Gührings nyutvecklade borr RT 100 S är speciellt framtagen för att möta krav som ställs vid borrning i stål. Dess fördelar är höga skärvärden med minimal bearbetningstid och en utmärkt process säkerhet gällande hålkvalité.

RT 100 S är det ideala verktyget för bearbetning i konstruktionsstål, automatstål, legerat och olegerat seghärdningsstål, legerat och olegerat sätthärdningsstål samt snabbstål med upp till 1400 N/mm². RT 100 S uppvisar en betydligt längre verktygslivslängd i jämförelse med konkurrenter, säkerställer en mycket hög hålkvalité samtidigt som den ger en reducerad bearbetningstid på grund av den höga skärdatan. Detta minskar den totala verktygskostnaden och ökar hålkvaliteten.Höga skärparametrar medför kort bearbetningstid vilket ger en reducerad kostnad per hål.

Maximal prestanda tack vare maximal verktygskvalité

En särskilt stark och speciellt tillverkad skäregg är skapad med hjälp av micro-geometri. Löseggsbildning och förslitningar på skäreggen minskas samtidigt som en optimerad premiumkvalitet garanterar en minskning i skärkrafter och i bearbetningstemperaturen. Spetsgeometrin är konstruerad liknande en fasettspets med en rak skäregg. En så kallad ”doubel protection” ger ett förstärkt skydd på skäreggen vilket förebygger förslitningar och ger en förstärkt skäregg (längre livslängd). Utmärkta centrerande egenskaper och den höga matningen ger mycket bra spånbrytning vilket innebär korta spån och garanterar en effektiv spånavgång vilket bidrar till en hög processäkerhet i borrprocessen.

Egen tillverkning av verktygsmaterial och beläggning

Gührings egna hårdmetallsverk garanterar att man har full kontroll på hårdmetallstillverkning vilket säkerställer den högsta kvalitet gällande hårdhet, sprickbildning, seghet och kostnadseffektivitet. Slutprodukt är mycket prisvärd!

Även vid svårbearbetade förhållanden är tendensen vad gäller sprickbildning i materialet minimal. Den extremt fina ytfinishen vad gäller spetsgeometri och spårprofil minskar friktionen mellan borr och arbetsstycke som skall bearbetas vilket reducerar bearbetningstemperaturen. Den optimala spånbrytningen ger minskade skärkrafter och de polerade spårkanalerna garanterar en minskad bearbetningskraft.

En toppbeläggning på skäreggen med TiAIN ökar ytterligare livslängden på verktyget.