Ravemas nya solcellsanläggning är nu i drift och producerar dagligen förnybar el till teknikcentret i Värnamo. 

Jörgen Fredsson

”Det här är ett steg i rätt riktning med miljön i fokus. På Ravema arbetar vi ständigt med projekt för att hitta lösningar på hur vi kan bidra till samhället, en förbättrad miljö och hur vi kan göra saker smartare, vi har alla ett ansvar i det arbetet. Vi ser en fantatiskt fin möjlighet att utnyttja vårt tak till att producera el som vi dagligen behöver till vår utrustning i vårt teknikcenter,” säger Jörgen Fredsson VD på Ravema.

Sommaren och höstens byggnation har nu driftsatts och lösningen blir imponerande både vad gäller storlek och mängden el som produceras. Totalt täcks taket på Ravema av 1000kvm solpaneler som tillsammans beräknas producera ca. 140.000KWh om året. 

”I relation till en vanlig familjevilla som förbrukar lite drygt 20.000KWh om året så kommer vår anläggning att bidra med en stor del av Ravemas årliga förbrukning. Vi har alla ett ansvar i arbetet med att anamma hållbara lösningar och bidra till samhällets gröna utveckling. Detta är en del av flera i vårt arbete med miljön i fokus och rimmar bra med Ravemas värdegrund,” säger Jörgen Fredsson

Ravemas värdegrund bygger på vårt dagliga arbete och genomsyrar allt arbete i företaget. Förtroende, Engagemang och Hållbarhet är orden som alla har med sig i sitt dagliga arbete. Med dessa förlitar vi oss på varje medarbetares egen förmåga att agera etiskt och rättvist i sina roller, att uppträda med integritet och professionalism i kontakten med varandra, våra kunder och samarbetspartners. Det vi vanligen refererar till som sunt förnuft.