BT-CNC Lego AB i Kävlinge är en mekanisk verkstad med inriktning på finmekanik och rådgivning inom industriell produktion. Under sommaren flyttade företaget in i helt nybyggda lokaler och fick därmed dubbelt så stor produktionsyta jämfört med tidigare. I samband med det fick de även sin nya horisontella fleroperationsmaskin Quaser HX504AP installerad. Idag är man 14 medarbetare som håller igång maskinparken 19 timmar/dygn. ”Vi har bra lönsamhet och vi planerar fortsatt expansion och har fler maskiner på önskelistan”, säger produktionschef Håkan Thuresson.

 

 

[BILDTEXT: Från vänster: Håkan Thuresson / Produktionschef och delägare, Philip Berglund / Order-beredning, Mikael Andersson / Marknadschef]

 

 Faktaruta QUASER HX504IIAP
 Palettstorlek  500 x 500 mm (2 st)
 Rörelser XYZ  760 x 640 x 760 mm
 Max bordslast  500 kg (per palett)
 Max sving arbetsstycke  Ø760 mm
 Max höjd arbetsstycke  800 mm
 Spindelkona  BT40 BigPlus
 Max spindelvarvtal  12000 rpm
 Antal verktygsplatser  60 st
 Max effekt spindelmotor  30 KW
 Vikt  13000 kg
 Styrsystem  Fanuc 18iMB

 

För mer information kontakta

Maskin AB A. Fransson, www.maskinfransson.se

BT-CNC Lego AB, www.btcnc.se