Nya cobot SWIFTI möjliggör samarbete i industrihastighet

feb 25, 2021 | Robotar

SWIFTI™ är en snabb och exakt kollaborativ industrirobot för nyttolaster på upp till 4 kg, utformad att överbrygga gapet mellan samarbetande robotar och industrirobotar. 

ABB utökar sin familj av kollaborativa robotar med en ny industricobot som kombinerar utökade säker-hetsfunktioner och större användarvänlighet med en industrirobots hastighet, robusthet och precision. 

Baserat på ABB:s klassledande industrirobot IRB 1100, som erbjuder klassledande hastighet och exakt-het, kombinerar CRB (Collaborative Robot) 1100 SWIFTI en nyttolast på 4 kg och en räckvidd på upp till 580 mm med fördelar som säkert samarbete och en robot som är lätt att använda. Detta öppnar upp nya möjligheter till utökad produktivitet inom många olika tillämpningar, från tillverkning till logistik med mera, och det möjliggör för fler företag att ta tillvara automationsmöjligheterna. 

SWIFTI erbjuder en maximal TCP-hastighet (Tool Center Point) på över fem meter per sekund, vilket är mer än fem gånger högre än andra cobotar i klassen och jämförbart med industrirobotar. 

SWIFTI är inriktad på uppgifter som montering och polering där mänskliga operatörer behöver vara när-varande för att exempelvis övervaka och flytta om delar. Sådana tillämpningar har traditionellt behövt omfattande fysiska säkerhetsåtgärder som skyddsstängsel för att minimera risken att människor kom-mer i kontakt med robotar som rör sig i hög hastighet, något som ökar kostnaden och storleken på in-stallationen och stör linjens hastighet och produktivitet då robotarna behöver stoppas innan en männi-ska kan gå in i arbetsområdet. 

Genom att integrera en säkerhetslaserskanner med ABB:s säkerhetsprogramvara SafeMove Collaborative säkerställer SWIFTI att kontakt mellan en rörlig robot och en människa inte inträffar – och därmed förebyggs skador. Tekniken medger säkert samarbete utan behov av fysiska skyddsstängsel och ser till att ingen operatör befinner sig i robotens omedelbara närhet medan den rör sig. 

Om en operatör upptäcks inom SWIFTI:s arbetsområde saktas cobotens rörelser automatiskt ned eller stannar helt så att operatören kan närma sig på ett säkert sätt. När operatören går iväg startar coboten igen och återgår till full hastighet och full rörlighet så snart den känner av att arbetsområdet är helt fritt. Som ett extra skydd har SWIFTI också ett interaktionsstatusljus som ger en visuell indikation på cobo-tens status när operatören befinner sig i cobotens arbetsutrymme. 

”Genom att möjliggöra säkra samarbeten vid högre hastigheter överbryggar SWIFTI gapet mellan kolla-borativa robotar och industrirobotar”, säger Andie Zhang, Global Product Manager för Collaborative Ro-botics på ABB Robotics. ”Genom att utnyttja de utökade möjligheter som erbjuds av nästa generations cobotar som SWIFTI, kan företag omvandla produktiviteten genom att automatisera repetitiva, långtrå-kiga och farliga processer samtidigt som personalen kan utföra mer givande aktiviteter.” 

En annan aspekt av SWIFTI:s samarbetsdesign handlar om enkelhet och installation. Robotens säkra ar-betszoner kan anges med SafeMoves lättanvända snabba konfigurationsverktyg, inklusive SafeMove Configurator App på ABB FlexPendant. 

När det handlar om programmering av själva roboten erbjuder SWIFTI användarna olika alternativ som en flexibel lead-through-enhet för enkel programmering och ABB:s nya mjukvara Wizard för enkel program-mering. Baserat på enkla grafiska block gör Wizard det enkelt också för icke-specialister att automatisera tillämpningarna. Blocken representerar åtgärder som ”gå till en viss plats”, ”plocka upp ett föremål” och ”upprepa rörelserna” så att det blir enkelt och intuitivt att bygga ihop en serie enkla processer som robo-ten ska utföra. Det finns också funktioner för felhantering så att nybörjare inom programmering kan lösa fel som kollisioner. 

SWIFTI och den nya coboten GoFa™ CRB 15000 är tillgängliga från den 24 februari 2021 och de utgör till-sammans nästa generations cobotar från ABB och kommer tillsammans med YuMi® och Single Arm YuMi® att skapa en industriledande cobotportfölj för tillämpningar från mindre än 0,5 kg upp till 5 kg. 

