bryr sig om säkerhet och är uppdaterad enligt senaste och bästa webbstandard.
 • Metadata: Detta är information om sidan. Två vanliga metadata är metatiteln, som är titeln på den sida som visas i din webbläsarflik och högst upp i sökmotorn, samt metabeskrivningen, som är en beskrivning av sidans innehåll. Denna bör begränsas till högst 160 tecken.
Den övre röda rutan innehåller metatiteln; den andra rutan innehåller metabeskrivningen.
 • Indexera och följ: ”Indexerings”-data talar om för sökmotorer om de ska genomsöka och lista din webbsida för framtida sökningar. ”Följ” talar om för sökmotorerna att de ska följa länkarna på din sida till andra sidor. Det finns ”index/inget index” och ”följ/följ ej” som alternativ. Sådana inställningar kan se till att innehåll som du inte vill ska hittas på nätet (t.ex. vissa PDF-filer) inte är offentligt tillgängligt men ändå kan hittas efter en vald konverteringsväg.
 • Fel och mobila upplevelser: När du granskar din webbsida via Google Search Console bör du försäkra dig om att du har löst alla fel i kategorin 300, 400 och 500. Dessa felkoder kan lösas med omdirigeringar, siduppdateringar/sidborttagningar eller andra sid- eller serverändringar. Se till att dina sidor är formaterade med Google Accelerated Mobile Pages (AMP) specifika funktioner i Google Search Console.

2. Lokal eller nationell SEO

Nu när allt är i sin ordning är det dags att avgöra till vilka du vill rikta innehållet till. Det är vanligt att dela upp dessa i: en lokal / nationell och en internationell målgrupp. Innehållet på webbplatsen bör återspegla uppdelningen.

 • Lokal / nationell SEO: Om du arbetar för en tillverkningsanläggning (som till exempel en ståltillverkare) som bara kan leverera produkter till vissa områden eller har förutbestämda gränser som avgör vilka leads som kan omvandlas till kunder är det lämpligt med en lokal strategi. Skapa ett Google My Business-konto och använd riktade sökord för de regioner och städer som företaget kan betjäna.

  Du kan även utforska andra lokala SEO-verktyg för att hantera katalogförteckningar i bulk. Med Moz Local kan du till exempel uppdatera din information på ett ställe och sprida denna information till flera olika katalogförteckningar, som till exempel Google My Business och Facebook.
 • Internationell SEO: För de flesta tillverkare och industriföretag som kan leverera sina produkter utanför landet eller har flera distributionsanläggningar rekommenderas en bredare innehålls- och sökordsstrategi för att fånga upp det större målgruppssegmentet.

3. Innehåll som är sökbart och löser ett problem

Skriv innehåll som genererar ny trafik och gör att du rankar bättre i sökmotorerna över tid. Var beredd på att du måste vara tålmodig. Att lägga ut ett nytt blogginlägg gör inte att du hamnar högst upp i sökresultaten över en natt, men med en genomtänkt och konsekvent strategi och rätt utförande kommer du så småningom dit.

