Den nya Makino L2 5-axliga vertikala fleroperationsmaskinen ger hög noggrannhet och stabilitet från enultrakompakt golvyta. Två modeller som är avsedda för indexering av tillämpningar och impellerbearbetningkommer att lanseras på EMO i Hannover i år. Båda har specialdesignats för högvolymer,tillverkningsprocesser för små delar samt är förberedda för automatisering.

Industrier:Fordon, medicinsk utrustning, flygindustrin, hemelektronik, hushållsapparaterAnvändningsområden:Produktion med hög volym av komponenter

L2 erbjuder en mycket stabil och pålitlig maskinplattform för helt obevakad bearbetning av små komponenterhela dygnet tack vare sin kombination av en stel konstruktion och flexibel spindeldesign med krav på endastextremt lite golvyta. Den lilla storleken på den här maskinen betyder att den effektivt kan användas i praktiskttaget alla typer av arbetsflödesarrangemang, allt från manuell överföring av delar till automatiseradkomponenthantering i robotbaserade system. Eftersom den är utrustad med en kraftfull spindel kanmaskinen enkelt hantera noggrann fräsning, borrning och tappning som krävs för olika produktionsdelar -och har snabbhet och acceleration för att minska komponentcykeltiderna. L2 har dubbla direktdrivna (DD)-motorer och bromsar på A-axeln och en singel DD-motor och bromsar på C-axeln för att uppnåhögprecisions 5-axlig bearbetning och hög hastighet.

L2 5-axlig Index

L2 5-axliga Index-specifikationen levereras med en 5-axlig indextabell med hög hastighet, anpassadautomationsarmatur och 5-axlig bearbetningsförmåga för en mängd olika material och arbetsstycken, riktadetill segmentet för hög volymhantering i olika branscher såsom fordon och medicinsk utrustning. Den kanhantera arbetsstycken upp till Ø400 mm och 80 kg i vikt. Bordet är utrustat med åtta hydrauliska ochpneumatiska portar för enkel integration av automationsarmaturer. Maskinen levereras med en 16 000 rpmHSK-A50-spindel. Den automatiska verktygsväxlaren (ATC) har en kapacitet på upp till 15 verktyg eller 30verktyg som tillvalsspecifikation med en maximal diameter, längd och vikt på 80 mm, 250 mm och 8 kg

L2 5-axlig Impeller

L2 5-axliga Impeller-specifikationsmaskinen är konstruerad för höghastighets impellerbearbetning, och har två utmärkta egenskaper: ett höghastighets simultant 5-axligt bord och en 25 000 rpm-spindel.Patronväxlingstypen, 25 000 rpm-spindel (HSK-A50) levereras med oljesmörjning och levererar effekt upp till18,5 kW och vridmoment på upp till 21,5 Nm. X-, Y- och Z-axlarna har 1 G, 0,9 G respektive 1,4 Gacceleration/retardation vardera.

Båda L2-maskinerna är konstruerade för enkel integration i en rad automatiska komponentöverförings- ochladdningskonfigurationer, inklusive externa lastarmar och fasta eller rörliga robotlastare. Dessa automatiskakonfigurationer kan bidra till högre produktionshastigheter, kortare ledtider, minskade arbetskostnader ochbetydande besparingar i golvyta.