Nya cobot SWIFTI möjliggör samarbete i industrihastighet

feb 25, 2021 | Robotar

SWIFTI™ är en snabb och exakt kollaborativ industrirobot för nyttolaster på upp till 4 kg, utformad att överbrygga gapet mellan samarbetande robotar och industrirobotar. 

ABB utökar sin familj av kollaborativa robotar med en ny industricobot som kombinerar utökade säker-hetsfunktioner och större användarvänlighet med en industrirobots hastighet, robusthet och precision. 

Baserat på ABB:s klassledande industrirobot IRB 1100, som erbjuder klassledande hastighet och exakt-het, kombinerar CRB (Collaborative Robot) 1100 SWIFTI en nyttolast på 4 kg och en räckvidd på upp till 580 mm med fördelar som säkert samarbete och en robot som är lätt att använda. Detta öppnar upp nya möjligheter till utökad produktivitet inom många olika tillämpningar, från tillverkning till logistik med mera, och det möjliggör för fler företag att ta tillvara automationsmöjligheterna. 

SWIFTI erbjuder en maximal TCP-hastighet (Tool Center Point) på över fem meter per sekund, vilket är mer än fem gånger högre än andra cobotar i klassen och jämförbart med industrirobotar. 

SWIFTI är inriktad på uppgifter som montering och polering där mänskliga operatörer behöver vara när-varande för att exempelvis övervaka och flytta om delar. Sådana tillämpningar har traditionellt behövt omfattande fysiska säkerhetsåtgärder som skyddsstängsel för att minimera risken att människor kom-mer i kontakt med robotar som rör sig i hög hastighet, något som ökar kostnaden och storleken på in-stallationen och stör linjens hastighet och produktivitet då robotarna behöver stoppas innan en männi-ska kan gå in i arbetsområdet. 

Genom att integrera en säkerhetslaserskanner med ABB:s säkerhetsprogramvara SafeMove Collaborative säkerställer SWIFTI att kontakt mellan en rörlig robot och en människa inte inträffar – och därmed förebyggs skador. Tekniken medger säkert samarbete utan behov av fysiska skyddsstängsel och ser till att ingen operatör befinner sig i robotens omedelbara närhet medan den rör sig. 

Om en operatör upptäcks inom SWIFTI:s arbetsområde saktas cobotens rörelser automatiskt ned eller stannar helt så att operatören kan närma sig på ett säkert sätt. När operatören går iväg startar coboten igen och återgår till full hastighet och full rörlighet så snart den känner av att arbetsområdet är helt fritt. Som ett extra skydd har SWIFTI också ett interaktionsstatusljus som ger en visuell indikation på cobo-tens status när operatören befinner sig i cobotens arbetsutrymme. 

”Genom att möjliggöra säkra samarbeten vid högre hastigheter överbryggar SWIFTI gapet mellan kolla-borativa robotar och industrirobotar”, säger Andie Zhang, Global Product Manager för Collaborative Ro-botics på ABB Robotics. ”Genom att utnyttja de utökade möjligheter som erbjuds av nästa generations cobotar som SWIFTI, kan företag omvandla produktiviteten genom att automatisera repetitiva, långtrå-kiga och farliga processer samtidigt som personalen kan utföra mer givande aktiviteter.” 

En annan aspekt av SWIFTI:s samarbetsdesign handlar om enkelhet och installation. Robotens säkra ar-betszoner kan anges med SafeMoves lättanvända snabba konfigurationsverktyg, inklusive SafeMove Configurator App på ABB FlexPendant. 

När det handlar om programmering av själva roboten erbjuder SWIFTI användarna olika alternativ som en flexibel lead-through-enhet för enkel programmering och ABB:s nya mjukvara Wizard för enkel program-mering. Baserat på enkla grafiska block gör Wizard det enkelt också för icke-specialister att automatisera tillämpningarna. Blocken representerar åtgärder som ”gå till en viss plats”, ”plocka upp ett föremål” och ”upprepa rörelserna” så att det blir enkelt och intuitivt att bygga ihop en serie enkla processer som robo-ten ska utföra. Det finns också funktioner för felhantering så att nybörjare inom programmering kan lösa fel som kollisioner. 

SWIFTI och den nya coboten GoFa™ CRB 15000 är tillgängliga från den 24 februari 2021 och de utgör till-sammans nästa generations cobotar från ABB och kommer tillsammans med YuMi® och Single Arm YuMi® att skapa en industriledande cobotportfölj för tillämpningar från mindre än 0,5 kg upp till 5 kg. 