 • Fastställ om företaget riktar sig mot andra företag eller mot konsumenter: När du funderar över vilka du säljer till inom dina olika produktlinjer, avgör då om du är en tillverkare som säljer till slutkunder, återförsäljare, andra företag, myndigheter eller något annat. Du kan inte vara allt för alla när du skapar sökbart SEO-innehåll. Att veta vilka besökare och att följa deras beteendemönster på webbplatsen hjälper dig att leverera innehåll som talar direkt till deras ömma punkter och orsaken till varför de kan behöva dina produkter.
 • Skapa innehåll för dina olika köpare: En tillverkare kan ha flera olika sorters köpare, till exempel en teknisk expert, en upphandlingschef som sköter anbudsinfordrans-förfarande (RFP) eller en småföretagare vars verksamhet tillför värde för din produkt innan de säljer vidare. Dessa olika personer avgör tillsammans vilket innehåll du ska ta fram, nivån för hur teknisk texten ska vara och att få dig att hitta specifika problem som du bör visa att din produkt kan lösa.
 • Skapa innehåll för det som dina besökare söker på: För att ta fram unikt och värdefullt innehåll behöver du känna till vilka ömma punkter besökare har och hur dessa påverkar vad de söker efter. Sökmotorer använder sig av en algoritm för att   avgöra vad en användare vill läsa (dvs deras avsikt med sökningen) och att placera relevant innehåll överst i sökresultaten. Letar användaren efter exempel på hur en produkt används? Letar de efter tekniska specifikationer för en produkt? Letar de efter hur problemet kan bespara dem pengar och tid och hur produkten kan integreras i deras produktlinje? Besvara sådana frågor för att lista ut vilket sorts innehåll du bör ta fram för din publik.
 • Vad inte rädd för att gå djupt in i ett ämne: Webbplatsbesökare vill lära sig något och du har möjligheten att visa upp företagets expertkunskaper. Tillverkare som inser värdet av kundcentrerad marknadsföring fokuserar på att locka trafik med innehåll som löser svårigheter och ger därefter läsarna ytterligare innehåll så att de kan fortsätta sin granskning.Tillåt att ditt innehåll går på djupet i ett ämne. Detta visar på era expertkunskaper, och att ni behärskar ämnet skapar förtroende hos din besökare. Om du vill utöka innehållet kan du göra en sökordsanalys eller en enkel Google-sökning för att få upp relaterade sökämnen. Detta ger en fantastisk inblick i relaterade frågor och sådant som människor undrar över.
 • Skapa innehåll för att besvara frågor som potentiella kunder ställer: Om du har lyckats med det svåra jobbet att få en besökare att begära en offert eller vilja prata med en säljare kommer de att ställa frågor för att se till att de har all information som behövs för de ska kunna fortsätta. Dra nytta av detta genom att besvara samma frågor i framtida bloggar och i annat innehåll. Troligtvis kommer andra att ställa samma frågor i sina sökningar.
 • Tillhandahåll tekniska specifikationer: Om dina produkter klassificeras med vissa mätvärden, uppfyller (eller överträffar) standard inom branschen, eller om de har genomgått oberoende tester – lägg ut de tekniska aspekterna av dessa mätvärden på din webbsida eftersom köpare kanske vill se om produkterna kan användas för deras projekt eller uppfyller deras behov.
 • Visa hur produkterna används: Om du befinner dig i mitten av distributionskedjan eller har råvaror som används för att skapa en färdig produkt kan du visa upp hur dessa produkter används i verkliga miljöer. Oavsett om det handlar om en fallstudie eller om du tar med bildexempel på själva produktsidorna kan det underlätta för kundens fortsatta engagemang om de får en uppfattning om hur produkten kan användas.
 • Länka inom / till andra webbsidor: Skapa innehåll som vägleder läsaren längs en resa, antingen genom att leda dem till en annan sida med produktspecifikationer, länka till annat innehåll inom samma ämne (t.ex. inom en ämnesgrupp) eller till och med leda dem till en landningssida med nedladdningsbart material av bra kvalitet. Interna länkar från en sida till en annan kan ge användarna genomförbara nästa steg och även informera sökmotorers spindlar om hur omfattande din sida är.
 • Få länkar från externa källor: Skapa innehåll som är så rikt, värdefullt och informativt att andra webbplatser (t.ex. branschpublikationer, leverantörer, kunder) vill länka sitt eget innehåll till ditt. Även om inte alla externa länkar är lika mycket värda (det finns även dåliga länkar som du kanske vill tacka nej till), innebär kvalitetsmässigt bra länkar till din webbplats att webbplatsen kommer ranka högre och att den totala SEO förbättras. Du kan till och med fundera över att direkt fråga kollegor i andra organisationer om de vill länka till ditt innehåll.
 • Skapa ett publiceringsschema för ditt innehåll: Om du ger dig in i SEO-spelet och försöker få din sida att ranka högst i sökresultaten kan det vara viktigt för att lyckas på lång sikt att skapa ett publiceringsschema. Många tillverkare kastar in handduken om de inte ser resultat genast efter att ha lagt ut innehåll 3-4 gånger. Men sökmotoroptimering är snarare som ett maraton än ett sprinterlopp. Planera ditt innehåll, i vilken takt det ska komma och inse att det tar tid innan du får belöning för mödan.

