Fastems Manufacturing Management Software (MMS) har visat sig vara en kraftfull lösning för planering, prognos, kontroll, visualisering och övervakning av automatiserade tillverkningsprocesser. Med Fastems nya MMS-domän Work Cell Operations (WCO) är det nu även möjligt att inkludera all manuell produktion, arbetsceller och fristående maskiner i deras IT-stöd för planering, kontroll och övervakning av produktion.

” WCO ger de unika Fastems-funktionerna som automatisk, prediktiv schemaläggning och full insyn i tillverkningsverksamheten för fristående maskiner, verktyg och andra manuellt manövrerade arbetsstationer, ” Tomi Kankainen, CDO och VP för Fastems MOM programvaruföretag.

Med WCO får man en automatiserad produktionsplanering som tar hänsyn till hela processkedjan och som dessutom är tidsoptimerad. Fördelarna blir direkt tydliga för personalen på verkstadsgolvet som kan se vilka verktyg och material som behövs och vilka resurser som kan saknas. Dessutom vet man alltid exakt vilka uppgifter som förfaller till exempel vid ett skiftbyte, eftersom de är försedda med tydliga prioriterade arbetslistor. Dessa olika triggers förbättrar aktualiteten för resursbeställning och överföring logistik så att verktyg och material alltid levereras i tid till maskiner, celler eller FMS.  En operatör för en maskin eller arbetscell kan också få tillgång till viktiga produktions dokument och instruktioner via WCO-modulen. Mot denna bakgrund erbjuder WCO också större öppenhet när det gäller aktuell information om tillverkningskapacitet, produktion och orderstatus.

Dessa få exempel illustrerar WCOs enorma potential, som har ett direkt positivt inflytande på nyckelparametrarna för högeffektiv totalproduktion, inklusive högre utnyttjande av produktionskapacitet, ökad produktion, kortare ledtider, högre leveranssäkerhet (t.ex. genom automatisk planering baserat på verkliga produktionsorder, förfallodatum och kvantiteter) och mindre WIP (Work-in-Progress). Resultatet av detaljerad planering och sömlös överföring av information kommer att leda till högre produktionskvalitet.

En annan övertygande aspekt av Fastems nya WCO-programvara är att den tillhandahåller alla kraftfulla verktyg som behövs för att kombinera automatiserade och icke-automatiserade produktionssteg i ett enhetligt produktionshanteringssystem. Funktioner som gradning och tvätt av delar kan nu integreras i celler och övervakas direkt tillsammans med CNC-maskinverktyg och automatiseringsutrustningen integrerad i cellen eller FMS.

”Lösningen är därför ett avgörande steg mot full integrerad tillverkningsledning, ofta kallad MOM (Manufacturing Operations Management), vilket möjliggör kontinuerlig förbättring av alla produktionsprocesser genom digitalisering av tillverkningsarbetsflöden. Liksom med alla fastems produkter och tjänster erbjuds WCO på flera nivåer av engagemang och tillämpning för komfort och praktik i kundens verksamhet och mål. Fastems automatiseringsutrustning och programvara kan installeras i faser, där varje steg växer i kapacitet och funktionalitet,” Henrik Brodén på Fastems AB.