Senaste versionen med en rad förbättringar

mar 20, 2020 | 4.0, Cad/CAM, Maskin

Den senaste versionen av EDGECAM innehåller cirka 30 uppdateringar såsom associativ verktygsbana i Face Mill-cykeln, förbättrad Parallel Lace verktygsbana och förbättrad Additive undercutting. 

Version 2020.1 innebär att Part Modeler nått slutet av sin livslängd. Denna ersätts av Designer som är den optimala CAD för CAM lösning.  Designer introducerades för ett par versioner sedan från version 2020.1 sker all CAD utveckling i Designer med fokus på att ge användaren den bästa tänkbara lösningen för att ta en modell från konstruktion till bearbetning.

Microsoft upphör med stöd för Windows 7 vilket medför att EDGECAM ej längre stödjer Windows 7.

EDGECAM Designer:

Mer än 50 förbättringar har gjorts av Designer – de tre huvudsakliga är: Möjligheten att ange finbearbetnings- och toleransinformation till modeller och ytor med det nya kommandot Surface Attribut. EDGECAM läser informationen och tillämpar den på de i modellens identifierade features. På så sätt kan modellens information direkt användas av EDGECAMs strategier, vilket ger både snabbare och säkrare programmering. Rätt använd skärdata ger dessutom bättre användning av verktygen något som påverkar lönsamheten positivt.

Det kraftfulla nya Edit Boundary-kommandot för att modifiera trimning av ytor direkt på ett plan eller solid modell utan att behöva extrahera några ytor eller kanter.

En ny, mer intuitiv dialog till ytkommandot för att snabbt och enkelt skapa komplexa ytor.

Additive Cycle

EDGECAM 2020.1 förbättrar Additive Lace-cykelns ”Undercut” -funktion genom att låta användaren ställa in en maximal ”överhängsvinkel”. Produktchefchef John Buehler säger: ”Detta är nödvändigt eftersom olika material och processer kräver olika negativ materialuppbyggnad, beroende på den slutliga formen. Om den negativa vinkeln är för stor, kan den kompenseras genom att använda den maximala ”överhängsvinkeln” och på så sätt reglera vinkeln på detaljen.”
Dessutom har ytterligare möjligheter att styra område genom att använda begränsningar, på samma sätt som man kan använda denna teknik i andra fräscykler, vilket möjliggör större kontroll av påläggningen av material.

Fasfräsning – chamfering

Den nya versionen förbättrar avsevärt Chamfering-cykeln genom utökad funktionalitet, liknande den som redan finns i profileringscykeln. Större kontroll av verktygsbana uppnås med de nya modifierarna Cut Increment och Z Offset. Tidigare var det under vissa förhållanden nödvändigt att skapa flera Chamfer-cykler. Nu ställer användarna helt enkelt värde för skärdjup, vilket inte bara resulterar i flera passeringar, utan också ökar verktygets livslängd.
Sex ”hörnstrategier” har lagts till, vilket gör det möjligt för programmerare att välja vilken typ av utvändig hörnfasning som cykeln ska skapa. Detta är särskilt användbart när en jämnare hörnfasning krävs.
Införandet av ”Optimize Path and Lace Bandwidth” -modifierare reducerar cykeltiden genom att bestämma i vilken ordning cykeln grupperas.

Planfräsning – Face Mill Cycle Lead och ämne

”Toolpath associativity är en viktig faktor vid programmering av produktionskomponenter, eftersom CAD-modifieringar kan ta betydande tid,” säger John Buehler. ”EDGECAM 2020.1 reducerar programmeringstiden genom att  Face Mill-cykeln tar hänsyn till ämnesmodellen. När modellen för ämne eller detalj modifieras i CAD-systemet uppdateras verktygsbanan automatiskt. Dessutom ökar   Lead-modifieraren nu verktygets livslängd genom att en horisontell inmatning som låter verktyget ”rulla” in i ingrepp.

Spårstickning – Finish Groove Cycle – ämneshantering

Genom att introducera funktionen ”use current stock” elimineras risken för kollision om ämnet är större än spår-feature. 

Parallell Lace cykeln

Verktygsbanan i Parallel Lace-cykeln kan nu förlängas. Funktionen liknar den i profileringscykeln som har tagits in efter förfrågningar från användare. Förlängningarna följer verktygsbanans riktning och appliceras i den primära riktningen. Genom att förlänga verktygsbanan, möjliggörs bättre ytstruktur och tillåter cykel att justera för ett förs stort ämne.