4. Hitta branschspecifika sökord

Se till att göra en noggrann sökordsanalys som en del av din planering. Med hjälp av en sådan analys upptäcker du nya ämnen, relaterat innehåll kring ett särskilt tema och ser till att det inte plötsligt tar stopp när det gäller innehåll.

Content is King, och riktat Content is the emperor.

 • Sökordsanalys: Det bästa sökbara innehållet fokuserar på ett specifikt ämne och sökord. Det finns olika svårighetsnivåer och sökvolym för enskilda sökord och fraser. Genom att  upprätta en plan där du riktar in dig på såväl sökord med hög volym och hög svårighetsgrad som sökord med låg volym och låg svårighetsgrad säkerställer du en välbalanserad och långsiktig strategi. Du bör även ta reda på vad konkurrenterna rankar på och använda den informationen när du sammanställer din lista med sökord.
 • Inrikta dig på nisch-sökord: Undersökningar kring sökord delas ofta in i short-tail och long-tail sökord. Short-tail sökord finns ofta i stora mängder och är bra för att driva mycket trafik, medan nischen, long-tail sökorden kanske är färre och driver mindre trafik men träffar precis rätt på det som en besökare söker på. Besökare som kommer via long-tail sökningar är ofta mer värdefulla eftersom de letar efter ett detaljerat svar på sin detaljerade fråga.
 • Inrikta dig på branschspecifika termer: När du gör din research kring sökord, titta då på andra fraser som användare söker på samt andra liknande sökfraser. Kombinationen av vad du hittat och branschspecifika termer (och analys av vad människor för närvarande söker på när de hamnar på din webbsida) kan belysa behovet av att skapa innehåll kring branschspecifika termer och sökord. Att arbeta in dessa branschspecifika sökord och ämnen i ditt innehåll – och visa hur dina produkter kan anpassas eller hur ditt företag har underlättat för att skapa branschnormer – kan rensa bort många besökare med lågt värde som studsar så snart de landar på ditt innehåll.

Sökmotoroptimering och att få innehåll att ranka högst upp i olika sökmotorers sökresultat är en långsiktig insats som kräver en medveten strategi och ett rätt genomförande. Du kommer inte se resultat över en natt, men om du håller dig till strategin kommer du se lyckade resultat på lång sikt.

För mer information: Buzzlemedia

Vill du synas här med en banner för ert företag

 

 

