Sandvik Coromant, experten på skärverktyg och verktygssystem, har presenterat en ny högmatningsversion av planfräsen CoroMill® 745, med en ställvinkel på 25° för extra produktivitetsvinster vid fräsning av arbetsstycken i stål och gjutjärn. Den nya versionen med hög matning underlättar ännu högre spånavverkningshastigheter (MRR) i applikationer med skärdjup upp till 2,8 mm (0,110 tum). Den nya fräsen passar perfekt för områden som formverktyg, pumpar och ventiler, olja och gas, fordonsindustrin, kraftgenerering och allmän verkstadsindustri.

Trots hög avverkningshastighet och produktivitet behöver man inte kompromissa med ytjämnheten när man använder den nya CoroMill 745 för hög matning. Den innovativa konstruktionen ger ett lätt skärförlopp med utmärkt spånbildning, ett jämnt, mjukt ljud och låg effektförbrukning .

En viktig fördel med den nya fräsen är den låga kostnaden per egg tack vare dess dubbelsidiga 14-eggade skärkonstruktion”, säger Matts Westin, Product Manager, Sandvik Coromant. ”Inköpsavdelningarna kommer att uppskatta att verktygslagerkostnaderna sjunker eftersom CoroMill 745 med ställvinkel på 25° använder samma skär som dess motsvarande fräs med ställvinkeln 42°.”

CoroMill 745 för hög matning är avsedd för grov till medelfin planfräsning i fleroperationsmaskin och flerfunktionsmaskiner. Med sitt flereggade koncept är verktyget särskilt lämpligt för produktion av stora serier, för flexibla produktionslinjer och när det är viktigt att utnyttja verktyget maximalt. Fördelarna är tydliga vid fräsning av komponenter som ventiler, motorblock, nav, centralenheter, pumpkomponenter och formar, ja faktiskt vid bearbetning av alla typer av komponenter inom allmän verkstadsindustri i ISO P- eller ISO K-material. Den korta planfasen (0,6 mm; 0,024 tum) säkerställer en bra ytjämnhet. Den stora skruven medför enkel hantering, medan skärläget och den heptagonala skärformen gör skärfixeringen extremt säker för tillförlitlig planfräsning. Invändig skärvätsketillförsel finns på alla fräsar inom intervallet 63 till 160 mm (2,5 till 6,0 tum).

Som ett exempel på möjliga vinster och fördelar visade ett kundtest imponerande fördelar vid planfräsning av maskinbäddskomponenter i gjutet CMC ST52 (165 HB) på en ISO-50 portalfräs. En 125 mm (5 tum ) CoroMill 745 med 25° ställvinkel minskade cykeltiden per komponent med 40 % jämfört med ett konkurrerande verktyg.

CoroMill 745 för hög matning med ställvinkel 25° kompletterar CoroMill 745 med ställvinkel 42°.