2017 certifierades KUKA:s lättviktsrobot LBR iiwa Med för medicintekniska produkter enligt internationellt erkända CB-systemet (IECEE CB Scheme). På forskningsnivå finns roboten redan i en rad medicinska tillämpningar inom kirurgi och diagnostik som kommer att förändra och förbättra behandlingen inom skilda områden som cancerdiagnostik, kirurgi och ortopedi. I juli belönades KUKA LBR med det prestigefulla IERA-priset på International Symposium on Robotics i München.

Juryn för IERA-priset består av högt rankade internationella representanter inom industri och forskning. Priset uppmärksammar insatser i särklass utförda av företag och innovatörer. Det anses som ett av de viktigaste internationella priserna när det gäller robotar och automation.

KUKA LBR iiwa Med fick juryns gillande tack vare sin bredd av möjliga applikationer när det gäller användning inom det medicinska fältet. Framtidsmöjligheterna är stora för lättviktsrobotar som på ett flertal sätt klarar att interagera med vårdpersonal och medicinska specialister.

Joacim Lorentsson

– Kraven som ställs vid medicinska applikationer är mycket höga och vi strävar hela tiden efter att leva upp till dem. Vår satsning inom området har pågått i mer än tio år och IERA-priset är en bekräftelse på att vi satsat rätt och att vi är med i framkant av utvecklingen inom medicinsk teknologi. Vi är mycket glada över utmärkelsen, säger Joacim Lorentsson, försäljningschef på KUKA Nordic AB. KUKA LBR iiwa Med har både hård- och mjukvara som är anpassad efter kraven inom den medicinska teknologin. Andra egenskaper som gör roboten särskilt lämpad för an-vändning inom vården är responsiva sensorer, intelligent säkerhetsteknologi, ytskikt som är optimerade enligt hygieniska krav och kontroller som är designade för att interagera med människor.

– Våra robotar har den känslighet som krävs för att klara samspelet. De blir en förlängning för både kropp och hjärna, säger Joacim Lorentsson.

KUKA:s huvudkontor i Norden ligger strategiskt placerat i Göteborg, där flera forsknings-intensiva företag i medicin- och läkemedelsbranschen är verksamma. Tidigare versioner av KUKA:s robotar är sedan flera år i tjänst på ett tiotal sjukhus i Norden, främst handlar det om användning inom röntgendiagnostik

Ett exempel på medicinska sammanhang där lättviktsroboten KUKA LBR iiwa Med redan används är i ett samarbete med danska medicintekniska företaget Robert ApS. Det handlar om en applikation kallad Robert – your personal friend – som används för rehabilitetsträning av ben vid på liggande patienter.

– Det är det första fallet i Norden där KUKA LBR iiwa Med blivit certifierad för användning på sjukhus, säger Joacim Lorentsson.