AM Printservice är en servicebyrå med lång erfarenhet inom additiv tillverkning. Konceptet bygger på en online-plattform för att öka tillgängligheten lokalt på industriella 3D-utskrifter och främja tillgängligheten av additiv tillverkning. 

”Vi ska med fokus på lokal etablering och hög kvalitet förse kunder med 3D-utskrifter och andra tjänster för att göra additiv tillverkning tillgängligt för fler.” Lisa Antonsson VD AM Printservice 

-Vår affärsmodell bygger på att verka lokalt nära slutkund för att öka den lokala produktionen och minska leveranstider och avstånd. Genom en unik online-plattform möjliggörs enkel och snabb orderläggning. Filen laddas upp och kunden kan direkt se kostnaden baserad på material, efterbearbetning, leveranstid och volym. En offert genereras efter vilka val som görs och ordern placeras direkt i plattformen. Hela processen kan slutföras på några minuter. Du väljer själv om du vill hämta din beställning hos oss eller om du vill få den skickad till dig. 

Till maskinparken hör främst 3D-skrivare med tekniken HP Multi Jet Fusion som är marknadens mest kostnadseffektiva produktionssätt inom additiv tillverkning. På så sätt kan vi erbjuda allt från unika objekt till serietillverkning av mycket stora volymer. 

-Vid uppstart finns vi etablerade på två orter i Sverige – Linköping och Västervik. Vi avser att etablera maskinkapacitet nära slutanvändare genom att kontinuerligt utöka antalet orter och maskiner i takt med behov och efterfrågan. Kontakta oss gärna för att diskutera just era behov avslutar Lisa Andersson