Förbättra stabilitet och livslängd med optimerade solida pinnfräsar
I sitt fortsatta arbete att tillhandahålla de mest kostnadseffektiva verktygslösningarna, har Seco Tools lanserat en ny serie flexibla och högproduktiva solida...
AP&T på Blechexpo i Stuttgart 26-29 oktober
Med ett brett program av innovativa produktionslösningar, produkter och tjänster för effektiv plåtformning skapar AP&T nya förutsättningar för kunderna att uppnå ...
Vikten av anpassning i stålsvarvningsprocesser
Vad har krigsstrategier från antikens Rom och Sandvik Coromants svarvskär för ISO P-stål gemensamt och hur kan det hjälpa dig att öka produktiviteten i din verkstad? I...
Hexagon lanserar plattform som ökar den autonoma kvalitetsgarantin för Industry 4.0.
Hexagons Manufacturing Intelligence-avdelning, som förser stora bolag som Volkswagen och Boeing med smarta tillverkningstekniker, har tagit fram HxGN Robotic...
Kunder drar nytta av nära samarbete med Seco Tools
Genom nära samarbete med kunder och deras partners, övervakar Seco Tools trender och identifierar problem, och kan utveckla den kunskap som krävs för att kunna lösa...
MDH och ABB intensifierar samarbetet för att utveckla framtidens energisystem i industrin
MDH och ABB har under 2021 fördjupat sitt strategiska samverkansarbete i syfte att stärka och utveckla samarbetet inom utbildning, forskning och innovation. Med start i...
Rörmätning från ände till ände i en mjukvarulösning
Hexagons Manufacturing Intelligence-division lanserade i slutet på Augusti den nya generationen av sin marknadsledande BendingStudio-mjukvaruplattform. En...
PLM Group breddar erbjudande med avancerad simulering
 PLM Group, Dassault Systèmes SOLIDWORKS största partner i Norden och Baltikum, förvärvar den norska 3DEXPERIENCE-återförsäljaren PLM Technology AS.  PLM...
Produktivitet, lönsamhet och miljöfokus för Mazak på EMO 2021
Yamazaki Mazak kommer till årets EMO med 12 maskiner utrustade med en rad olika automatiserings- och tekniklösningar som alla levererar de tre viktigaste...
PKD (diamant) för bearbetning av komplicerade flygplansdetaljer
Dom flesta komponenter som används i moderna flygplan och helikoptrar är gjorda i aluminiumlegeringar eller kompositmaterial kan också vara en kombination av dessa...
Borret som blivit en legend – 20 år med A002
När ett nytt borr introducerades vid sekelskiftet var det nog inte många som insåg vilket intryck det skulle göra på metallindustrin. Nu 20 år senare har Dormers A002...
Laserskannern HP-L-10.10 erbjuder tillverkarna ultrahög noggrannhet
Hexagons Manufacturing Intelligence-division lanserade i slutet på Augusti HP-L-10.10, en genrebaserad kontaktfri lasersensor för koordinatmätmaskiner ...
Sandvik Coromant lanserar CoroPlus®-programmet för produktivitetsförbättring
För att uppfylla alla olika krav som finns på industriell produktivitet har Sandvik Coromant lanserat CoroPlus® PIP-programmet (program för produktivitetsförbättring),...
Ny innovation bidrar till ökad automations- grad och bättre miljö.
Alla tillverkande företag av i dag jobbar stenhårt med att automatisera och optimera sin tillverkning. För dom som jobbar med skärande bearbetning så är smartare/...
Med rörets fördelar i fokus
Rörlaserskärning och planlaserskärning är en oslagbar kombination. Tack vare både tidig satsning och smarta investeringar ligger nu Stålprodukter i Gnosjö rejält i...
Dynamisk 5-axlig fräsning med GARANT PPC-fräsar
Efter att ha arbetat med PPC-fräsning i över 5 års tid är Hoffmann Group en erfaren och pålitlig leverantör av PPC-fräsverktyg. Deras omfattande sortiment innehåller...
Ravema Verktyg har utökat samarbetet med SwissTools
