Allt tog sin början 1891 när en fabrik för tillverkning av järnvägsvagnar grundades i Södertälje. Företagets namn var Vagnfabriksaktiebolaget i Södertälje, förkortat till Vabis. Snart började företaget också utveckla och tillverka bilar och lastbilar.År 1900 bildades Maskinfabriksaktiebolaget Scania (Scania betyder Skåne på latin) i Malmö för tillverkning av cyklar. Scania började också snart producera bilar och lastbilar.

 

1902 byggdes den första lastbilen. 1911 gick Scania och Vabis ihop för att möta den tilltagande konkurrensen i Europa. Den första bussen tillverkades och produktionen av bilar, lastbilar och bussar fortsatte i både Malmö och Södertälje.

 

Scania investerar nu i en servoelektrisk kantpress, E-Brake 100 ton 3 meter från Din Maskin.

 

Safans servoelektriska kantpress, E-Brake, har en servoelektriskt driven pressbalk som möjliggör höga presshastigheter med en extrem noggrannhet. De faktorer som gör så många kunder nöjda med sin E-Brake är bland annat dess tysta gång och exakthet i bockningsoperationen. Viktigt att nämna är att en E-brake är fri från oljeläckage genom servodriften.

 

För ytterligare information om Safan kantpressar, kontakta en säljare på Din Maskin, 0370-69 34 00 eller besök www.dinmaskin.se