Mitutoyo lanserar ett nytt litet och lätt, men ändå kraftfullt, trådlöst kommunikationssystem för överföring av mätdata från handhållna mätdon till IT-system.Mitutoyo lanserar ett nytt litet och lätt, men ändå kraftfullt, trådlöst kommunikationssystem för överföring av mätdata från handhållna mätdon till IT-system.

Trådlös överföring av mätdata från handhållna mätdon till dator har nu funnits på marknaden i ett antal år. Kraftfulla, lätta system har varit revolutionerande där frekvent mätning i produktionsmiljö är nödvändig. Dessa system eliminerar inte bara krångliga och begränsande kabelanslutningar, utan medger också att betydligt fler mätdon kan anslutas till ett enda PC-system.

Nu lanserar Mitutoyo en vidareutveckling av det välbekanta U-WAVE-programmet med namnet ”U-WAVE fit” för överföring av mätresultat från Digimatic skjutmått och mikrometrar till PC via en U-WAVE R-mottagare. Därigenom kan mätdata matas in direkt i t ex MS Excel eller andra program för statistisk bearbetning. Sändaren placeras på mätdonets baksida, dess dimensioner är mindre än mätdonets displayenhet och påverkar således inte mätprocessen.

U-WAVE fit-sändarna passar till 90% av Mitutoyos alla Digimatic mätdon med datautgång; alla standard och IP67-skjutmått samt IP65-mikrometrar, totalt över 1 600 modeller. Kommunikationsavståndet uppgår till 20 meter vid fri sikt vilket också gör överföringen säkrare på kortare håll med skymd sikt. Alla enheter inom U-WAVE programmet kommunicerar över den senaste 2,4 GHz ZigBee-standarden som garanterar pålitlig och säker dataöverföring.

Dataöverföringen bekräftas av sändaren med en ljud- och/eller LED-indikering. För mätning i smutsiga produktionsmiljöer där handhållna mätdon ofta utsätts för sprutande vatten, kylvätskor eller damm, erbjuder Mitutoyo också en IP67-skyddad version.

U-WAVE fit-sändarna kan enkelt flyttas mellan olika mätdon vilket förenklar vid t ex service, kalibrering eller utbyte.

Den nya enheten är dock inte bara extremt tillförlitlig utan också mycket energibesparande – och därmed miljövänlig: U-WAVE-fit kan utföra hela 400 000 dataöverföringar med ett batteri.