Grovsvarvning – Rough Turn – förbättringar

En förbättring av ”Swarf” kommandot innebär att en tid kan anges i minuter som anger hur länge ett skär får vara i ingrepp. Detta är speciellt användbart vid bearbetning i hårda material där kontroll av verktygsslitage är av stor vikt.

Verktyget kommer att återgå positioneras till sin Retract-position när tiden har uppnåtts. EDGECAM sätter automatiskt stoppkommandon i programmet, vilket gör att användaren kan inspektera skäret och avgöra om skär ska bytas eller ej innan bearbetningen fortsätter.

Tombstone Manager

Tombstone Manager har utvecklats till ett kraftfullt verktyg speciellt för de som programmerar multipla partistorlekar. Denna utgåva av EDGECAM introducerar två betydande förbättringar som kontrollerar gruppering av varje verktyg, med två nya prioritets-funktioner.
Först funktionen ’By Tool and then by Plane’ rationaliserar först på verktyg därefter genom att reducera antal indexeringar. Funktionen ’By Plane then by Tool’ rationaliserar först plan/index därefter reduceras antal verktygsbyten. Utöver det har prestanda i Tombstone Manager förbättrats likaså har prioriteringen vid sortering förbättrats.

Stöd för mellanpositioner i verktygsrevolver

EDGECAM 2020.1 stöder halva positioner i en svarvs verktygsrevolver. Det vill säga i svarvar där verktygsbäraren har verktygsplatser liknande en urtavla med ytterligare markering mellan huvudpositionerna. Vanligtvis är en verktygsbärare med 24 platser numrerad i denna sekvens: 1, 13, 2, 14, 3, 15, etc. Simulatorn visar nu alla verktyg i sin korrekta position, vilket ger en realistisk simulering. Detta kan vara särskilt viktigt när de närliggande verktygen hamnar nära ämne och detalj.

Vill du synas här med en banner för ert företag

 

 