Huvudfunktioner för CRB 1100 

 • 4 kg nyttolast och 475 mm eller 580 mm räckvidd. 
 • Snabb – industrirobothastighet på upp till 5 meter per sekund. (Den exakta säkra samarbetshas-tigheten kan vara lägre eftersom den beror på den specifika tillämpningen, verktyg, nyttolast etc. Användare hittar rekommendationer i SafeMove Configurator App. Användare ska alltid ut-föra en riskbedömning med avseende på tillämpningen). 
 • Exakthet/upprepbar position på ned till 10 mikrometer. 
 • Kräver litet utrymme, lätt robotmanipulator och möjlighet att montera i vilken riktning som helst. 
 • Drivs av styrenheten OmniCore™ och FlexPendant. 
 • Fyra integrerade luftanslutningar. 
 • ISO-fläns för enkel montering av verktyg. 
 • Cobotetikett och vit/grå färg för att skilja på CRB 1100 och IRB 1100. 
 • Säkerhetslaserskanner och säkerhetsprogramvaran SafeMove Collaborative (en programmerbar säkerhetsstyrlogikenhet kan krävas för anslutning till laserskannern). 
 • Interaktionsstatusljus för att kommunicera cobotstatus. 
 • SafeMove Configurator App på ABB FlexPendant. 
 • Säkerhetscertifierad enligt PL d Cat 3. 
 • IP40-skydd. 
 • Lätt att använda: snabb kalibrering och konfigurering. 
 • Lätt att använda: Wizard för enkel programmering. 
 • Lätt att använda: Flexibel lead-through-enhet för enkel programmering. 

Länk: https://cobots.robotics.abb.com/en/robots/swifti/

Mer info: ABB Robotics

Vill du synas här med en banner för ert företag

 

 

Kollaborativa robotar från ABB hjälper Husqvarna att bli mer kostnadseffektiva

För företaget Husqvarna är automation en viktig nyckel till konkurrenskraftig produktion. Tack vare kollaborativa robotlösningar har företagets motorsågs-tillverkning...

ABB:s robot IRB 1300 förbättrad med nytt skydd

IRB 1300 finns i versioner med IP67, Foundry Plus 2 och renrum ISO 4, vilket möjliggör nya tillämpningar i tuffa och kontamineringsfria produktionsmiljöer ABB:s...

3 framgångshistorier med cobotar

Ny data från Universal Robots visar 25% ökad förpackningsproduktivitet i ett österrikiskt företag, driftskostnader som årligen minskat med 80 000 USD på indonesiska...

Robotar kan förutse människors kroppsrörelser

Arbetsplatssäkerhet handlar om förståelse för omständigheter, omgivningen och sammanhanget. Det handlar också om att kunna förutse vad människor kommer att göra...

60 år av Valk Welding, 60 år av ”stark anslutning” till tillverkningsindustrin

Valk Welding firar sitt 60-årsjubileum i år, en milstolpe för svetsrobotintegratören att stanna upp och fundera. Speciellt när man ser hur snabbt det har gått de...

Råder det begreppsförvirring inom robotiken – Finns det verkligen cobotar och industrirobotar?

Krönika: Tord Käck Aktuell Prouktion Nummer 2/2021 Utvecklingen av industrirobotar, som tog fart på 70-talet, har tills för några år sen i huvudsak varit driven av...

Uppgraderade KR CYBERTECH nano-serie sätter en ny standard

En serie robotar specialiserade för användningsområden som ställer särskilt stora krav på noggrannhet, tillgänglighet och slutresultat. Exempel på sådana...

65 år sedan den första folkabussen byggdes i Hannover

Efter bara ett års byggande, i mars 1956, startade produktionen av ”folkabussen” i den då helt nya produktionsanläggningen i Hannover. Fram till dagens datum har över...

Life science och livsmedelsindustrin mesta robotköparna

Bilindustrin har länge legat i frontlinjen för automation. Men nu börjar andra industrisektorer knappa in. Under 2020 såldes för första gången fler robotar till...

Lanserar coboten GoFa

 Den lättanvända kollaborativa roboten GoFa™ CRB 15000 är försedd med intelligenta sensorer i alla leder för att underlätta ett nära samarbete mellan människa och...

Nya cobot SWIFTI möjliggör samarbete i industrihastighet

SWIFTI™ är en snabb och exakt kollaborativ industrirobot för nyttolaster på upp till 4 kg, utformad att överbrygga gapet mellan samarbetande robotar och...

