Ett 80-tal industriföretag och forskare möttes på Produktionstekniskt centrum igår för att diskutera och lära mer om hur additiv tillverkning (AM) och termisk sprutning kan användas vid reparation och uppgradering av komponenter i metall. Dagen fylldes av föreläsningar, demonstrationer, utställningar, erfarenhetsutbyten och inventering av vilka utvecklingsbehov som finns.

– AM ger många fördelar som exempelvis mindre svinn, lättare produkter och längre livslängd, vilket i sin tur bidrar till ökad hållbarhet. Man kan också vinna mycket tid på att reparera stora komponenter på plats och på så vis slippa kostsamma och tidskrävande transporter, förklarade Claes Fredriksson, forskare vid Högskolan Väst.

Ett seminarium på PTC, produktionstekniskt centrum, där man fokuserar på hur man reparerar och uppgraderar komponenter i metall.