Energioptimering genom smart finansiering kan spara tillverkningsindustrin miljarder
Tillverkningsföretag har tryck på sig från regelverk och aktieägare att minska koldioxidutsläppen och optimera sin energianvändning. En ny studie från Siemens Financial...
Digitala kunskapssessioner för optimerad funktion och produktivitet
Sandvik Coromant, har lanserat ett antal digitala kunskapssessioner för att hjälpa kunderna med applikationer där solida verktyg används. De tolv sessionerna tar upp...
Power Skiving mjukvara med kraftfull teknologimodul
Den nya mjukvarulösningen möjliggör en tillverkningsorienterad verktygskonstruktion och processoptmering i produktionsmiljö Verktyg för Power Skiving, ögonblicksbild...
Effektiv produktion när misslyckande inte är ett alternativ
Originaldelstillverkare inom flygindustrin (OEM) måste arbeta för att tillverka flygplan som kan färdas hållbart även långa sträckor och klara nollutsläppsmål. De måste...
Håkan vill underlätta för industrin att identifiera materialdefekter
Teknik som används för att upptäcka sprickor i kärnkraftverk kan snart även användas för kvalitetskontroll inom verkstadsindustrin. Möt vår nye professor i oförstörande...
CERATIZIT ger dig kompetent hjälp direkt med en ny app
Även i tider av lokala och nationella nedstängningar till följd av covid-19-pandemin utgör tillverkningsindustrin ett fortsatt viktigt bidrag till en fungerande...
Automation är det mer än maskinbetjäning?
Vad automation innebär beror helt och hållet på sammanhanget och vem man frågar. Inom den producerande industrin betyder automation och automatisering oftast att man...
Mer data ger mindre skräp
För att finna sig till rätta i en ny verklighet efter pandemin måste industrin påskynda den digitala omställningen och lära sig att dra nytta av den. Det är redan på...
”Vi börjar tänka som maskiner när vi förlitar oss på teknologin”
Digitaliseringen tar allt större plats i våra arbetsliv och vi förlitar oss mer och mer på maskiner och artificiell intelligens. – Samtidigt riskerar människan att...
Abus kransystem har en stark framtidstro
Under februari 2022 inleddes arbetet med utökade lokaler på Gräsdalen i Karlstad. Lokalerna utökas med konferens- och utbildningslokaler, kontor, garage och lager på en...
Utbildning i maskinteknik efter pandemin
Forskning från Search Consultancy visar att tillverkningsindustrin påverkas mer av brist på kompetent arbetskraft än någon annan bransch – 85 % av företagen lider brist...
Mjukvara hjälper tillverkare att optimera lagerhållning och lönsamhet
Produktivitet är det främsta målet för tillverkare, och är avgörande för resursoptimering, effektivitet och företagets ekonomiska resultat. Trots det förbises...
Det enkla sättet att implementera digital bearbetning
I tillverkningsindustrin kan även de minsta felen resultera i höga kostnader. För att undvika detta på ett tillförlitligt sätt erbjuder Sandvik Coromant, ledaren inom...
Ännu en tech-investering i Malmö-regionen
Connectitude reste i veckan sin första runda om 15 mkr i tillväxtkapital för att sätta fart på försäljningen och därmed farten mot visionen om ett ekosystem av smart...
United Grinding gör revolution – för framtidens fabriker och framtidens operatörer
United Grinding innefattar en samling tungviktare inom slipning – såsom Studer, Blohm Jung, Walter, EWAG, Magerle, Schaudt Mikrosa och IRPD. Alla bolagen jobbar...
Robust, pålitlig, effektiv och underhålls-smart luftrening
Det italienska företaget AR Filtrazione, som finns i Bergamo strax utanför Milano, har tillverkat system för luftrening i 25 år, har närmare 40 återförsäljare i världen...
GibbsCAM lanserar version 2022 med fokus på kvalitet och högre kärnstyrka
Moorpark, Kalifornien: CAMBRIO, en ledande CAD/CAM-innovatör inom CNC programmering är glada att kunna tillkännage den nya releasen, GibbsCAM 2022. Nick Spurrett hos...
Optimera verktygs- och skärdata direkt med Seco Suggest
Seco Tools kunder minskar tiden för processoptimering med snabba expertrekommendationer för verktyg med hjälp av Suggest, som är ett kostnadsfritt och nyligen...
Skapa affärer av insamlad data – steg för steg
Den digitala utvecklingen inom tillverkningsindustrin går framåt med stormsteg. De företag som ännu inte har påbörjat sin digitaliseringsresa får svårt att hänga med i...
Sandvik Coromant lanserar CoroPlus®-programmet för produktivitetsförbättring
För att uppfylla alla olika krav som finns på industriell produktivitet har Sandvik Coromant lanserat CoroPlus® PIP-programmet (program för produktivitetsförbättring),...
Bearbetningsmetoden PrimeTurning™ implementeras i Siemens NX-programvara
Sandvik Coromant, ledaren inom bearbetningslösningar, har offentliggjort sitt senaste samarbete med Siemens Digital Industries Software, där deras PrimeTurning™-teknik...
Connectitude bidrar till en förenklad eftermarknad
På en väl omhändertagen eftermarknad tjänar maskintillverkare två tredjedelar av sin totala lönsamhet. Nu tillgodoser Connectitude behoven och förbättrar eftermarknaden...
Strategisk kompetensutveckling en nyckelfråga
Den teknologiska utvecklingen pågår med full kraft. Digitalisering, automatisering, artificiell intelligens och elektrifiering innebär att både företag och medarbetare...
Energikonvertering kan spara miljarder
Ny forskning från Siemens Financial Services (SFS) uppskattar kostnaden för att nå officiellt uppsatta mål för fastigheters energikonvertering till år 2040 i fem...
