ISCAR´s redan stora utbud av avstickningsverktyg utökas nu med LOGIQ5GRIP bestående av adaptrar med 5 skärlägenför TAG-skär i 2 och 3 mm´s skärbredd. Adaptrarna klarar avstickningsapplikationer upp till Ø45 mm.

LOGIQ5GRIP kännetecknas av hög repeterbarhet efter byte av skärläge och inga ställtider för justering krävs. Den bakre delen av adaptern är designad med en “V”-form (klampeffekt) som försäkrar maximala spännkrafter och verktygsstabilitet. Adaptrar för andra skärgeometrier kan monteras i samma hållare. Hållare och adaptrar är designade för JET-CUT kylning upp till 340 bar.