Så kan Industri 4.0 förbättra arbetskulturen – och det ekonomiska resultat – hos tillverkarna

jun 30, 2022 | 4.0, Maskin

Big data och de industriella sakernas internet (IIoT) ger centraliserad och förenklad användning och åtkomst av data. Men kan sådan teknik dessutom förbättra arbetskulturen på verkstadsgolvet? Det ville OSI Precision undersöka när företaget installerade programvara från Sandvik Coromant, ledande specialist på verktygsmaskiner, som del av ett projekt för att införa Industry 4.0. 

OSI Precision, specialister inom allmän verkstadsindustri och tillverkare av avancerade delar, har sin bas i Quebec. Företaget är sedan länge Sandvik Coromants affärspartner och använder Sandviks robusta verktyg i flera CNC-maskiner och en fräsmaskin i verkstaden. 

Den här gången ville OSI ta samarbetet i en ny riktning – man ville börja använda maskinövervakning genom att ansluta nio av verkstadens CNC-maskiner. I praktiken innebar det att OSI Precision behövde Sandvik Coromants hjälp med att konsolidera styrnings- och prestandaanalys för samtliga av de nio maskinerna – på ett snabbt och säkert sätt som skulle kunna förenkla företagets övergång till Industri 4.0.

Maskinerna kom från olika tillverkare – DMG, Mazak, Correa och Parpas – och vissa av dem var nya, andra gamla. Det innebar en extra utmaning. Dessutom var det dyrt att köra varje maskin, så den styrningslösning som OSI Precision bestämde sig för skulle få stor betydelse för det ekonomiska resultatet.

Kunden började undersöka programvaror i början av 2019 och ingick avtalet med Sandvik Coromant i maj. På sommaren började Sandvik Coromant samla in data från de flesta av maskinerna, och på hösten samma år var det inledande pilotprojektet i full drift.

”Innan vi valde Sandvik Coromant ägnade vi några månader åt att undersöka ett antal olika verktyg för att kunna välja rätt partner för projektet”, säger Hubert Breton, driftschef och ansvarig för digital teknik hos OSI Precision. 

”Vi hade satt upp 15 kriterier. Bland annat att styr- och övervakningssystemet måste vara mångsidigt, konfigurerbart och lätt att anpassa för de olika typerna av maskiner i vår verkstad. Vi ville också att systemet skulle gå att integrera med andra digitala system, till exempel våra databaser. Dessutom ville vi ha ett lätthanterligt användargränssnitt för operatörerna.”

Till slut valde man Sandvik Coromants CoroPlus® MachiningInsights-plattform, en modern molnbaserad övervakningslösning. Det främsta skälet var det väl fungerande samarbetet och gedigen support. 

”För våra skärverktyg samarbetar vi med Sandvik Coromant sedan många år. Under alla år har stödet från dem och från vår kontaktperson hos dem, varit mycket bra”, säger Hubert Breton.

Bijal Patel, Senior Digital Machining Specialist hos Sandvik Coromant, arbetade nära OSI Precision i projektet. ”Tillgång till data är det första steget för att få ut maximal prestanda och lönsamhet från maskinerna och kunna mäta prestationerna”, säger Bijal. ”Det är där som Sandvik Coromant kommer in i bilden.”

OSI Precision övertygades också av Sandvik Coromants planer på att utveckla CoroPlus® MachiningInsights-plattformen i framtiden. ”Vi gillade vad vi såg där, inklusive möjligheten att integrera verktygsmaskinerna. Det var en viktig faktor för beslutet.” 

Pilotprojekt

OSI Precision var positiva till att börja använda CoroPlus® MachiningInsights i ett tidigt skede. Plattformen är till för att ge tillverkarna större insyn i CNC-maskiner och tillverkningsprocesser, och tillhandahålla de nödvändiga redskapen för att analysera, identifiera och eliminera vanliga orsaker till stilleståndstider och ineffektivitet.

”MachiningInsights automatiserar datainsamlings- och analysprocessen. Syftet med programvaran – som är att ge verkstäderna fullständig transparens kring hur maskinerna nyttjas – stämde perfekt överens med OSI Precisions övergång till Industry 4.0, och lösningen kunde enkelt anpassas av OSI Precisions personalstyrka”, säger Bijal Patel

Operatörerna hanterar parametrar och data om byten av verktyg och delar, verktygsbrott och maskinfel. Data som genereras av maskinövervakningslösningen är särskilt användbara när man undersöker orsakerna till maskinstopp. Sandvik Coromant var också fullt medveten om att arbetskulturen var en viktig faktor för OSI Precision.

