Med en årlig tillväxt på 23 procent för installationer av samarbetande robotar (s.k. cobots) från 2017 till 2018 visar den nya World Robotics-rapporten, som publiceras av International Federation of Robotics (internationella robotsamfundet), en enorm efterfrågan på robotverktyg (EoAT). Under 2018 installerades nästan 14 000 nya cobot-armar. Om denna ökning fortsätter kommer den siffran att fördubblas på uppskattningsvis tre år, vilket ger ett aldrig tidigare skådat tillfälle på EoAT-marknaden, som OnRobot är redo att möta. I rapporten behåller Sverige sin plats som nummer fem i världen beträffande robottäthet.

För första gången någonsin innehåller den årliga World Robotics-rapportenen specifik analys beträffande marknaden för cobots, med en dokumenterad 23-procentig ökning över hela världen. Det internationella robotsamfundets rapport indikerar att en väsentlig del av tillämpningen kommer att drivas av mer intelligenta komponenter, såsom smarta gripare, ”plug&play”-gränssnitt och programmering genom demonstration. 

Enrico Krog Iversen

OnRobots VD, Enrico Krog Iversen, välkomnar rapporten och betonar hur väl dessa trender ligger i linje med OnRobots värdeproposition: ”Denna märkbara tillväxt av cobot-installationer visar att vi är på rätt spår med vår nya enkelsystemlösning,som erbjuder ettenhetligt mekaniskt och elektriskt gränssnitt mellan alla OnRobot-EoAT och med ett komplett utbud av cobots och lätta industriella robotar”,säger han. 

”Denna nya plattform hjälper små och mellanstora tillverkare att optimera sina processer med större flexibilitet, högre output och förbättrad kvalitet. Vi har bara sett början på en otrolig tillväxt inom cobot-området, parallellt med den pågående ökningen av industriella robotar”, säger OnRobots VD. Han är en erfaren investerare som har en imponerande historik av att förutse industrins robotbehov.

”På denna växande marknad står OnRobot redo att bli världens ledande EoAT-tillverkare”, säger Iversen. ”Målet är att utöka vårt produktantal från 10 till 50 bara under det kommande året. Med ett enskilt robotsystem, en enskild plattform för programmering och träning och en enskild kontakt med säljare kan tillverkarna få tillgång till hela bredden av verktyg, full robotkompatibilitet och i stort sett obegränsade möjligheter för samarbetande applikationer.

Sverige är nummer fem i världen

Sverige har två och en halv gånger fler industriella robotar än världsgenomsnittet. Vi har 247 robotar per 10 000 arbetare medan genomsnittet internationellt ligger på 99. Det visar de nya siffrorna från det internationella robotsamfundet. 

Anders Malm, försäljningschef på OnRobot i Sverige, anser att robotar passar bra in i den svenska mentaliteten. Han säger:

”Sverige har tagit emot roboten med öppna armar. Även inom utbildning ligger vi långt fram och satsar mycket på automation, vilket hjälper oss att bygga kunskap från början.” Han fortsätter: ”Tidigare har man bara kunnat automatisera större projekt och större kvantiteter. Nu finns möjligheten att automatisera applikationer som tidigare inte varit lönsamma att automatisera. Vi har bara sett toppen av ett isberg för applikationer med denna typ av teknik.”