Inom industrin finns i dag en stor efterfrågan på ökad flexibilitet, sänkta kostnader och resurseffektiva lösningar. Man måste kunna göra snabba formatändringar på produktionslinjer för att anpassa sig till olika produkter. 

– Vårt mål är att hjälpa våra kunder att hitta den bästa lösningen för deras specifika användning, och vi har sett en ökad efterfrågan på den här typen av produkter, förklarar Per Rosenquist, försäljningsingenjör på Rollco.

Omställningsmotorerna utvecklas och tillverkas i Tyskland. Tillverkaren har stor erfarenhet och kunnande av både standardiserade produkter och kundanpassade lösningar. Produkterna har visat sig minska kostnaderna och öka effektiviteten avsevärt.  

Omställningsmotorerna passar perfekt i Rollcos befintliga sortiment av elektromekaniska ställdon och linjärenheter. Omställningsmotorerna möjliggör snabba formatomställningar med exakt precision. Tack vare självövervakningsfunktioner och tidiga varningar har omställningsmotorn stöd för förebyggande underhåll för att förbättra maskinens tillgänglighet.