”Allt kokar ner till hur människor behandlar varandra – även vid användning, hantering, delning och rapportering av data. Förbättras sådant, förbättras också kommunikationen inom anläggningen”, säger Bijal Patel.

OSI Precision började med att implementera CoroPlus® MachiningInsights som pilotprojekt: Tre maskinoperatörer körde utrustningen efter att ha genomgått en internutbildning ledd av Hubert Breton. Parallellt med utbildningen förklarade han pilotprojektet. Den andra delen av utbildningen var praktiskt inriktad och handlade om hur systemet kan styras från en iPad.

”Implementeringen var mycket viktig, för att se till att alla förstod och arbetade mot samma mål. Det var avgörande att involvera folk direkt i projektet, i stället för att utveckla det utan de framtida användarnas inblandning”, säger Hubert Breton.

Extremt anpassningsbar 

I pilotprojektet blev OSI Precisions medarbetare tvungna att vänja sig vid helt ny programvara. Lyckligtvis är CoroPlus® MachiningInsights-plattformen enkel att börja använda, med ett okomplicerat inloggningsförfarande och menygränssnitt. Plattformen är också extremt anpassningsbar, oavsett om den används via nyckeltalsmätare eller från operatörskanaler på iPad-enheter. ”OSI Precision har anpassat nyckeltalsmätarna med all information som vi tyckte behövdes, och har därmed en modifierad version av gränssnittet från Sandvik Coromant”, säger Hubert Breton.

”Genom fjärranslutning på iPad-enheterkan operatörerna kontrollera maskinernas aktuella status, men även prestationerna sedan maskinerna anslöts”, säger Bijal Patel. Operatörerna kan visa empiriska data om varje tillverkad del, varje verktyg som har använts, varje arbetat skift och, till och med, hur operatörna påverkar operationerna.”

Trots alla fördelar fanns det viss tveksamhet hos OSI Precisions operatörer i början av projektet – inte minst eftersom informationen från CoroPlus®MachiningInsights skulle användas för att mäta prestation och aktiviteter. 


”Det var viktigt att personalen förstod att det hela inte är ett övervakningssystem. I stället ligger MachiningInsights till grund för kontinuerliga förbättringar och högre konkurrenskraft, och gör det möjligt för var och en att bli bättre på sitt jobb genom att dra nytta av data. 

”Vi är mycket försiktiga med att dela data internt. Alla är överens om att systemet är till för att driva kontinuerlig förbättring. För att uppnå det var det avgörande med anpassad rapportering”, säger Hubert Breton

Med Sandvik Coromants stöd kunde företaget snart urskilja fördelarna med att använda den nya, digitaliserade strategin – i synnerhet fördelarna med att utvinna data. Det tog inte lång tid innan OSI Precisions operatörer var helt med på tåget.

En utmaning uppstod när OSI Precision behövde installera adaptrar för var och en av de olika återförsäljarnas maskiner, så att maskinernas data kunde översättas och bli kompatibla med CoroPlus® MachiningInsights-plattformen. Alla signaler och data från maskinerna översätts till ett gemensamt maskinspråk och sammanställs sedan för analys. 

”För konkret installation av de första adaptrarna var Sandvik Coromant på plats i anläggningen, vilket var till stort hjälp. Med en av adaptrarna uppstod ett kompatibilitetsproblem, men Sandvik Coromant kunde snabbt lösa problemet online, genom att koppla oss till rätt personer”, säger Hubert Breton.

95 % av Sandvik Coromants projektsupport skedde på distans. OSI Precision och Sandvik Coromant kommunicerade regelbundet i Zoom- och TeamViewer-möten. Även installation och konfigurering av maskinövervakningslösningen utfördes på distans. OSI Precision tänker använda data från pilotprojektet för framtida förbättringar och för att rulla ut systemet till de övriga 15–20 operatörerna. 

