Hexagon Manufacturing Intelligence-division har lanserat PC-DMIS 2020 R2, den senaste utgåvan av världens populäraste mätprogramvara. PC-DMIS 2020 R2 levererar ett antal nya funktioner och förbättringar som förbättrar användarupplevelsen och öka effektiviteten i inspektionsprocesser.   

En av de stora förbättringarna i PC-DMIS 2020 R2 är dess kompletta integration med den molnbaserade mjukvaran HxGN SFx | Asset Management. Denna lösning erbjuder ett enkelt och precist sätt att övervaka och analysera hur viktiga resurser presterar via en centraliserad, användarvänlig instrumentpanel, oavsett om resurserna finns på en enda plats eller på flera fabriker världen över. Eftersom data samlas in och lagras via webben är den tillgänglig på en webbläsare på alla mobila enheter, vilket gör att operatörerna kan övervaka användningen av tillgångar, stilleståndstid och aviseringar om händelser för beslutsfattande baserat på realtidsdata. Den detaljerade vyn över rutiner ger användaren utförlig information om specifika rutiner, inklusive processinformation, rutinmätningar, resultat och rutinhistorik. PC-DMIS-användare med ett support- och underhållsavtal får också aviseringar om specifika rutiner på alla enheter. 

Geometriskt toleranskommando – deras nya “regel-baserade” GD&T-bibliotek stödjer ASME Y14.5-2018, ISO 1101-2017 och erbjuder ett antal förbättringar och utökad kapacitet för det aktuella XactMeasure-biblioteket. Under 2018, uppdaterades Y14.5-definitionen för datumfunktioner för att tillhandahålla en matematisk definition av en enskild datumfunktion som representerar den mekaniska datumsimulatorn eller den ”sanna geometriska motparten” enligt Y14.5.1 – 2019. Denna nya definition förbättrar korrelationen mellan mekaniska inspektionsmetoder och digitala data från koordinatmätningssystem, och representerar på ett mer rättvisande sätt hur delar passar ihop och fungerar när de monterats. PC-DMIS är nu en av de första mjukvaruprodukterna som stödjer ASME Y14.5-2018 och ISO 1101-2017 så att du tryggt kan förvissa dig om att uppfylla alla kraven för nya effektiva designspecifikationer. Mjukvarans nya felkontroll säkerställer att specifikationerna uppfyller ASME- eller ISO-standarder och flaggar ogiltiga referenser med deskriptiva varningsmeddelanden för att hjälpa till att uppmärksamma och korrigera ritningsfel. Det nya GD&T-biblioteket stödjer också modellbaserad definition (MBD) enligt befintliga ASME- och ISO-standarder för MBD. 

PC-DMIS 2020 R2 introducerar också mer flexibla rapporteringsfunktioner med hjälp av 3D PDF. Den här nya funktionen eliminerar användarnas behov av att skriva ut flera sidor som visar delar med varierande orientering, eftersom den digitala 3D-PDF-filen möjliggör snabb och enkel produktanalys och utvinning av data.  

”Vi är mycket nöjda över att kunna släppa den senaste versionen av vår marknadsledande mätprogramvara PC-DMIS,” säger Ken Woodbine, produktchef – PC-DMIS Collaborative Solutions på Hexagons Manufacturing Intelligence-division. “PC-DMIS 2020 R2 erbjuder ett antal funktioner och en stärkt kapacitet som är steget före konkurrenterna. Vi tror att vi utvecklat den första mätprogramvaran som uppfyller de senaste ASME-standarderna och därför uppfyller behoven i en krävande leveranskedja. Vi är också mycket stolta över att mjukvaran är helt integrerad med SFx Asset Management och ger användare och chefer realtidsdata om deras metrologiutrustning oavsett var de befinner sig.Detta är den andra av två större versioner av PC-DMIS som är planerade under 2020, med fortsatta servicepaket-uppdateringar för att garantera att plattformen är så tillförlitlig som möjligt. För att säkerställa att våra kunder kan använda de senaste funktionerna, ladda ned de senaste uppdateringarna och fortsätta med underhållsuppdateringar rekommenderar vi att man köper underhållsavtal för programvara (Software Maintenance Agreement – SMA). Underhållsavtalet ger också tillgång till kontinuerlig teknisk support och service. ”