SmiCut har vidareutvecklat sitt FourCut gängverktyg så att det även finns för spårstickning.

Ingen underläggsplatta behövs därför att man har slipat in extra släppning på sidorna av skäret. Man behöver alltså inte tänka på stigningsvinkel och val av underläggsplatta när man gängsvarvar. Samma hållare kan användas för alla gängor med stigning upp till 3,5 mm och nu också för spårstickning upp till 3,5 mm bredd.

För mer information kontakta SmiCut i Ludvika, tel. 0240-182 30, info@smicut.sewww.smicut.com eller besök oss på EMO i Hannover 16-21 september, hall 4 monter E45