Bättre arbetskultur

Enligt Hubert Breton blev pilotprojektet mycket lyckat: ”Vårt samarbete hittills har fungerat mycket bra och det är enkelt att använda systemet. Vi har även kunnat integrera insamlade data med annan programvara, med hjälp av Sandvik Coromants API (Application Programming Interface), som vi fick utmärkt support med från Tyskland.

”Systemet har aldrig legat nere. Lösningen är hittills extremt tillförlitligt och våra operatörer har använt den under 90 % av tiden, som planerat. Framöver tänker OSI Precision låta systemet visa hur snabbt företaget kan leverera avancerade och skräddarsydda bearbetade komponenter till kunderna.

”Den nya tekniken har gjort OSI Precisions operatörer effektivare. Vi är på rätt spår vad gäller att förändra vår arbetskultur”, avslutar Hubert Breton.

Vill du synas här med en banner för ert företag

 

 

LIQUIDTOOL Instructor övervakar skärvätskor med hjälp av intelligent teknik
LIQUIDTOOL Instructor är den första intelligenta lösningen för övervakning av skärvätskor som använder plug & play-teknik och övervakar skärvätskornas tillstånd...
3nine Industries förvärvas av Alder
Alder II AB (Alder) är en nordisk investeringsfond med fokus på utveckling av hållbara teknik- och tjänsteföretag. Den 21 oktober avslutade de förvärvet av 3nine...
En intelligent och automatiserad smörjning är framtiden
Maskinen, verktygen och – i mindre utsträckning – kylsmörjmedel. Tillsammans definierar de kvaliteten på ett arbetsstycke. För att upprätthålla en perfekt emulsion och...
”Även kringutrustning behöver väljas med omsorg”
Att välja rätt maskin är en process som kräver en noggrann utvärdering. Det är logiskt eftersom maskinen avgör förutsättningarna för det som ska produceras. Men...
Att ta till sig edge-tekniken
Enligt Google Trends data har antalet webbsökningar på begreppet edge computing ökat med hela 473 procent de senaste fem åren. Uppenbarligen finns ett stort intresse av...
Turning Up the Power
CAMBRIO, ledande CAD/CAM-innovatör inom mjukvara för produktionsbearbetning, är glada att kunna lansera nya GibbsCAM 2023. Utveckling har fortsatt fokusera på att utöka...
Distribuerad AI inom skärande bearbetning
Från den mordiska superdatorn Hal i 2001: A Space Odyssey till Skynet i Terminator – artificiell intelligens (AI) har inte det bästa ryktet i populärkulturen. Men inom...
”Snabbare återstart vid produktionsstopp är vårt mål”
Oplanerade produktionsstopp är kostsamma för industriföretag som har automatiserad tillverkning. Forskare från Högskolan Väst och fyra företag undersöker nu om...
Stort fokus på ”smart Manufacturing” på IMTS
"Upplevd kunskap får inte stå i vägen för en naturlig hunger för ett kontinuerligt lärande" Det står läsa i en ledare i tidningen Smart Manufacturing i USA, vilket...
Är detaljen viktigare än helheten?
Hur ofta händer det att du fastnar i en liten detalj som av någon anledning lyfts fram som viktigare än slutresultatet? Krönika: Anders Brunström Edge Technology AB...
En ny öppen digital affärsplattform som accelererar den digitala transformationen
Siemens AG har lanserat en ny, öppen digital affärsplattform, Siemens Xcelerator, för att accelerera den digitala transformationen och värdeskapande för kunder inom...
Lanserar IoT-plattform för mätning av luftkvalitet i realtid
QleanAir har utvecklat en IoT-platform som hjälper företag att mäta, förstå och förbättra sin luftkvalitet. Nu lanseras QleanAir Connect som kopplar upp arbetsplatsens...
Kan de små detaljerna vara avgörande?
Jag läste för en tid sen några kloka ord av Olof Röhlander som handlade om stenskott. Där stenskott var en metafor för det nödvändiga i att även ta tag i det som till...
Digitala tvillingar skapar helt nya möjligheter
Det kan gälla hela samhällen, städer, fabriker och allt där det finns någon form av processer och/eller flöden – det mesta går i dag att bygga upp i en virtuell värld,...
Energioptimering genom smart finansiering kan spara tillverkningsindustrin miljarder