Huvudfunktioner för CRB 1100 

 • 4 kg nyttolast och 475 mm eller 580 mm räckvidd. 
 • Snabb – industrirobothastighet på upp till 5 meter per sekund. (Den exakta säkra samarbetshas-tigheten kan vara lägre eftersom den beror på den specifika tillämpningen, verktyg, nyttolast etc. Användare hittar rekommendationer i SafeMove Configurator App. Användare ska alltid ut-föra en riskbedömning med avseende på tillämpningen). 
 • Exakthet/upprepbar position på ned till 10 mikrometer. 
 • Kräver litet utrymme, lätt robotmanipulator och möjlighet att montera i vilken riktning som helst. 
 • Drivs av styrenheten OmniCore™ och FlexPendant. 
 • Fyra integrerade luftanslutningar. 
 • ISO-fläns för enkel montering av verktyg. 
 • Cobotetikett och vit/grå färg för att skilja på CRB 1100 och IRB 1100. 
 • Säkerhetslaserskanner och säkerhetsprogramvaran SafeMove Collaborative (en programmerbar säkerhetsstyrlogikenhet kan krävas för anslutning till laserskannern). 
 • Interaktionsstatusljus för att kommunicera cobotstatus. 
 • SafeMove Configurator App på ABB FlexPendant. 
 • Säkerhetscertifierad enligt PL d Cat 3. 
 • IP40-skydd. 
 • Lätt att använda: snabb kalibrering och konfigurering. 
 • Lätt att använda: Wizard för enkel programmering. 
 • Lätt att använda: Flexibel lead-through-enhet för enkel programmering. 

Länk: https://cobots.robotics.abb.com/en/robots/swifti/

Mer info: ABB Robotics

Vill du synas här med en banner för ert företag

 

 

