Skärande bearbetning av material kommer allt mer att handla om flexibilitet och tillit till maskinen eller verktyget.

– Tidigare jagade man minuter och sekunder, idag pratar vi mer om processäkerhet. Framtiden innebär något helt annat, säger Anders Jinglöv, affärsområdesansvarig på Ravema AB.

Anders Jinglöv på Ravema ser en framtid innehållande flexibilitet, tillit och enkla ställtider.

Det är på Elmia Verktygsmaskiner som Ravema visar upp både dagens och morgondagens maskiner.

– I framtiden kommer man att köra obemannat och då måste man kunna lita på sin maskin eller sitt verktyg. Då blir ställtider och flexibilitet viktigare än hur snabbt och långt en maskin kan köras, säger Anders Jinglöv.

Ravema satsar på flera saker under mässdagarna på Elmia Vertygsmaskiner. Det ena är Ravema 4.0, framtidens bearbetning, det vill säga hur man kan kommunicera och flytta IT-lösningar inom den egna produktionen. Den andra punkten är flexibilitet.

– Det som kommer i industrin framöver är att det krävs mindre serier och mer flexibel produktion. Det är de två huvudteman som vi jobbar med under mässdagarna, säger Anders Jinglöv.

Industri 4.0 är det många som har pratat om tidigare, men nu kommer lösningarna väldigt snabbt. Inom en inte allt för snar framtid kommer man kunna förutse när en maskin eller ett verktyg ska servas eller bytas ut, vilket genererar få eller inga stopp i produktionen.

– Digitalisering och automation går enormt snabbt nu. Verktygssidan blir allt mer digitaliserad, många maskiner är kopplade till en app så att man på ett enkelt sätt kan följa den via sin telefon. Vi pratar även om kommunikation mellan olika maskiner och verktyg. Det är verkligen jätteintressant, säger Anders Jinglöv.