Sedan en tid tillbaka så har Ravemas verktygsavdelning expanderat deras samarbete med SwissTools - En av de världsledande leverantörerna av modulära verktygssystem. Nu...
Blomstrande företag i Blomstermåla!
Stans & Press i Blomstermåla var tidiga med att arbeta på ett smart sätt. Som det första företaget i Sverige satsade de på en laserskärmaskin med PMC eller Plant...
Toplus premium chuck sätter ny standard med sina ≤ 5 μm noggrannhet
Tyska spännutrustningsspecialisten Hainbuch vidareutvecklar sin sexkantiga chuckserie och lanserar Toplus premium chuck. År 2006 såg den första Toplus chucken med...
Säker fixering av arbetsstycken med norelems pendelstöd
Standardkomponentspecialisten norelem erbjuder ett brett utbud av pendelstöd, mångsidiga lösningar för att klämma fast delar säkert. norelems pendelstöd används som...
Tillverkare av verktygsmaskiner drar fördel av NSK-teknik
Euromac, en global specialist inom design och tillverkning av stans- och bockningsmaskiner, drar nytta av NSK:s kulskruvar, linjärstyrningar och lager i två nyligen...
Edströms Maskin anställer säljare i norr och söder
Med ambitionen att arbeta mer omfattande i Sverige har Edströms Maskin nu rekryterat två nya stjärnskott, för att komma närmare kunderna i stora delar av landet. De nya...
Maskiner, IoT och ett nytt affärsområde
Nya, ännu effektivare automatiska svarvar, ökad effektivitet och produktivitet tack vare iXworlds molnplattform och helt nya produkter för adaptiv tillverkning i metall...
Carlstad Machinetools säljer en 8 meter lång bäddfräs till Lyckes Produktionsverktyg AB.
Maskinen heter Correa Norma L80 och levereras med fem års garanti. Den är utrustad med Heidenhain 640, trådlös handratt HR550, autoindexerande huvud, verktygsväxlare 60...
Soraluce avslöjar framtiden för bearbetningslösningar, #MadeForYOU på EMO
Soraluce kommer att presentera sitt #MadeForYOU klientorienterade tillvägagångssätt och presentera sin ledande generation av bearbetningslösningar, tillsammans med de...
Upplev enkelheten med olje-fri slipning!
Med den nya olje-fria T 3-90S, sätter BIAX en ny standard i form av precision, smidighet, arbetskomfort och resultat. Uppnå utmärkt resultat på gradning och slipning...
Sandvik Coromant presenterar samarbete med HCL CAMWorks
Sandvik Coromant, har offentliggjort sitt samarbete med det globala teknikföretaget HCL Technologies, där deras PrimeTurning™-teknik ska integreras i HCL...
Nyheter i KUKA.Sim 4.0 – ett enklare liv för systemintegratörer
Möjlighet att skapa kompletta robotprojekt, att inkludera PLC och HMI, en speciell add-on för bågsvetsning och att programmet nu säljs som årligt abonnemang med mycket...
Rottne Industri storsatsar – investerar 40 miljoner kronor för att växa
Skogsmaskinsföretaget Rottne Industri AB gör sin största satsning någonsin. Företaget investerar nu 40 miljoner kronor i två nya bäddfräsar och en ny industrihall på...
AP&T Remote Access Case löser akuta driftstopp på distans
Nu introducerar AP&T en ny tjänst för kunder som snabbt behöver åtgärda ett oplanerat driftstopp, oavsett när och var i världen det inträffar. Remote Access Case...
Bra start för nystartade företaget
-FC Maskin sålde ytterligare en trådgnist denna gång till Zenjo Verktygsteknik AB investerade till sitt verktygsmakeri, säger ägare Fredrik Claesson. Zenjo har valt att...
Hainbuch ökar sitt utbud av spännanordningar för arbetsstycken
Genom förvärvet av Vischer & Bolli Automation, den Tyska tillverkaren av högprecisions spännutrustning för arbetsstycken har Hainbuch inte bara utökat sin expertis...
Renishaws nya generation probsystem med radioöverföring
Det globala teknikföretaget Renishaw kommer visa upp sitt senaste probsystem med radioöverföring för maskinverktyg på EMO Milano 2021. Den nya generationen är en av...