Coboten sparar miljoner och hälsan
För att vara konkurrenskraftig inom en mycket konkurrensutsatt bransch är det ett måste för norska Maskinpakking AS att vara automatiserat, flexibelt och pålitligt....
ABB utvidgar SCARA robotsortimentet
ABB utvidgar sitt sortiment av SCARA-robotar i och med lanseringen av IRB 920T. Roboten är utformad att uppfylla elektronikbranschens krav på höghastighetsproduktion i...
Cobot skapar morgondagens lösningar och teknikambassadörer
Värme- och kylteknikföretaget Danfoss med verksamhet i 22 länder, däribland Sverige, satsar på cobotar för att bli ännu mer konkurrenskraftiga och utveckla produkterna....
Pernilla har fått en ny kollega
KB Components tar ytterligare ett steg i utvecklingen av enheten i Örkelljunga och I dagarna har en ny medarbetare tagit plats, en tvåarmad robot som kan arbeta med...
Automation svara upp på ökade krav – sju enkla steg
Ökade krav och volymer inom till exempel e-handel och lagerhantering har skapat större behov av effektiv packning och palletering. En cobot från Universal Robots kan...
Edströms lanserar ny automationslösning till Haas-maskiner!
Under maj lanserar Edströms en purfärsk automationslösning med Fanuc-robot till alla sina Haas- maskiner. Detta öppnar upp helt nya produktionsmöjligheter för såväl...
Universal Robots cobot UR10e – nu med 25% större nyttolast
Universal Robots bästsäljande robot UR10e lanseras nu med en ökad nyttolast, vilket gör det möjligt för coboten att nyttjas inom ännu fler applikationer och hantera...
Tätare samarbete mellan KUKA och Teamster
Systemintegratören Teamster har gått in i ett systempartnerskap med KUKA Nordic. – KUKA har en hög kompetens inom Industri 4.0 och digitala tvillingar. Det är saker som...
Kollaborativa robotar från ABB hjälper Husqvarna att bli mer kostnadseffektiva
För företaget Husqvarna är automation en viktig nyckel till konkurrenskraftig produktion. Tack vare kollaborativa robotlösningar har företagets motorsågs-tillverkning...
ABB:s robot IRB 1300 förbättrad med nytt skydd
IRB 1300 finns i versioner med IP67, Foundry Plus 2 och renrum ISO 4, vilket möjliggör nya tillämpningar i tuffa och kontamineringsfria produktionsmiljöer ABB:s...
3 framgångshistorier med cobotar
Ny data från Universal Robots visar 25% ökad förpackningsproduktivitet i ett österrikiskt företag, driftskostnader som årligen minskat med 80 000 USD på indonesiska...
Robotar kan förutse människors kroppsrörelser
Arbetsplatssäkerhet handlar om förståelse för omständigheter, omgivningen och sammanhanget. Det handlar också om att kunna förutse vad människor kommer att göra...
60 år av Valk Welding, 60 år av ”stark anslutning” till tillverkningsindustrin
Valk Welding firar sitt 60-årsjubileum i år, en milstolpe för svetsrobotintegratören att stanna upp och fundera. Speciellt när man ser hur snabbt det har gått de...
Råder det begreppsförvirring inom robotiken – Finns det verkligen cobotar och industrirobotar?
Krönika: Tord Käck Aktuell Prouktion Nummer 2/2021 Utvecklingen av industrirobotar, som tog fart på 70-talet, har tills för några år sen i huvudsak varit driven av...
Uppgraderade KR CYBERTECH nano-serie sätter en ny standard
En serie robotar specialiserade för användningsområden som ställer särskilt stora krav på noggrannhet, tillgänglighet och slutresultat. Exempel på sådana...
65 år sedan den första folkabussen byggdes i Hannover
Efter bara ett års byggande, i mars 1956, startade produktionen av ”folkabussen” i den då helt nya produktionsanläggningen i Hannover. Fram till dagens datum har över...
Life science och livsmedelsindustrin mesta robotköparna
Bilindustrin har länge legat i frontlinjen för automation. Men nu börjar andra industrisektorer knappa in. Under 2020 såldes för första gången fler robotar till...
Lanserar coboten GoFa
 Den lättanvända kollaborativa roboten GoFa™ CRB 15000 är försedd med intelligenta sensorer i alla leder för att underlätta ett nära samarbete mellan människa och...
Möjliggör optimerad produktionsprestanda
ABB:s nya tjänst för villkorsbaserat underhåll, Condition-Based Maintenance (CBM), gör det möjligt för robotanvändare att skapa ett förebyggande underhållsschema för...
Forskningsprojektet Darko ska få robotar att samarbeta med människor
Forskningsprojektet Darko får 70 miljoner i EU-stöd för att undersöka hur robotar kan jobba jämsides med människor. En stor utmaning är att minimera olyckor, och...
Utökar utbudet med lättanvänt programmeringsverktyg
ABB har lanserat programvaran Wizard Easy Programming för sin industrirobot IRB 1100, vilket möjliggör för nya användare att automatisera sina produktionslinor utan att...
Först ut som certifierad integratör för dansk robottillverkare
Teknikkonsultföretaget Odigo i Lund blir danska robottillverkaren Universal Robots första certifierade integratör i Sverige. Certifieringen gör startsträckan kortare...
Når milstolpe med 50 000 sålda cobotar
En milstolpe är nådd inom en snabbväxande bransch. Intresset för automation med kollaborativa robotar har skjutit i höjden. ”Vi avslutar året med att sälja vår 50 000:e...
Roboten hjälper tillverkning av årets julklapp
Just nu har Trangia fullt fokus på att leverera årets julklapp, stormkök, till hugade svenskar. I fabriken i Jämtland finns sedan ett par år en cobot från Universal...
Robotar hjälper Lundaföretag klara konkurrens från Kina