Tillverkningsföretag har tryck på sig från regelverk och aktieägare att minska koldioxidutsläppen och optimera sin energianvändning. En ny studie från Siemens Financial...
Digitala kunskapssessioner för optimerad funktion och produktivitet
Sandvik Coromant, har lanserat ett antal digitala kunskapssessioner för att hjälpa kunderna med applikationer där solida verktyg används. De tolv sessionerna tar upp...
Power Skiving mjukvara med kraftfull teknologimodul
Den nya mjukvarulösningen möjliggör en tillverkningsorienterad verktygskonstruktion och processoptmering i produktionsmiljö Verktyg för Power Skiving, ögonblicksbild...
Effektiv produktion när misslyckande inte är ett alternativ
Originaldelstillverkare inom flygindustrin (OEM) måste arbeta för att tillverka flygplan som kan färdas hållbart även långa sträckor och klara nollutsläppsmål. De måste...
Håkan vill underlätta för industrin att identifiera materialdefekter
Teknik som används för att upptäcka sprickor i kärnkraftverk kan snart även användas för kvalitetskontroll inom verkstadsindustrin. Möt vår nye professor i oförstörande...
CERATIZIT ger dig kompetent hjälp direkt med en ny app
Även i tider av lokala och nationella nedstängningar till följd av covid-19-pandemin utgör tillverkningsindustrin ett fortsatt viktigt bidrag till en fungerande...
Automation är det mer än maskinbetjäning?
Vad automation innebär beror helt och hållet på sammanhanget och vem man frågar. Inom den producerande industrin betyder automation och automatisering oftast att man...
Mer data ger mindre skräp
För att finna sig till rätta i en ny verklighet efter pandemin måste industrin påskynda den digitala omställningen och lära sig att dra nytta av den. Det är redan på...
”Vi börjar tänka som maskiner när vi förlitar oss på teknologin”
Digitaliseringen tar allt större plats i våra arbetsliv och vi förlitar oss mer och mer på maskiner och artificiell intelligens. – Samtidigt riskerar människan att...
Abus kransystem har en stark framtidstro
Under februari 2022 inleddes arbetet med utökade lokaler på Gräsdalen i Karlstad. Lokalerna utökas med konferens- och utbildningslokaler, kontor, garage och lager på en...
Utbildning i maskinteknik efter pandemin
Forskning från Search Consultancy visar att tillverkningsindustrin påverkas mer av brist på kompetent arbetskraft än någon annan bransch – 85 % av företagen lider brist...
Mjukvara hjälper tillverkare att optimera lagerhållning och lönsamhet
Produktivitet är det främsta målet för tillverkare, och är avgörande för resursoptimering, effektivitet och företagets ekonomiska resultat. Trots det förbises...
Det enkla sättet att implementera digital bearbetning
I tillverkningsindustrin kan även de minsta felen resultera i höga kostnader. För att undvika detta på ett tillförlitligt sätt erbjuder Sandvik Coromant, ledaren inom...
Ännu en tech-investering i Malmö-regionen
Connectitude reste i veckan sin första runda om 15 mkr i tillväxtkapital för att sätta fart på försäljningen och därmed farten mot visionen om ett ekosystem av smart...
United Grinding gör revolution – för framtidens fabriker och framtidens operatörer
United Grinding innefattar en samling tungviktare inom slipning – såsom Studer, Blohm Jung, Walter, EWAG, Magerle, Schaudt Mikrosa och IRPD. Alla bolagen jobbar...
Robust, pålitlig, effektiv och underhålls-smart luftrening
Det italienska företaget AR Filtrazione, som finns i Bergamo strax utanför Milano, har tillverkat system för luftrening i 25 år, har närmare 40 återförsäljare i världen...
GibbsCAM lanserar version 2022 med fokus på kvalitet och högre kärnstyrka
Moorpark, Kalifornien: CAMBRIO, en ledande CAD/CAM-innovatör inom CNC programmering är glada att kunna tillkännage den nya releasen, GibbsCAM 2022. Nick Spurrett hos...
Optimera verktygs- och skärdata direkt med Seco Suggest
Seco Tools kunder minskar tiden för processoptimering med snabba expertrekommendationer för verktyg med hjälp av Suggest, som är ett kostnadsfritt och nyligen...