Hoffmann Group presenterar katalogen 2021/2022
I samband med publiceringen av katalog 2021/2022 tillkännager Hoffmann Group att man ändrar den tidigare årliga lanseringen av en ny katalog till en tvåårig...
Power skiving för elbilar
Teslas bilar används ofta som exempel på att elbilar inte behöver flera växlar eller dubbelkoppling. Det vill säga med undantag för alla modeller som visst behöver det....
MRP 8081 Vinkelgivare i modulformat
MRP 8000 är en vinkelgivare som kombinerar många viktiga funktioner som krävs för roterande axlar med krav på hög precision inom mätteknik och elektronik-industrin i en...
Cobot skapar morgondagens lösningar och teknikambassadörer
Värme- och kylteknikföretaget Danfoss med verksamhet i 22 länder, däribland Sverige, satsar på cobotar för att bli ännu mer konkurrenskraftiga och utveckla produkterna....
Europapremiär av Okuma MB-80V
Okuma kommer presentera ännu en premiär vid EMO Milano 2021: en live presentation av den innovativa MB-80V-maskinen. Under utställningstemat ”Feel the Magic of Okuma”...
Bearbetningsmetoden PrimeTurning™ implementeras i Siemens NX-programvara
Sandvik Coromant, ledaren inom bearbetningslösningar, har offentliggjort sitt senaste samarbete med Siemens Digital Industries Software, där deras PrimeTurning™-teknik...
Snabbväxande Trangia ökar tillverkningen av stormkök med ny presslinje från AP&T
Succéföretaget Trangia i jämtländska Trångsviken växer så det knakar. För att möta den starka efterfrågan på stormkök och andra produkter har man beställt en ny...
Vikten av anpassning i stålsvarvningsprocesser
Vad har krigsstrategier från antikens Rom och Sandvik Coromants svarvskär för ISO P-stål gemensamt och hur kan det hjälpa dig att öka produktiviteten i din verkstad? I...
Taylor Hobson lanserar unik rundhetsmätare!
Talyrond® 500H PRO är rundhetsmätaren som har utvecklas för precision och stabilitet. Den består av en luftlagrad spindel monterad i en bas av gjutjärn och en...
Miele ökade produktionskapaciteten med helautomatiserad 6-presslinje
Miele, världsledande tillverkare av högkvalitativa vitvaror och hushållsmaskiner, är något av en institution i sin bransch. Företaget som funnits sedan 1899 säljer sina...
Bättre kylning och ökad livslängd med nytt korthållsborr
Värmländska Edeco Tool femårsfirar samarbetet med kinesiska Gesac med ett nytt sorti-ment av korthålsborr. Nya GHD-S, som presenterades redan vid Gesacs...
PCBN-beläggning – nästa generationens teknik
Mitsubishi Materials har utvecklat en nytt, innovativt PCBN-belagt vändskär för högeffektiv svarvning av härdat stål. Beläggningen har utvecklats för att skapa en...
Duroc Machine Tool utökar
Håkan Conradsson började 1 maj som maskinsäljare i distrikt väst, Västra Götaland. -Med sina 25 års erfarenhet ifrån branschen som, service/ applikationsingenjörinom...
Sandvik Coromant lanserar ny automatiseringslösning
Sandvik Coromant kommer nu med en maskinintegrerad version av sina prisbelönta Silent Tools™ Plus. Detta sammanfaller med lanseringen av CoroPlus® Connected, en lösning...
KYOCERA Fineceramics erbjuder kvalitet och kunskap med keramiska verktyg för trådindustrin
Kyocera Fineceramics är nu aktiv på den europeiska trådmarknaden genom att introducera keramiska dragverktyg för trådindustrin. Med en kombination av nyckelfaktorer som...
Störst i Småland!
Att inte känna begränsningar är en skön känsla. Att fördubbla sin maskinkapacitet är ännu bättre förstås. Det har HEMA i Älmhult gjort. Med råge! HEMA Rostfritt AB har...
3-skärig borrning och brotschning i ett steg
Att kombinera flera bearbetningssteg i ett verktyg är ett bevisat sätt att tillverka så ekonomiskt som möjligt. Till exempel kan hål borras och brotschas samtidigt med...