För att alltid kunna erbjuda sina kunder de bästa lösningarna samverkar KUKA i ett nätverk av systempartners. Nu har det svenska teknikutvecklingsföretaget Semcon tagit klivet in i den skaran. 

”Med sin stora kompetens kan Semcon hjälpa företag att skapa automatiserade smarta fabriker med rätt robotteknologi”, säger Joacim Lorentsson, säljansvarig KUKA Nordic AB.

Semcon är ett globalt teknikutvecklingsföretag med över 2 000 medarbetare. Företaget erbjuder specialistkompetens inom olika teknikområden men genomför också stora kundprojekt från start till mål. Och det är där som samarbetet med KUKA blir riktigt intressant.

”När Semcons specialister på automatisering, produktionslösningar och fabriksupplägg ska hjälpa en kund att skapa en optimal smart fabrik med modern teknik kan de nu välja att använda KUKA:s beprövade och högkvalitativa  robotteknologi”, säger Joacim Lorentsson.

Om en produktions- eller fabrikslösning kräver spjutspetsteknologi inom mobil, sensitiv eller kollaborativ robotteknologi kan Semconingenjörerna numera alltså föreslå KUKA:s produkter och tjänster.  Innan implementering genomförs alltid en noggrann utvärdering av kundens automatiseringsbehov.

Detta är viktigt för att fördelarna med KUKA:s robotteknik bäst ska komma till sin rätt i det specifika kundfallet.
”Grunden till att Semcon blir en ny systempartner till KUKA är att de har kunskapen att tillämpa vår robot- och mjukvaruteknik i hållbara och effektiva produktionsupplägg”

Med KUKA:s mobila robotar och plattformar går det att bygga upp helt nya produktionsflöden i fabrikerna.
”Om ett företag inte känner till hur det går till kan Semcons experter hjälpa dem med förprojektering och att simulera produktionsflöden för att bygga en smart fabrik på rätt sätt”.

KUKA är ledande när det gäller teknisk utveckling av robotar och plattformar. Deras systempartners är i sin tur särskilt kvalificerade för att tillämpa tekniken eftersom de står för ett ännu mer branschspecifikt kunnande än vad KUKA självt kan erbjuda.

”Det enorma tekniska kunnandet hos alla systempartners säkerställer helt enkelt en smidig integration av KUKA-robotar med tillhörande mjukvara”, säger Joacim Lorentsson.