München/Odense den 20 juni 2018 – kommer OnRobot, som nyligen bildades genom sammanslagningen av de tre internationella företagen On Robot, OptoForce and Perception Robotics, att presentera sina första nya produkter vid Automatica 2018: ”Gecko Gripper”, ”Polyskin Tactile Gripper”, ”RG2-FT” och ”HEX”, en teknisk uppgradering av den befintliga produktlinjen av kraftmomentsensorer baserad på OptoForce-teknik, har alla utvecklats för att öppna upp nya användningsområden för samarbetande robotik och samtidigt göra implementeringen ännu enklare. I detta snabbväxande marknadssegment har OnRobot därför positionerat sig själv från grunden som den innovativa leverantören och enda kontaktpunkten för samarbetande applikationer.

Det nygrundade företaget OnRobot presenterar tre nya produkter och en teknisk uppgradering vid årets Automatica-mässa. ”Samarbetande robotar har möjlighet att bli den övergripande standarden inom industriell automation”, säger Enrico Krog Iversen, vd för OnRobot. ”Vi vill bidra till och frigöra denna potential genom att ta nästa steg. Vi vill göra samarbetande applikationer ännu enklare att implementera och föra in dem i helt nya användningsområden – det är den grundläggande idén bakom alla våra nya produkter som vi presenterar här på Automatica”.

Innovativa gripdon med gecko- och Nasa-teknik

Gripdonet ”Gecko Gripper” är ett exempel som möjliggör ett helt nytt synsätt. Gripdonet utvecklades av uppstartsföretaget Perception Robotics som slogs samman med OnRobot. Inspirationen till modellen kommer från naturen och använder samma metod för vidhäftning i gripdonen som en geckoödlas fötter: miljontals fina fibrer häftar vid ytan på arbetsstycket och genererar starka van der Waals-krafter. För ”Gecko Gripper”-tekniken licenserar OnRobot ett koncept som ursprungligen utvecklades av Nasas Jet Propulsion Laboratory (JPL) och tog det till marknadsmognad.

Den unika och snabbrörliga lösningen gör att vakuumgripdon inte behövs och därmed inte heller ett tryckluftssystem för hantering av stora platta föremål. I motsats till vakuumgripdon kan ”Gecko Gripper” även hantera perforerade eller porösa arbetsstycken som mönsterkort utan problem. Gripdonet är kompatibelt med Universal Robots and Kawasakis robotarmar. Den höga innovationsgraden har lett till att systemet är en av tre finalister i årets upplaga av den prestigefyllda utmärkelsen ”IERA Award”. Robot- och automationsbranschens mest prestigefyllda pris för innovation och entreprenörskap delas ut på mässan Automatica.

Ökad känslighet för krävande arbetsstycken

Även gripdonet ”Polyskin Tactile Gripper” kommer från innovationssmedjan Perception Robotics. Lösningen är specialiserad på att gripa ömtåliga föremål: båda fingrarna kan ställas in individuellt och har integrerade taktila sensorer i fingertopparna. Gripdonet kan därför mycket exakt bedöma arbetsstyckets yta och anpassa sitt grepp efter den. Dessa egenskaper är en grundläggande fördel med gripdonet, särskilt vid arbete med arbetsstycken som är ömtåliga eller oregelbundna. Gripdonet Polyskin Tactile Gripper är även kompatibelt med Universal Robots and Kawasaki.

Gripdon för exakt montering

Förutom det redan etablerade gripdonet ”RG2” lanserar OnRobot även en ny variant på marknaden: gripdonet ”RG2-FT” har integrerade kraftmomentssensorer och en närhetssensor som också avkänner föremål korrekt. Gripdonet upptäcker risken för att ett föremål ska glida ur dess grepp redan innan det sker, vilket gör hanteringen ännu säkrare – både för de anställda och för arbetsstycket. Denna gripdonsmodell är särskilt lämplig vid precisionsmontering och är kompatibel med lättviktsrobotar från Universal Robots and KUKA.

Snabb installation för sensorer

”HEX” är OnRobots produktlinje av kraftmomentsensorer baserade på OptoForce-teknik och är ingen ny produkt utan en befintlig som har fått en betydande teknisk uppgradering. Innovationerna har i första hand utformats för att göra installationen och hanteringen av sensorerna ännu enklare och snabbare. Monteringen går nu upp till 30 procent snabbare, delvis tack vare att överbelastningsskyddet nu är integrerat i sensorn, som inte längre behöver tas bort och monteras separat när den fästs på robotarmen. Dessutom kan sensorns vikt minskas med 20 procent. En ny och förbättrad tätningsring skyddar dessutom produkterna i ”HEX”-serien bättre mot damm och fukt i omgivningen.