Möjliggör optimerad produktionsprestanda

ABB:s nya tjänst för villkorsbaserat underhåll, Condition-Based Maintenance (CBM), gör det möjligt för robotanvändare att skapa ett förebyggande underhållsschema för...

Forskningsprojektet Darko ska få robotar att samarbeta med människor

Forskningsprojektet Darko får 70 miljoner i EU-stöd för att undersöka hur robotar kan jobba jämsides med människor. En stor utmaning är att minimera olyckor, och...

Utökar utbudet med lättanvänt programmeringsverktyg

ABB har lanserat programvaran Wizard Easy Programming för sin industrirobot IRB 1100, vilket möjliggör för nya användare att automatisera sina produktionslinor utan att...

Först ut som certifierad integratör för dansk robottillverkare

Teknikkonsultföretaget Odigo i Lund blir danska robottillverkaren Universal Robots första certifierade integratör i Sverige. Certifieringen gör startsträckan kortare...

Når milstolpe med 50 000 sålda cobotar

En milstolpe är nådd inom en snabbväxande bransch. Intresset för automation med kollaborativa robotar har skjutit i höjden. ”Vi avslutar året med att sälja vår 50 000:e...

Roboten hjälper tillverkning av årets julklapp

Just nu har Trangia fullt fokus på att leverera årets julklapp, stormkök, till hugade svenskar. I fabriken i Jämtland finns sedan ett par år en cobot från Universal...

Robotar hjälper Lundaföretag klara konkurrens från Kina

På Ideon i Lund står två robotar från Universal Robots och ritar cirklar och streck på stora bildskärmar. Varje millimeter av företaget FlatFrogs digitala whiteboards...

Så kan robotar stärka din leveranskedja

Det är en utmanande tid för många företag. Rutiner, relationer och värdekedjor omprövas och ändras. I första hand för att förhålla sig till de olika åtgärderna kring...

Utökar e-mobilitetsverksamheten:

Leveransen av 800 högpresterande industrirobotar från ABB kommer att stödja Volkswagen Commercial Vehicles i företagets övergång till e-mobilitet.  ABB har fått en...

Snabb & flexibel prestanda för automatisering av plåtpressar

ABB utvidgar robotfamiljen IRB 760 med en ny pressbetjäningsmodell som erbjuder snabb och flexibel prestanda för automatisering av plåtpressar...

Få ut mer av din cobot med molntjänster

I spåren av covid-19 har mer eller mindre alla företag behövt tänka om. De som varit vana vid personliga möten, felsökningar och reparationer på plats har tvingats...

"Negativ trend bruten"

Sverige har nu Europas näst högsta robottäthet i den generella tillverkningsindustrin. Krönika:Ove Leichsenring ordförande i SWIRA Swedish Industrial Robot Association...

Effektiv och snabb hjälp i industriell produktion

Med egenskaper som ultrakompakta, snabba och starka blir KUKA:s nya KR SCARA-robotar en värdefull hjälp i industriell produktion för smådelsmon-terings-,...

Lösningar för att accelerera intelligent tillverkning

Den nya industriledande roboten IRB 1300, Robotics Pharmacy Automation System och fordonsindustriledande lösningen PixelPaint kommer hjälpa till att accelerera...

Hantera tunga laster med mycket hög precision och hastighet

Nu presenterar KUKA det senaste tillskottet i sin produktfamilj av linjärrobotar, KR 300LP, och kan därmed erbjuda linjärrobotar i hela spannet upp till och med 600...

Återvinner och fabriksrenovera tusentals gamla robotar

ABB fabriksrenoverar robotar, styrsystem och manipulatorer, för att förlänga deras livscykel. Fabriksrenoverade robotar hjälper kunder att dra nytta av nya funktioner...

Ny konsolrobot med lång räckvidd

Den nya konsolroboten KR QUANTEC-2 K är den mest kompakta och starkasteroboten i sin klass. Med en räckvidd på upp till 3900 millimeter ger den stora fördelar för...

Ny Cobot med enkel hantering

Mitsubishi Electrics nya kollaborativa robot, MELFA ASSISTA, har utvecklats för att arbeta tillsammans med människan utan behov av maskinskydd, samtidigt som den...

Forskning visar att ”omöjlig” svetsning faktiskt är möjlig

Högskolan Västs doktorand Ana Magalhães har visat att det som tidigare ansetts vara omöjligt faktiskt fungerar; nämligen att robotsvetsa komplexa komponenter i...

