Visteon är en av de största globala leverantörerna till fordonsindustrin med anläggningar över hela världen, däribland USA, Mexiko, Kina, Japan, Tyskland, Ungern och Slovakien. Intern logistik är en av de viktigaste delarna i produktionsprocessen, vilket innebär att optimering av materialtransport blir en integrerad del av företagsstrategin. Sju produktionsanläggningar spridda över hela världen använder idag MIR:s rörliga robotar, däribland Visteon i Námestovo, Slovakien.

Visteon Electronics Slovakien tillverkar instrumentpaneler för flera OEM-fordonstillverkare, däribland Volkswagen, Škoda Auto, BMW, Ford, Citroën med flera. Med en daglig produktionskapacitet på 10 000 instrumentpaneler levererar företaget över 2 miljoner produkter varje år med 700 anställda som arbetar i ett treskiftssystem.

Från manual till automatiserad internlogistik

Liksom de flesta branscher utsätts även företag inom fordonsindustrin för hård konkurrens på global nivå och fordonsleverantörer är under konstant tryck från OEM:s krav på leverans i tid, hög kvalitet och kostnadseffektivitet. Att leverera material med en viss kvalitet, volym och vid ett specifikt tillfälle är extremt komplext och kräver maximal precision och flexibilitet. På Visteon görs detta genom att skicka elektronisk standardinformation till lagret och omedelbart leverera det nödvändiga materialet till verkstadsgolvet.

För ett par år sedan använde företaget manuella pallyftare som sköttes av de anställda, men de ersattes av system med automatiskt styrda fordon (AGV) som drevs via magnetremsor. Men dessa AGV kräver mycket tid och pengar för att ändra om produktionens utformning och infrastruktur. Det stod klart att denna plattform snart skulle ersättas av system som passar till Industri 4.0 och uppfyller kraven på smidiga och flexibla arbetsmiljöer där nya produktionsceller behöver implementeras på en särskild plats. Därför började Visteon överväga att använda teknik med automatiska rörliga robotar (AMR).

”En av orsakerna till att vi började fundera på att använda rörliga robotar var den framväxande Industri 4.0 som representerar framtiden i vår bransch,” sa Richard Čiernik, Industrial Engineer Manager på Visteon Electronics Slovakien. ”Utifrån detta var MiR-tekniken den perfekta lösningen för oss, eftersom MiR har blivit standard för internlogistik för Visteon globalt.”

Tre olika uppgifter, fyra MiR200-robotar

”Liksom alla framgångsrika företag utvärderar vi kontinuerligt vår tillverkningseffektivitet och arbetsproduktivitet. MiR-tekniken ger oss stor hjälp att ta bort behovet för manuell materialtransport från position A till position B. På vår anläggning har vi nu fyra MiR200 som används för tre olika uppgifter: Leverans av mönsterkort till SMT-linjer, uppsamling av avfallsmaterial och transportering av färdiga plastkomponenter,” sa Richard Čiernik.

Varje timme levererar två MiR200-robotar tomma mönsterkort till 9 automatiska SMT-linjer, där korten kompletteras med elektroniska delar. Dessutom samlar en robot upp avfallsmaterial som operatörerna placerar på roboten för att hålla verkstadsgolvet rent. Den fjärde roboten arbetar i formsprutningsfabriken där den betjänar tre produktionsmaskiner på begäran. Operatörerna styr roboten enkelt genom en förinställd knapp på en surfplatta. All logistik hanteras i samarbete med ett integrerat lagerhanteringssystem (WMS).

De rörliga robotarna används 24 timmar om dagen, fem dagar i veckan och placeras ut med två typer av toppmoduler – en fast hylla och en flytbar vagn, som är en modul speciellt utformad för rörliga MiR-robotar från ROEQ för att möjliggöra enkel hantering av transporterade laster. Toppmodulen för vagnar görs med en klickmekanism som gör det möjligt för systemet att samla ihop och släppa vagnar.

Helautomatisk drift

De rörliga robotarna från MiR arbetar helautomatiskt runt om i tillverkningsanläggningen, de kan öppna dörrar med en trådlös modul, förflytta sig genom en tunnel, ta sig förbi hinder, stanna i definierade lägen och återuppladdas automatiskt. De kan identifiera om det uppstår hinder på den definierade rutten och alltid välja den optimala vägen utan att personalen behöver göra något. Dessutom uppfyller MiR200-robotarna standarder för tillverkning av elektroniska komponenter som kräver skydd mot elektrostatisk urladdning (ESD).

Visteons anställda välkomnade de rörliga robotarna. I början var de anställda lite oroliga över potentiella säkerhetsproblem, men när de sett hur robotarna förflyttade sig runt, identifierade människor och kunde undvika krockar, togs robotarna snabbt emot av de anställda. De anställda förstod vilka fördelar robotarna medförde genom att befria dem från tunga, monotona uppgifter med lågt mervärde. Användarvänlighet, enkel programmering och den ännu flexiblare logistiken leder till ett smidigt samarbete mellan de anställda och MiR-robotarna.

”MiR-robotar ger arbetsfördelar i två huvudområden: enkla och monotona uppgifter som nu kan utföras av robotar som innebär kostnadsbesparingar för oss. Dessutom vad gäller ergonomi är det väldigt fördelaktigt att arbetarna ges material vid en exakt tidpunkt och med bekvämligheten att själva slippa utföra tunga fysiska arbetsuppgifter,” sa Richard Čiernik.

Avkastning på investeringen inom ett år

Sett utifrån tillverkningsprocessen ger MiR-logistik huvudsakligen tre fördelar. För det första är tillverkningsprocessen flexibel eftersom den möjliggör för Visteon att använda samma robottyp för olika tillämpningar på flera verkstadsgolv med minimal anpassning av utformningen. För det andra på grund av den snabba implementeringen, som underlättas av de lättanvända funktionerna för att snabbt kunna programmera robotarna utan programmeringskunskaper. Programmeringsuppgifter utförs mycket enkelt eftersom alla tillämpningar är programmerade och finjusterade i det funktionella och visuellt tilltalande grafiska gränssnittet. Och för det tredje är robotar användarvänliga och intuitiva för slutanvändaren – en operatör i produktionen kan kalla till sig en robot genom ett enkelt knapptryck.

Men den allra viktigaste faktorn för att investera i ny teknik på Visteon är det ekonomiska resultatet. ”En av vårt företags grundregler är att alla investeringar inom produktion inte får ha längre återbetalningstid än ett år och MiR-robotarna uppfyllde det kravet. Vi ser fram emot en ljus framtid tillsammans med fler MiR robotar på ännu tillämpningsområden,” avslutar Richard Čiernik.

Inom en snar framtid ska Visteon Electronics Slovakien utöka sin uppsättning rörliga robotar med ännu fler enheter, i synnerhet med tillämpningar för avfallsuppsamling, materialleverans och transport av färdiga produkter. Dessa planer är en följd av det framgångsrika resultat som MiR-robotarna levererade hos Visteon.