För att klara av ännu snabbare cykeltider har GOM tagit fram ATOS ScanBox BPS. BPS står för ”Batch Processing System” vilket innebär att en ATOS ScanBox kan ladda detaljer automatiskt. För att klara av en automatisk laddning av detaljer har ScanBoxen kompletterats med en PLC och en lagringsenhet för en större mängd detaljer.

Lagringsenheten servar ATOS ScanBox 3D-scanner med artiklar som skall mätas. Mätningen startas automatiskt tack vare att exempelvis ett RFID chip läses av på den detalj som skall mätas och en resultatfil kan exporteras till önskad plats. Det behövs ingen manuell styrning av mätningen utan mätningarna pågår automatiskt till alla detaljer har kontrollerats i lagringsenheten.
Resultaten från mätningarna kan förutom form, radier, form&läge etc även innehålla trendvärden och statistik för optimering.

ATOS ScanBox BPS eliminerar påverkan på mätprocessen av användaren och snabbar på kompletta mätningar av en större mängd artiklar. Idag används den nya lösningen hitintills främst hos företag för mätning av blad och elektrodkomponenter.