Ny återförsäljare av Kassow Robots

Solectro AB är numer också återförsäljare för Kassow Robot som utvecklar och producerar unikt effektiva, industriella, samarbetsvänliga 7-axliga robotar – så kallade...

Ny hybridrobot

MOTOMAN HC20DT är YASKAWAS nya hybridrobot. Kostnadseffektivitet och flexibilitet Förutom att MOTOMAN HC20DT har en stor fördel i att kunna vara både en samarbetsrobot...

Nu ännu enklare att använda cobotar

Universal Robots expanderar plattformen UR+ med applikationskit till flera certifierade produkter. Det sänker tröskeln ytterligare för industriell automation för både...

Nytt samarbete med cobots tillverkare

Lichron AB har nyligen inlett ett samarbete med koreanska Hanwha Robotics och representerar sedan en tid tillbaka Hanwhas kollaborativa robotar på den Svenska...

Här lär sig roboten spela curling

I månader har han kämpat för att få en robot att spela curling. Nu har roboten lärt sig hur man gör. – Det är en fantastisk känsla, säger masterstudenten Tomasso...

Cobot paketerar två miljoner mönsterkort per år

Den största oberoende tjänsteleverantören inom elektroniktillverkning i Österrike har förfinat sin automationsstrategi ytterligare: Melecs EWS har tillsammans med...

Snabbare palletering och bättre arbetsmiljö hos Unilever

Kortfattat: Unilever är ett av världens största företag inom snabbrörliga konsumentvaror och säljer cirka 400 varumärken i fler än 190 länder. Företaget har fyra...

Självständiga lagerrobotar som arbetar med människor

På Orkla Foods lager rullar den autonoma lagerroboten. Den scannar av sin omgivning, planerar sitt arbete och är redo att packa och lasta varor på lastpallar – allt i...

Optimerar sina avgradningsprocesser

På BWIndustrie har man framgångsrikt installerat en UR16e-cobot på sin bearbetningsavdelning och automatiserat avgradningen av metalldelar med en nyttolast på 4 till 14...

Svetsrobot hjälper handikappade svetsare

AIZ GmbH är ett samhällsnyttigt industriföretag i Tyskland, som bl.a. sysselsätter människor med fysiska och psykiska handikapp. För att hjälpa det ökande antal...

Mer effektivt med flexibla, mobila robotar

Tre mobila robotar från danska Mobile Industrial Robots (MiR) flyttar automatiskt material och varor hela vägen genom produktionen hos Honeywell Analytics i England....

Ny robotlösning optimerar produktionen

På grund av den stora tillväxten på marknaden för miljövänliga lösningar för spridning av naturgödsel upplever Samson Agro A/S en stor efterfrågan på slamvagnar,...

Optimerar logistik med automatiska rörliga robotar

Visteon är en av de största globala leverantörerna till fordonsindustrin med anläggningar över hela världen, däribland USA, Mexiko, Kina, Japan, Tyskland, Ungern och...

Minskad ställtid med minimala robotar

Med Yaskawas nya Mini- och Micro-serier är det lätt att börja robotsvetsa för att öka produktiviteten och minska ställtiden. De är idealiska för att helt ersätta, eller...

CoWelder optimerar TIG-svetsproduktionen

Den svenska VVS-industrin är i tillväxt, och det har lagt press på produktionslinjen hos AB Furhoffs Rostfria, Sveriges ledande producent av komponenter i rostfritt...

Online utbildning av kollaborativa robotar

För att utöka sina mycket populära och kostnadsfria Universal Robots Academys utbildningsmoduler online, lanserar den kollaborativa robotpionjären nu globala Authorized...

Pneumatiska robotar möter artificiell intelligens

Oavsett om vi griper, håller, vrider, berör, skriver eller trycker - i vardagen använder vi våra händer som en självklarhet för olika uppgifter. I det avseendet är den...

Sverige är bara på god väg att förstå cobotar

Sveriges många små och medelstora företag har börjat att förstått hur stor skillnad en liten robot kan göra, även i mindre produktioner. I samband med att den danska...

Nya robotar med utökade egenskaper

Robotar - deras eleganta drag, fascinerande hastighet, massiva kraft och enorma precision har varit givna HANNOVER MESSE-deltagare i åratal. Industriell produktion har...

Mobil Cobot gör trafiken tryggare i Kvernelands fabrik

100 000 pallar med material ankommer varje år till Kverneland Group. Här bearbetas och monteras delarna så att kompletta jordbruksmaskiner kan lämna fabrikens...

Maskinbetjäning

Robotar

Tillbehör