Nytt utbildningskoncept från svensk metallindustri
För att möta industrins stora behov av kompetens så har metallbranschen nu tagit fram ett helt nytt koncept för sitt utbildningsmaterial. METALLKOMPETENS är ett nytt...
Maskinteknikföretag löser CAM-verktygsutmaningar
Sandvik Coromant, har meddelat ett nytt samarbete med Autodesk. Samarbetet tillkännagavs officiellt den 17 november 2020 vid Autodesk University 2020 – den ledande...
GibbsCAM lanserar version 14
GibbsCAM 14, omfattar ett stort antal nya funktioner & förbättringar som förenklar och accelererar CAM programmering för alla typer av CNC maskiner. Temat i v14...
Smart finansiering för att möta investeringsutmaningen
De akuta utmaningarna i och med Covid-19-pandemin har tvingat livsmedels- och dryckestillverkare att snabbt anpassa sig till förändrade konsumtionsförhållanden och...
Nya styrsystemsappen: Effektiv och enkel att använda
Okuma, en världsledande marknadsledare för CNC-verktygsmaskiner och processoptimering, tillsammans med Dr. Kaiser Diamantwerkzeuge GmbH & Co. KG, har utvecklat en...
Digital tvilling ska hindra dyra driftsstopp i industrin
Maskiner som oväntat går sönder kan leda till stora kostnader för industrin. Nu arbetar forskare på Örebro universitet med en lösning på problemet: en digital tvilling....
Digitalt verktyg håller koll på maskinerna
Handen på hjärtat – har du koll på det löpande underhållet av maskinerna? Ravema Smart Maintenance är ett nytt digitala verktyget som gör det lättare att genomföra...
Upp till 70% minskade kostnader !
I Värnamo arrangerade Edge Technology årets första ETUX. Denna gång var ämnet lagerautomat med fokus på SupplyPoint. En dag fylld av information om produkten och...
Sprider kunskap i Södertälje Science
I Södertälje arrangerades den tredje upplagan av Science Week nyligen. Ett arrangemang samordnat av inte mindre än 38 medarrangörer. En kombination av seminarier,...
Ny version av IRONCAD
IronCAD erbjuder nu konstruktörer möjligheten att öka hastigheten i produktutvecklingsprocessen i och med lanseringen av nya IRONCAD 2020.  Programmet, som ges ut...
Automatisering, digitalisering och bearbetning
Med en monter på ungefär 1 500 kvm, visade Okuma, representerat i Sverige av Stenbergs, en rik portfölj av ny teknik vid årets EMO i Hannover. Besökare fick uppleva det...
20:e träffen för Edgecam-användare!
Nyköpings gästabud utspelade sig i december 1317 på Nyköpingshus. Drygt 700 år senare var det dags för ETUX att arrangeras i Nyköping, en tillställning som arrangeras...
Ökad Effektivitet och produktivitet
AutoPOL har sedan det först introducerades på 2000-talet varit det ledande offlineprogrammet till kantpressar och med den nya modulen AutoPOL Batch Manager så kan...
Makinos smarta kundsupportteknologi
När EMO 2019 öppnar sina dörrar i Hannover om bara tre månader så kommer Makino att presentera en förhandsgranskning av den nya produktionsmaskinen och produkter för...
Effektiv bearbetning och digital integration
På EMO 2019 visar INDEX framtidens effektiva skärande bearbetning. Förutom innovativa maskiner och skärtekniker spelar nu digitaliseringen en banbrytande roll....
Okuma ger plats för digitalisering och automation
Okuma, representerat i Sverige av Stenbergs, tillhandahåller lösningar för digitala produktionsprocesser och automatisering för metallbearbetningsindustrin. Vid årets...
Styrsystem, service & kompetens låg bakom köp
Lackdoor industri Ab i Frillesås är marknadsledande på dörrar, fönster, fasadpartier, takkonstruktioner i stål och rostfritt stål för alla typer av byggnader med...
Betydande effektivitetsvinster
Med hjälp av digitala lösningar för övervakning av utnyttjandegraden blir verkstäderna mer effektiva och lönsamma än vad som annars skulle vara möjligt, vilket är...
Gibbscam 13 är nu släppt
GibbsCAM 13 omfattar ett stort antal nya funktioner & förbättringar som förenklar och accelererar hela programmeringsprocessen. Förbättringar i användargränssnittet...
Programvara integreras i Mätbolaget
Vero Software, FASys och SPRING Technologies integreras i Hexagon vilket innebär att Vero Software numera är en del av Hexagon Manufacturing Intelligence Denna...
SORALUCE presenterar nyheter under Technology Days 2018
TECHNOLOGY DAYS 2018 sker just nu, från 12 till 16 november vid BIMATEC SORALUCE Center i Limburg (Tyskland) där de senaste innovativa produkterna, teknikerna och...
Specialmetaller görs enkelt med ESPRIT
Inte alla komponenter skapas lika. I vissa industrier har komponenter som tillverkats av standardmaterial inte det som krävs för att prestera på lång sikt. Beroende på...
Edgecam 2018R2 Tombstone Manager en av 54 nyheter
Edgecam 2018R2 ger användare världen över en rad med goda nyheter. ”Den nya versionen av Edgecam, från Vero Software, innehåller 54 nya eller förbättrade funktioner som...
GibbsCAM® 13 förhandsvisas på IMTS 2018
På IMTS mässan i Chicago, den 10-15 september 2018, förhandsvisas nästa release av GibbsCAM, som går under namnet GibbsCAM® 13. GibbsCAM 13 får många förbättringar...
Ta kontrollen över produktionen
OnTop Smart Manufacturing AB lanserar ett modernt IT-stöd för smart, flexibel och resurseffektiv produktion enligt Industri 4.0. OnTop trådlösa produktionsmätning kan...
Mazak’s nya fabrik i Inabe har slagit upp portarna!
Yamazaki Mazak har nu slagit upp portarna för sin nya och högteknologiska fabrik i Inabe, Japan och därmed avslutas byggnadsfas ett samtidigt om monteringsarbetet av...

4.0 / Mjukvara

Flerfunktion