Skapa affärer av insamlad data – steg för steg
Den digitala utvecklingen inom tillverkningsindustrin går framåt med stormsteg. De företag som ännu inte har påbörjat sin digitaliseringsresa får svårt att hänga med i...
Sandvik Coromant lanserar CoroPlus®-programmet för produktivitetsförbättring
För att uppfylla alla olika krav som finns på industriell produktivitet har Sandvik Coromant lanserat CoroPlus® PIP-programmet (program för produktivitetsförbättring),...
Bearbetningsmetoden PrimeTurning™ implementeras i Siemens NX-programvara
Sandvik Coromant, ledaren inom bearbetningslösningar, har offentliggjort sitt senaste samarbete med Siemens Digital Industries Software, där deras PrimeTurning™-teknik...
Connectitude bidrar till en förenklad eftermarknad
På en väl omhändertagen eftermarknad tjänar maskintillverkare två tredjedelar av sin totala lönsamhet. Nu tillgodoser Connectitude behoven och förbättrar eftermarknaden...
Strategisk kompetensutveckling en nyckelfråga
Den teknologiska utvecklingen pågår med full kraft. Digitalisering, automatisering, artificiell intelligens och elektrifiering innebär att både företag och medarbetare...
Energikonvertering kan spara miljarder
Ny forskning från Siemens Financial Services (SFS) uppskattar kostnaden för att nå officiellt uppsatta mål för fastigheters energikonvertering till år 2040 i fem...
Nytt utbildningskoncept från svensk metallindustri
För att möta industrins stora behov av kompetens så har metallbranschen nu tagit fram ett helt nytt koncept för sitt utbildningsmaterial. METALLKOMPETENS är ett nytt...
Maskinteknikföretag löser CAM-verktygsutmaningar
Sandvik Coromant, har meddelat ett nytt samarbete med Autodesk. Samarbetet tillkännagavs officiellt den 17 november 2020 vid Autodesk University 2020 – den ledande...
GibbsCAM lanserar version 14
GibbsCAM 14, omfattar ett stort antal nya funktioner & förbättringar som förenklar och accelererar CAM programmering för alla typer av CNC maskiner. Temat i v14...
Smart finansiering för att möta investeringsutmaningen
De akuta utmaningarna i och med Covid-19-pandemin har tvingat livsmedels- och dryckestillverkare att snabbt anpassa sig till förändrade konsumtionsförhållanden och...
Nya styrsystemsappen: Effektiv och enkel att använda
Okuma, en världsledande marknadsledare för CNC-verktygsmaskiner och processoptimering, tillsammans med Dr. Kaiser Diamantwerkzeuge GmbH & Co. KG, har utvecklat en...
Senaste versionen med en rad förbättringar
Den senaste versionen av EDGECAM innehåller cirka 30 uppdateringar såsom associativ verktygsbana i Face Mill-cykeln, förbättrad Parallel Lace verktygsbana och...
Digital tvilling ska hindra dyra driftsstopp i industrin
Maskiner som oväntat går sönder kan leda till stora kostnader för industrin. Nu arbetar forskare på Örebro universitet med en lösning på problemet: en digital tvilling....
Digitalt verktyg håller koll på maskinerna
Handen på hjärtat – har du koll på det löpande underhållet av maskinerna? Ravema Smart Maintenance är ett nytt digitala verktyget som gör det lättare att genomföra...
Upp till 70% minskade kostnader !
I Värnamo arrangerade Edge Technology årets första ETUX. Denna gång var ämnet lagerautomat med fokus på SupplyPoint. En dag fylld av information om produkten och...
Sprider kunskap i Södertälje Science
I Södertälje arrangerades den tredje upplagan av Science Week nyligen. Ett arrangemang samordnat av inte mindre än 38 medarrangörer. En kombination av seminarier,...
Ny version av IRONCAD
IronCAD erbjuder nu konstruktörer möjligheten att öka hastigheten i produktutvecklingsprocessen i och med lanseringen av nya IRONCAD 2020.  Programmet, som ges ut...
Automatisering, digitalisering och bearbetning
Med en monter på ungefär 1 500 kvm, visade Okuma, representerat i Sverige av Stenbergs, en rik portfölj av ny teknik vid årets EMO i Hannover. Besökare fick uppleva det...

4.0 / Mjukvara

Flerfunktion