På Ideon i Lund står två robotar från Universal Robots och ritar cirklar och streck på stora bildskärmar. Varje millimeter av företaget FlatFrogs digitala whiteboards...
Så kan robotar stärka din leveranskedja
Det är en utmanande tid för många företag. Rutiner, relationer och värdekedjor omprövas och ändras. I första hand för att förhålla sig till de olika åtgärderna kring...
Utökar e-mobilitetsverksamheten:
Leveransen av 800 högpresterande industrirobotar från ABB kommer att stödja Volkswagen Commercial Vehicles i företagets övergång till e-mobilitet.  ABB har fått en...
Snabb & flexibel prestanda för automatisering av plåtpressar
ABB utvidgar robotfamiljen IRB 760 med en ny pressbetjäningsmodell som erbjuder snabb och flexibel prestanda för automatisering av plåtpressar...
Få ut mer av din cobot med molntjänster
I spåren av covid-19 har mer eller mindre alla företag behövt tänka om. De som varit vana vid personliga möten, felsökningar och reparationer på plats har tvingats...
"Negativ trend bruten"
Sverige har nu Europas näst högsta robottäthet i den generella tillverkningsindustrin. Krönika:Ove Leichsenring ordförande i SWIRA Swedish Industrial Robot Association...
Effektiv och snabb hjälp i industriell produktion
Med egenskaper som ultrakompakta, snabba och starka blir KUKA:s nya KR SCARA-robotar en värdefull hjälp i industriell produktion för smådelsmon-terings-,...
Lösningar för att accelerera intelligent tillverkning
Den nya industriledande roboten IRB 1300, Robotics Pharmacy Automation System och fordonsindustriledande lösningen PixelPaint kommer hjälpa till att accelerera...
Hantera tunga laster med mycket hög precision och hastighet
Nu presenterar KUKA det senaste tillskottet i sin produktfamilj av linjärrobotar, KR 300LP, och kan därmed erbjuda linjärrobotar i hela spannet upp till och med 600...
Återvinner och fabriksrenovera tusentals gamla robotar
ABB fabriksrenoverar robotar, styrsystem och manipulatorer, för att förlänga deras livscykel. Fabriksrenoverade robotar hjälper kunder att dra nytta av nya funktioner...
Ny konsolrobot med lång räckvidd
Den nya konsolroboten KR QUANTEC-2 K är den mest kompakta och starkasteroboten i sin klass. Med en räckvidd på upp till 3900 millimeter ger den stora fördelar för...
Ny Cobot med enkel hantering
Mitsubishi Electrics nya kollaborativa robot, MELFA ASSISTA, har utvecklats för att arbeta tillsammans med människan utan behov av maskinskydd, samtidigt som den...
Forskning visar att ”omöjlig” svetsning faktiskt är möjlig
Högskolan Västs doktorand Ana Magalhães har visat att det som tidigare ansetts vara omöjligt faktiskt fungerar; nämligen att robotsvetsa komplexa komponenter i...
Ny återförsäljare av Kassow Robots
Solectro AB är numer också återförsäljare för Kassow Robot som utvecklar och producerar unikt effektiva, industriella, samarbetsvänliga 7-axliga robotar – så kallade...
Ny hybridrobot
MOTOMAN HC20DT är YASKAWAS nya hybridrobot. Kostnadseffektivitet och flexibilitet Förutom att MOTOMAN HC20DT har en stor fördel i att kunna vara både en samarbetsrobot...
Nu ännu enklare att använda cobotar
Universal Robots expanderar plattformen UR+ med applikationskit till flera certifierade produkter. Det sänker tröskeln ytterligare för industriell automation för både...
Nytt samarbete med cobots tillverkare
Lichron AB har nyligen inlett ett samarbete med koreanska Hanwha Robotics och representerar sedan en tid tillbaka Hanwhas kollaborativa robotar på den Svenska...
Här lär sig roboten spela curling
I månader har han kämpat för att få en robot att spela curling. Nu har roboten lärt sig hur man gör. – Det är en fantastisk känsla, säger masterstudenten Tomasso...
Cobot paketerar två miljoner mönsterkort per år
Den största oberoende tjänsteleverantören inom elektroniktillverkning i Österrike har förfinat sin automationsstrategi ytterligare: Melecs EWS har tillsammans med...
Snabbare palletering och bättre arbetsmiljö hos Unilever
Kortfattat: Unilever är ett av världens största företag inom snabbrörliga konsumentvaror och säljer cirka 400 varumärken i fler än 190 länder. Företaget har fyra...
Självständiga lagerrobotar som arbetar med människor
På Orkla Foods lager rullar den autonoma lagerroboten. Den scannar av sin omgivning, planerar sitt arbete och är redo att packa och lasta varor på lastpallar – allt i...
Optimerar sina avgradningsprocesser
På BWIndustrie har man framgångsrikt installerat en UR16e-cobot på sin bearbetningsavdelning och automatiserat avgradningen av metalldelar med en nyttolast på 4 till 14...
Svetsrobot hjälper handikappade svetsare
AIZ GmbH är ett samhällsnyttigt industriföretag i Tyskland, som bl.a. sysselsätter människor med fysiska och psykiska handikapp. För att hjälpa det ökande antal...
Mer effektivt med flexibla, mobila robotar
Tre mobila robotar från danska Mobile Industrial Robots (MiR) flyttar automatiskt material och varor hela vägen genom produktionen hos Honeywell Analytics i England....
Ny robotlösning optimerar produktionen
På grund av den stora tillväxten på marknaden för miljövänliga lösningar för spridning av naturgödsel upplever Samson Agro A/S en stor efterfrågan på slamvagnar,...
Optimerar logistik med automatiska rörliga robotar
Visteon är en av de största globala leverantörerna till fordonsindustrin med anläggningar över hela världen, däribland USA, Mexiko, Kina, Japan, Tyskland, Ungern och...

Maskinbetjäning

Robotar

Tillbehör