Försäljning idag handlar inte bara om att på enklaste sätt sälja en produkt för ett behov. Idag är kraven mycket högre där produkten står för ett värde men där andra mervärden och mer kunskap blir allt mer betydelsefulla i relationerna med vår marknad och våra kunder.SCHUNK tar nu ett större ansvar och fokuserar ännu mer på ett mer lösningsorienterat sätt att sälja våra produkter och tjänster. Vår erfarenhet visar att kunderna efterfrågar alltmer komplexa lösningar där produkter från SCHUNK samverkar i en bredare kontext och att kraven nu är att erbjuda en funktion eller en process, snarare än en enskild produkt.

Därför förändrar nu SCHUNK sin organisation för att bli mer kundfokuserad och flexibel. Med början i september sker en förändring i sättet som SCHUNK hjälper sina kunder och där en helt ny funktion startas; ”Projects & Applications” Syftet med denna funktion, som är starten på en ännu tydligare satsning, är att kunna gå djupare in i kundernas behov samt att kunna erbjuda kompletta applikationer där lösningens funktion och effekt redan är känd.

Mathias Steininger

Mathias Steininger, som har byggt upp både en bred och djup kunskap med sin mångåriga erfarenhet hos SCHUNK kommer vara den som ansvarar för tjänsten.

”Vi tar nu ett nytt grepp och tillför mer kunskap som ger marknaden en mycket bredare och mer anpassad lösning, färdig att implementeras i kundernas applikationer. Detta är något som vi tror starkt på och som kommer utvecklas ännu mer de kommande åren. Detta det första steget är en del i en långsiktig satsning som successivt kommer byggas ut, säger Mathias Steininger