Den virtuella robotmässan KUKA Nordic General Industry web expo blev ett väl-besökt event, där kunder, partners och kollegor kunde träffas online, utan några problem med att sköta den social distansen. – Vi är mycket nöjda med hela evenemanget, säger Joacim Lorentzon, försälj-ningschef för KUKA Nordic.

Bland dem som framträdde på mässan fanns bland andra Martin Bunk, Area Sales Manager på KUKA. Han talade om KR C5 micro, en controller anpassad för små robotar.

Det är den senaste teknologin, men med en fysisk storlek som är 70 procent mindre än KR C5 som används för större robotar, sa Martin Bunk. Just storleken är en avgörande egenskap.

– I sammanhang med mindre robotar är det viktigt, där är plats lika med pengar.

KR C5 micro börjar lanseras i oktober.

På den digitala mässan gick det också att ställa frågor till Tomas Rudolfsson, Key Account Manager for Tier 1 Industry, som berättade om KUKA:s koncept cell4_production. cell4_production är modulbyggda robotceller som bland an-nat är inriktade på olika lösningar för svetsning – bågsvetsning, punktsvetsning, friktionssvetsning med mera. Cellerna finns bland annat även för skruvdragning och limning, sammanlagt finns de att beställa för ett tiotal olika processer.

– Det handlar om kostnadseffektiva koncept för robotceller, som snabbt går att sätta i produktion, sa Tomas Rudolfsson.

Även KUKA:s landschef i Danmark, Kim Reeslev, fanns bland dem som framträdde online. Han presenterade KUKA:s nya portalrobotar – bland andra KR300LP – i ett av de virtuella presentationsrummen.

Linjärrobotarna, som främst används för att länka samman olika arbetsprocesser, finns i en rad olika utförande. Allt från små enheter för bärlaster på 16 kilo upp till större robotar som klarar 600 kilo.

Repeterbarheten har en noggrannhet på 0,1 till 0,3 millimeter, och principen för att pro-grammera dem är densamma som för alla andra av KUKA:s robotar.

Samma mjukvara, samma funktioner och så vidare. Bara att de är linjära. Även kalibre-ringen sker på samma sätt som med KUKA:s övriga robotsortiment, sa Kim Reeslev. KUKA Nordic General Industry web expo pågick den 15 och den 16 september.